Глобалната Криза


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на
Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 20 октомври, 2015 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството е пред прага на огромни промени в световен мащаб, глобални промени с невиждани размери, причинени от неправилното и прекомерно използуване на света, от човешкото невежество и човешката алчност. Това е състояние, което ще повлияе на всяка личност.

Това е критичен момент за целия свят, въпреки че много малко хора осъзнават това. Вие сте променили химичния състав на атмосферата, водата и почвата. И сега светът се променя – променя се толкова бързо, толкова застрашително, променя се по начин, който ще ви въздейства повече, отколкото предполагате.

Новото Съобщение за света трябва да извести, да алармира и да осигури подготовката за реалността в новия свят. Това е повратна точка, която ще призове много хора да се отърсят от себезагрижения си живот, да се освободят от личното си нещастие и объркване, да служат на свят в опасност.

Това е една от причините за интервенцията от вселената отвъд, защото тези които оценяват този свят, виждат какво се случва в него. Те са изследвали атмосферата на Земята. Те разбират всичко което хората са сторили за да замърсят въздуха, водата и почвата. Това се е случвало безброй много пъти във вселената. То е добре разбрано и известно.

И така сега има борба за контрол над света, да бъде той опазен и използуван от силите отвъд. Те са абсолютно свързани с това, както виждате.

Това е критична ситуация за света от размер, който вие не можете още да оцените. Тя има потенциала да унищожи човешката цивилизация. Тя има силата да генерира извънземна интервенция. Тя има мощта да сътвори хаос тук в невиждани размери.

Вие ще трябва да последвате дълбоката сила във вас сега, защото ще има неразбории около вас и по света и в следствие на това човешките общества ще бъдат стресирани до крайност; старата омраза ще започне да залива и поглъща нации и региони; като и съревнованието за останалите ресурси ще бъде яростно и опасно, създавайки конфликти и раздразнение до невиждани размери.

За някои това ще изглежда като края на света, осъществяване на древните пророчества, като Божие дело. Но Бог не е автор на тези глобални катаклизми. Бог е само свидетел. Те са продукт на човешкото невежество, на човешкия егоизъм, на липсата на визия и неразбиране на бъдещето и на последиците от неговите действия.

Бог предупреждава хората за огромната опасност която те са  създали и за големите нещастия които ще последват. В настоящето, човечеството може да се подготви и да смекчи последствията от своите действия.

Ако хората не сторят това, човешката цивилизация ще бъде застрашена – навсякъде и за всички нации. Икономиките ще бъдат разрушени. Милиони хора ще останат без работа. Милиони хора ще трябва да напуснат родните си места, които ще се превърнат в неплодородни и необитаеми земи.

Ето затова Новото Откровение на Бог трябва да отекне по света, за да предупреди хората. Вие сте променили климата на земята. Сега това продължава да се случва от самосебе си. Климатът ще продължава да се променя. Това ще доведе до наводнения и суша, лишения и нищета. Това ще разори икономиките на страните, които ще трябва да се справят с последствията и събитията – бедствията които ще са все по-чести и по-разрушителни.

Време е човечеството да се обедини за да предпази света и да спаси себе си. Бог ви дава Предупреждение, Благословия и Подготовка да спасите себе си, вашите народи, вашите семейства и общества, да спасите човешката цивилизация.

Не можете да си позволите да попаднете в хаос, защото това ще изчерпи останалите природни ресурси, оставяйки след себе си лишения, размера на които не можете да си представите.

Ангелското Съсловие, което наблюдава земята е видяло всичко това, което приближава. И то приближава много бързо, ускорено от продължаващото замърсяване на въздуха, водата и почвата – създавайки сили които вие дори не познавате; създавайки сили на промяна и катаклизми, които ще работят против хората и които ще застрашат цялото човечество.

Това е борба за спасението на човешката цивилизация. Това е борба, която трябва да бъде осъществена. Това е зов към човешкото взаимодействие и обединение за да се изправи то срещу реалност, никога невиждана на Земята до сега.

Бог знае какво приближава. Съсловието знае какво приближава ако човечеството не се подготви. Това се е случвало безброй пъти във вселената, където рядко красиви светове като този са били унищожени и съсипани от невежеството на местното население, използувани, разоравани и замърсени до степен когато околната среда е започнала да умира.

