На ръба на Пропастта

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

standing at the precipice

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 10 април, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 5

Без Новото Съобщение от Бог, упадъкът на света става предсказуем, разрушителен и трагичен. Без Новото Откровение от Бог, което да подготви човечеството за наближаващите Велики Вълни на промяната и за срещата му с други раси във вселената, пред която е изправено сега, упадъкът на човечеството става предвидим. Ако достатъчно хора не получат Новото Откровение от Бог, този упадък ще продължи. Той е напълно предотвратим, но времето е много ограничено.

Божието Откровение е на света, дадено да подготви човечеството за тези две големи препятствия; дадено, за да подбуди дълбоко съзнание, дълбоко осъзнаване и дълбока цел в достатъчно хора, които да обърнат течението и да помогнат на човечеството да се подготви за нов живот.

Бог естествено знае това, но хората не са готови. Хората са не само неподготвени и невежи, а и не желаят да учат. Те мислят, че знаят какво се случва и разчитат на опита от миналото, неразбирайки, че стоят на прага на огромна промяна.

Пророчеството за Великите Вълни на промяната е дадено като част от Новото Откровение. Подготовката за личността е дадена като част от Откровението. Сега трябва ясно да се опише бъдещия свят, който ще настъпи, ако не се обърне достатъчно внимание на тази подготовка и ако Новото Откровение от Бог бъде игнорирано или отречено. Трябва да разберете какво ще наблюдавате, срещу какво ще се изправите в близкото бъдеще и срещу какво ще се изправят вашите деца, и следващите поколения.

Бог говори на хората само във времена на големи изпитания и възможности, във времена на големи промени, времена, в които историята на света може да бъде променена – семената са посяти в достатъчно хора, за да подготвят големи и мощни сили, които да се използуват за добро или зло. Сега човечеството стои пред непознат праг – променяща се околна среда, променящ се климат, свят на намаляващи ресурси, свят на нарастваща икономическа и политическа нестабилност.

Ако човечеството беше мъдра раса, то щеше да се готви за това от десетилетия. Ситуацията е могла да бъде предвидена и разбрана, необходимите жертви са могли да бъдат сторени и подготовката е могла да започне отдавна.

Човечеството обаче все още не е мъдра раса. То не разбира света, в който живее и неговите граници. То не разбира, че живее във Великата Общност на живота във вселената, където свободата е рядкост и където светове като този, са високо ценени от другите. Човечеството е раса обзета от мисли за миналото и от проблемите, и фикс-идеите на настоящето.

Далновидните личности в този свят, тези които разбират, виждат и могат да различат движещите сили на света, ще се чувстват самотни и в повечето случаи изолирани по света. Те са в състояние да разберат какво трябва да се направи в тези времена, във важните времена на подготовката, които ви остават.

Бог естествено разбира това и поради тази причина Откровението е на света. Ако откликнете, ако се подготвите, ако промените разбиранията и приоритетите си, за да осъществите подготовката, то ще ви осигури всичко, от което се нуждаете. Трябва обаче да сте наясно за алтернативата, която ви очаква, ако неглижирате или отхвърлите Съобщението и подготовката, която то ви осигурява. Картината не е розова, но трябва да бъде правилно разбрана.

През следващите десетилетия климатът ще се промени много по-драстично, отколкото се предвижда. Народите ще изразходят ресурсите си. Производството на храни ще бъде ограничено поради голямото въздействие върху околната среда. Регионалните войни и революции ще избухват без резолюция, оставяйки нациите неспособни да се справят дори с настоящите обстоятелства, сами с изизкванията на бъдещето. Религиите ще продължат да се разделят, хората ще продължат да се чувстват застрашени и желаещи да се асоциират със своята група – със своята етническа група, със своята социална група, със своята религиозна група, в опозиция с другите, които също ще бъдат поляризирани пред лицето на голямата и несигурна промяна.

Това ще бъде началото на дълъг период на упадък и разделение на народите, които ще се изолират още повече в търсене на съюзи, но ще бъдат разделени по региони в нежелание и в невъзможност да си асистират едни на други пред големите проблеми, които наближават. На много места по света увеличаващото се население ще се изправи пред загуба на храна, вода и енергия, толкова необходими за поддържане на цивилизацията по познатия начин.

