Изправени пред Планетарна Нестабилност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 март, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 1

Голяма промяна настъпва на света и хората чувстват, и виждат доказателства за нея навсякъде. Тази голямата промяна обаче, надхвърля опасенията и очакванията на хората.

Човечеството е разстроило света толкова много, че сега това е един различен свят – толкова нов и различен свят, свят с променен климат, свят с намаляващи ресурси, свят с нарастващи политически и икономически катаклизми и конфликти, стресиран и несигурен свят, свят с взривоопасни ситуации и природни катастрофи, свят с намаляващо производство на храна в следствие на променения климат.

Това е свят, за който хората не са готови, защото все още мислят, че бъдещето ще бъде като миналото. Те предполагат, че света винаги ще бъде какъвто очакват да бъде. Те са инвестирали себе си и своя живот в свят изглеждащ по определен начин, но сега този свят е коренно променен. Това е един различен и нов свят.

Бог ви е пратил на света в това време и в тези обстоятелства, но това, което Бог е поставил във вас да ви подготви, да ви въоражи и укрепи за трудните времена напред е нещо, което се намира отвъд реалността и достъпа на интелекта, в дълбокия Интелект, наречен Знание.

На повърхността на ума, вие сте отнесени от ветровете на света. Вие сте хаотични. Вашият живот изглежда няма истинска посока. Вие сте под влияние на много външни неща. Можете да почувствате живота си хаотичен, объркан, неорганизиран, дезинтегриран, нерегулиран – все пак обаче, можете да изберете да го опишете.

На дълбоко ниво, отвъд повърхността на ума се намира дълбока Интелигентност във вас. Тази Интелигентност е тук, за да ви насочи, да ви защити и да ви подготви за по-голям живот в нов свят.

Хората не са наясно за голямата Интелигентност в тях. Те вероятно изпитват кратки моменти на интуиция и прозрение. Те вероятно предвиждат някои неща за момент, но не остават задълго с тези видения. Вместо това те спекулират с тях и ги определят съгласно своите предпочитания и значения.

Много хора изпитват Знанието за кратки мигове, но не знаят и не осъзнават великия дар, който Бог им е дал. Те са все още повлияни от мненията и разбиранията на някои индивиди заемащи ръководни позиции. Те вярват, че всичко ще бъде наред. Те искат да живеят за момента, както и бедните хора искат да живеят за момента.

Човечеството като цяло изглежда неподготвено за бъдещето и забележително неоткликващо на това, което се случва на хоризонта, удивително невежо и наивно в собствените си убеждения и увлечения.

Не можете да се заблуждавате пред лицето на Големите Вълни на промяната. Трябва да препозиционирате живота си. Трябва да изострите вашето съзнание. Трябва да имате голяма обективност и яснота, за да наблюдавате световните събития. Не можете да се ужасявате, да се разстройвате или да се чувствате безпомощни и объркани от тях. Това са знаци, които ви готвят и ви казват какво трябва да знаете, за да преоцените живота си.

Трябва да се готвите за нестабилен свят. Това е нов вид подготовка за повечето хора. Тя изизква голяма и дълбока преоценка на това къде сте и какво правите. Това е преоценка на позицията на вашия живот и на промяната, която трябва да осъществите във външните условия на вашия живот.

Най-важното и дълбоко нещо обаче, е да изградите връзка със Знанието, да изучавате Стъпките към Знанието, защото само Знанието може истински да ви подготви да преминавате трудните и непредсказуеми обстоятелства напред във времето.

Вие сте свидетели на хаотични събития по света. Представете си, че присъствате на тези събития и оцелявате в тях. Позволете им да ви учат какво да правите, как да се готвите, как да мислите и кое е най-мъдрото действие за вас. Нека тези ужасни и тревожни събития ви инструктират. Не ги отбягвайте, не се ужасявайте от тях и не се отдавайте на собствените ви страхове и фантазии. Вместо това им дайте възможност да ви инструктират, защото те ви готвят за нов свят – ново световно объркване и нестабилност.