Не можете да си позволите това. Трябва да действате. Трябва да се изправите очи в очи с тази опасност. Трябва да намерите кураж, честност и смирение, за да се борите срещу това. Само сегашната опасност, само голямо премеждие, само голяма възможност за човешко обединение и взаимопомощ, породена сега от необходимостта, са причината Бог да говори отново на хората.

Късно е вече. Човечеството е отлагало прекалено дълго. Тази криза е предвидена от далновидните и добре информираните. Не си мислете, че някакви други чевешки проблеми могат да се съревновават с това, за което Ние ви говорим. Не си мислете, че има някакви други належащи нужди или изизквания, които превъзхождат това за което Ние ви говорим. Това е голямо предупреждение. Всичко зависи от вас.

Крайбрежните градове и пристанища могат да бъдат залети с вода в следващите 30 години. Земята може изсъхне. Насажденията могат да изсъхнат. Би могло да има миграция на хора никога не виждана до сега, с огромни премеждия и нарастващи конфликти. Това би могло да бъде непреодолима ситуация, ако хората не са подготвени.

Това е най-важното нещо на света сега. Това ще изизква да се използува целият човешки ресурс, талант, умения и сътрудничество за да се справи човечеството с тази ситуация и да си осигури бъдеще на света, който е променен, който е много труден и опасен. Това ще бъде най-голямото човешко усилие в историята на този свят.

Човечеството обаче трябва да се обедини. То трябва да прекрати безкрайните конфликти и унищожителното съревновение и да си сътрудничи сега или нациите ще паднат една след друга като домино. И тяхната криза ще бъде толкова непреодолима и съкрушителна, че ще надмине възможностите на човечеството да се справи с нея в бъдещето, ако то не се подготви за това сега. Ние повтаряме това многократно, но кризата нараства. Тя ескалира.

Бог обича хората, или Бог ще отвърне поглед и ще позволи на горчивите плодове от вашите действия да ви конфронтират и завладеят. Но Бог обича този свят и желае да го направи свободен и напреднал във вселена в която свободата е рядкост и където светове като този са много рядко срещани и трудни за откриване.

Расите отвъд този свят са се изправяли пред подобни ситуации. Това е добре известно и затова експлоатацията на Земята сега и интервенцията се осъществяват с такава решителност и без използуване на сила. Ето защо тези няколко нации, които са замесени в това не желаят по-нататъчно унищожаване на света чрез конфликт и ще разчитат на човешкия труд и сътрудничество за да успеят да постигнат контрол тук на земята. Те не желаят да унищожат човечеството, а да използуват хората в своя полза. И понеже завоеванието не е позволено в тази част от вселената, други методи трябва да влязат в действие: измама и убеждение – много по-мощни оръжия отколкото предполагате.

Хората се самоунищожават. Те са като обезумели. Богатите са хванати в капана на алчността, объркаността и разочарованието. Бедните се борят да оцелеят с огромни усилия. Правителствата са посветени да продължат съществуващата действителност, което само ще продължи разрушението на света.

Не си мислете, че това ще бъде лесно. Не си мислете, че ще са необходими само няколко неща, за да се промени курса на човечеството. Не си мислете, че има лесни и основни решения. Ще са нужни хиляди решения, а вие имате само няколко. Вие ще трябва да откриете останалите и това ще отнеме огромно човешко усилие и сътрудничество за да стане то възможно на практика.

Вие живеете в глобална криза за света. Не си мислете, че това няма да въздейства дълбоко и изключително и върху вашия живот. Това може да съсипе икономиките ви. Това може да доведе до масов глад и смърт. Това може да доведе до войни, безкрайни войни, никога не виждани до сега на земята. Това може да създаде нещастия, толкова продължителни и яростни, като че ли природата се е опълчила срещу човечеството, застрашена сега от това което хората са създали – което светът е създал, промяната която той е създал, разрушенията които той е създал – сторено в друг живот и сега в неговия.

Това е обръщение към всеки народ и всяка религия. Бог е осигурил основната подготовка, която ще се появи ако човечеството има куража, решителността и проницателността да разбере какво е нужно да се направи, да стори това което е належащо и да изгради сътрудничеството, което трябва да бъде изградено.

Не е достатъчно да се фокусирате само към преодоляване на бедността или да въдворите ред и справедливост там, където е нужно. Не е достатъчно само да използувате света по-мъдро и разумно. Не е достатъчно само да преуставновите замърсяването.