Това не са проблеми и ситуации, които технологията може да реши сама, защото тя ще бъде претоварена. Това са големите наближаващи вълни на промяната, промяна на всяко възможно ниво наведнъж. Такава уязвимост си е създало човечеството през десетилетия на неглижиране и липса на отговорност.

Откровението е на света. Бог говори отново за пръв път от около хиляда години. Предупреждението е дадено. Истинската сила е благословена и трябва да направлява човечеството в трудните времена напред, да спомогне за обединението и сътрудничеството на хората и народите по непознат до сега начин в този свят – изградена сега от очевидна необходимост, изградена сега от състрадание и отговорност, изградена сега по такъв начин, че човечеството да има шанс, голям шанс, но не и шанс, който ще трае вечно.

Изходът, с който човечеството ще се сблъска и дали то ще може да издържи на убеждаването и намесата на раси от вселената, толкова често срещано в подобни времена, в които местните народи са слаби и конфликтни, ще бъде определен през следващите няколко години и десетилетия.

Не си мислете, че идването ви тук е инцидентно, защото вие сте пратени на света да бъдете в тези ситуации и да изиграете малка, но важна роля в тях. Това е истина за всеки от вас на този свят, въпреки че хората от половината човечество са подтиснати от бедността, подтиснати са религиозно или политически и не могат да допринесат много в този процес. Зовът обаче е навсякъде за тези, които са достатъчно свободни, за да отговорят.

Ако ситуацията не беше толкова напрегната, Бог нямаше да има нужда да говори отново. Човечеството щеше да има достатъчно време и ресурси, за да осъществи необходимата му подготовка. Вие обаче преминахте тази разделителна линия преди известно време – несъзнателно и неволно – и сега ще трябва да тичате, за да финиширате, надпревара за спасението на човешката цивилизация.

Ако околната ви среда стане необитаема, всичко ще бъде загубено. Това е последица от човешкото използуване на света, от опитите му да доминира над природата и да я подчини на волята и целите си. Това не е Божие проклятие. Това е продукт на липсата ви на визия, на липсата ви на отговорност и на липсата ви на сътрудничество тук на Земята.

Следователно Бог не говори с осъждане, а със сила и обещание. Времето е малко и човечеството не може да бъде небрежено. То не може да бъде наивно. То не може да бъде самоунищожаващо се пред толкова мощни сили на промяната.

Ако бяхте достатъчно смели и смирени да посрещнете това, което наближава, вие щяхте да разберете, че Бог трябва да говори отново. Световните религии не са създадени да помагат в такива големи промени. Религиите са толкова разделени помежду си и дори вътре в себе си, че не могат да поведат човечеството напред. Техните предписания са предназначени за древни времена и за свят, който вече не съществува. Въпреки че мъдроста и етиката, която религиите носят в себе си е важна, Бог трябва да ви говори отново или човечеството със сигурност ще се провали.

Откровението ще възстанови мъдростта в личностите, достатъчно на брой личности, които да упражнят своето влияние на света, за да се подготви и оцелее той във Великите Вълни на промяната и да изгради по-велико бъдеще отвъд наближаващите изпитания.

Това е времето на Откровението. Това е велико време за взимане на решение. Това е велико време, в което човечеството трябва да реши какво бъдеще желае за себе си и ясно да разбере евентуалните рискове, срещу които се изправя.

Не можете да изчаквате в това време. Не можете да бъдете противоречиви или реалността ще ви обземе и ще причини големи нещастия в живота ви.

Месията е на света, но той остава неразпознат и неизвестен. Той прави всичко възможно, за да донесе и предаде Съобщението, да говори на хората, но те трябва да имат очи да видят и уши да чуят или ще бъдат слепи и глухи, и няма да отговорят.

Бог носи не само развитие за човешкото семейство, не само ново съобщение на надежда и вдъхновение, но и нещата, които ще спасят човешкото семейство в този момент – от вътрешен колапс и от подчинение на сили отвъд. Само подобни трудни обстоятелства могат да донесат такова Откровение на света и вие се намирате в такива обстоятелства в този момент.