Вие ще трябва да охладите цялата планета – начинание, далеч надхвърлящо всичко сторено до сега, но начинание все още възможно. Това обаче ще изизква радикално преразпределение на ресурси, пренасочване на човешката воля и цел, изключително използуване на човешката наука и човешкия потенциал. Вие ще трябва да охладите планетата.

Световната криза ще промени всичко, което хората правят сега. Вие ще трябва да възстановите и презасадите горите и да възстановите и изчистите почвата и водите в реките. Хората ще трябва да живеят много скромно, защото цялото богатство на света ще бъде изразходвано в това начинание.

Няма място, където богатите да се скрият. Няма реална изолация за привилигированите; защото всичко което те притежават ще бъде застрашено от всичко това за което Ние говорим тук и сега.

Голямата обич на Бог ви дава това предупреждение. Не си мислете, че всичко е преувеличено по някакъв начин, защото Ние дори не ви казваме цялата истина. Ние не ви казваме всичко, защото вие нямате капацитета, куража и твърдостта да го научите и да се изправите очи в очи с него.

Много от вас ще игнорират това което ви казваме. Много от вас няма да отговорят. И те ще бъдат отнесени когато Великите Вълни ви залеят – неподготвени, несъзнаващи – невиждащи тяхното приближаване и необръщащи внимание на предупреждението и на знаците.

Променете живота си. Опростете живота си. Изразходвайте колкото се може по-малко природни ресурси. Сътрудничете си. Знайте какво се случва във вашия свят. Прощавайте. Наблюдавайте кризата приближаваща на хоризонта. Наблюдавайте обективно и откровено с куража на който сте способни.

Бог ви е дал голяма сила и решителност за да преодолеете това събитие – най-значителното събитие в човешката история, събитие, което ще предопредели бъдещето на всяко човешко същество, на вашите деца и на бъдещите ви поколения. Бог ви е дал силата и твърдостта чрез Знанието, Знанието което живее във всеки от вас отвъд обхвата на съзнанието ви, отвъд интелекта, задълженията и недоволството ви.

На това ниво хората трябва да се събудят или няма да имат куража и твърдостта, честността и състраданието да се изправят срещу нещо от такъв мащаб. Ето защо Бог ви дава ключ, тайната съставка, нещото което ще промени всичко – целия ви живот като личности и живота на цялото човечество. Затова Бог е поставил Знанието дълбоко във вас. И то не е корумпирано и замърсено от света, от неговите илюзии и трагедии, от неговите нещастия и падения.

Бог ви е дал силата от която се нуждаете, и тя ви се дава чрез Новия Завет от Бог, между другото това е най-важното Откровение дадено някога- дадено сега за да спаси човечеството от себе си; дадено да се запази човешката цивилизация; дадено да изкупи тези, които могат да откликнат на него; дадено сега с голяма настойчивост, голямо предупреждение, но също и с голяма Благословия от Създателя. Защото Бог не желае да вижда как се проваляте в това критично време.

Не се свивайте в черупката на малкия си страхлив живот. Не се оттегляйте в сянка. Не се ангажирайте с маловажни неща, глупави романси, които нямат бъдеще в променящия се свят.

Това е зов за събуждане в най-великия момент от историята ви. Това е зов в нужда, толкова велик и дълбок че ако можехте да го разберете дори отчасти, той би променил напълно вашите приоритети, вашите действия и намерения.

Великите Вълни на промяната ще покажат човешката корупция, човешката заблуда, човешкото невежество и глупост. Но те също имат силата да генерират сили, толкова мощни че човешката сила, цел и велики дарования от Бог могат да бъдат активирани и да бъдат изявени за голяма служба на света.

Но за да видите решението, вие трябва да видите предизвикателството. Трябва да видите глобалната криза. И трябва да сте част от нея, защото вие сте част от нея. Трябва да откриете мястото и ролята си. Трябва да сте подготвени чрез Откровенията. Трябва да използувате очите си да видите и ушите си да чуете. Ако можете да сторите това, личната ви роля ще започне да се показва бавно като животът ви се подрежда и като получите възможността да виждате какво се показва във вашия свят и вашия живот.

Не търсете просветление. Не търсете начин да избягате, защото няма авариен изход. Има само принос и съпричастност или падение и катастрофа.

Нека това бъде добре разбрано от вас.