Не чакайте поройния дъжд, голямата суша или страшната буря, които да ви убедят, че живеете в такова време, защото има хора, които виждат това, което наближава на хоризонта. Те могат да чуят гласа на Знанието в тях, дълбокия Ум, който Бог ви е дал да ви води, да ви пази и направлява към по-възвишен живот на служба и осъществяване в свят, който търпи голяма промяна.

За да видите отговора, вие трябва да разберете нуждата. Тя е шокираща и ще бъде трудно да се изправите срещу нея в началото. Вие ще се почувствате беззащитни и безнадеждни. Новото Божие Откровение обаче е на света и Бог ви е пратил сила да откликнете, сила във вас, която чака да бъде открита.

Нужно е да се изправите срещу шока на бъдещето, защото сте на ръба на пропастта и трябва да определите бъдещето, което ще имате. Без обединение и сътрудничество между народите, човечеството ще се провали и ще попадне в кръговрата на безкрайни конфликти за това кой да притежава останалите ресурси на света. Това ще бъдат отчаяни и много по-разрушителни конфликти от всичко, което сте виждали досега.

Нужно е голямо състрадание, голямо приемане и голяма толерантност към другите хора. Вие не помагате само на себе си в тези ситуации. Ще бъдете призовани да асистирате на другите, които изпитват належаща и изключителна нужда от вашата помощ. Време е за голяма взаимопомощ. Време е за голяма служба.

Хората продължават да се опитват да бъдат щастливи и да имат всичко, което поискат отвъд основните нужди в живота си. Има велик зов за тях и за вас. Светът отправя този зов сега. Не свързвайте вашето бъдеще с това, което ще ви направи щастливи или ще бъде приятно занимание за вас, а с нуждите на света, за които вие можете да му помогнете и където таланта, който притежавате ще бъде много полезен за хората.

Това ще промени живота и връзката ви с вас самите – начина, по който се отнасяте с вас и с другите. Това ще промени коренно начина, по който виждате живота си – неговите ценности и неговото значение. По този начин чрез подготовка и всеотдайна служба за другите, Бог ще ви възстанови – ще възстанови вашия човешки ум чрез служба към дълбокия ви Ум, който е във вас и който е наречен Знание.

Тези, които имат очи да виждат ще видят и ще чуят Нашите слова дълбоко в сърцето си. Другите ще ги отхвърлят и ще ги забравят мислейки, че са прекалено радикални, прекалено предизвикателни и невероятни, че такъв живот е невъзможен. Молете се за тях, защото те са слаби и не могат да откликнат.

Тези, които отговорят ще променят ситуацията, но те трябва да се посветят изцяло на нея. Това не е обикновен ангажимент. Това не са някакви обикновени неща, които да направите. Това е нещо, което ще промени посоката на живота ви, но по-добре да бъде така, отколкото обстоятелствата да ви смачкат и да променят живота ви без вашето участие.

Това е Мъдростта идваща от голямата любов на Твореца, защото Бог обича човечеството и не желае да види как човешкото семейство се разпада поради причини, които все още не може да види. Това е силната и трайна Божия Любов, дадена на целия свят, за да го спаси от провал и разорение, и да го подготви за включване към вселена изпълнена с интелигентен живот, вселена, за която човечеството не знае нищо.

Само Ново Съобщение от Бог може да осигури тези неща, защото само Бог познава вашите сърца и души. Само Бог познава животът навсякъде във вселената. Само Бог може да ви подготви – емоционално, ментално и практически – за пътя, който е пред вас.

Само чрез Откровението ще можете да видите тези неща, за които Ние ви говорим днес. Вие трябва да направите решителната крачка. Бог желае да ви избави от вашия живот, но вие трябва да сторите това, което се изизква от вас.

Благословията е на света сега, защото Бог говори отново. Голяма и важна подготовка е дадена на човечеството, голямо вдъхновение и основа за истинско сътрудничество между хората и народите – породена от нуждата, породена от реалността, породена от истината за вашето идване на света, за това какво трябва да сторите, къде и как да отдавате отвъд личните ви интереси и нужди.