Планетата става нестабилна дори геоложки. Тя се влияе от фактори на повърхността и от големите небесни тела във физическата вселена. Човечеството е променило условията на живот чрез прекалено използуване и безразсъдна злоупотреба със световните ресурси, то е замърсило въздуха, водата и почвата на света.

Сега ще трябва да се изправите срещу последиците от това и да изградите нова и стабилна основа за живот на света. Това ще изизква основна промяна в сърцето, в мислите и в действията, и затова повечето хора дори не обмислят тези неща или мислят, че това е невъзможно.

Природата обаче ще ви научи, че това е не само възможно, но и необходимо. Природата променя правилата на играта на света. В този момент вие не можете да видите новите условия, но Знанието вече отговоря – Знанието във вас, Знанието в другите.

Когато навлезете в тези нестабилни времена, вие ще видите хора, които действат глупаво и оповестяват много неща. Много от тях ще казват, че всичко това е временно, че всичко ще бъде както трябва, когато някои неща се поставят в ред. Ще чуете хора да казват, “Не се притеснявайте. Народите ще се възстановят.“ Вие ще чуете много неща – големи изявления, оптимистични изказвания, както и такива, които оповестяват настъпваща катастрофа и колапс.

Нито едно от тези неща няма да отговаря на истината. Новият свят ще бъде нестабилен и непредсказуем, но човешкото присъствие в него няма да изчезне. На практика, променящите се условия във вашия живот са голяма възможност за установяване на сътрудничество между хората по света – обединение породено сега от нуждата и необходимостта за оцеляване и установяване на подреден свят пред лицето на голямата промяна.

Не отхвърляйте. Не бягайте. Не си мислете, че технологията или правителствата ще решат тези проблеми за вас. Трябва да бъдете енергични, ясни и силни, за да разпознаете какво наближава на хоризонта и да подготвите живота си, подтикнати от яснота и мъдрост, а не от страх и отчаяние.

Вие сте на света, за да служите и затова бягството и укриването не са отговор. Вярата в технологията не е отговор. Вярата в правителствата не е отговор. Всичко ще бъде уязвимо сега.

Ще бъдат необходими хиляди решения за човечеството, за да се адаптира то към новия свят. Вие още нямате всички тези решения в ума си. Човечеството още не ги е открило, а вече откритите не са напълно осъществени.

Източникът и центърът на това е силата и присъствието на Знанието във вас и във всяка личност. Без това Знание, човечеството ще действа глупаво. То ще бъде незаинтересовано и когато повече не може да бъде незаинтересовано, то ще се паникьоса, ще действа отчаяно и разрушително, и ще продължи да унищожава света изразходвайки ресурсите необходими за бъдещото му съществуване.

Ще трябва да преминете отвъд страха в място на голяма яснота, сигурност и сила. Това значи, че сте свързани със Знанието, защото Знанието е единствената частица във вас, която притежава тази яснота и сила. Само то може да вижда и чува ясно истината в другите, както и истината в променящите се условия на света.

Светът ви дава сигнали, но можете ли да отговорите? Можете ли да видите тези знаци? Ще отделите ли от вашето време за знаците и ако са нужни действия от ваша страна, ще действате ли, без значение как мислят, говорят и действат другите хора? Ще позволите ли вашия живот да бъде ръководен от голяма сила, по-голяма от вашия интелект и разбиране?

Това не е пасивно поведение. Това е едно от най-големите действия, желание и прозорливост. Бог няма да се грижи за вас, но Бог ще ви насочва да се грижите за себе си и за другите хора. Бог няма да ви даде безкрайни чудеса, за да подплатите и осигурите пътя си.

Ще трябва да изкачите тази планина. Бог ще ви учи защо трябва да я изкачвате; къде трябва да я изкачвате; кой може и кой не може да бъде с вас; какво да имате с вас и какво да изоставите по пътя си; какво да виждате, какво да чувате и какво да знаете.

Хората стават безпомощни и желаят чудеса от Бог, защото не са силни. Те нямат яснота. Техните връзки са слаби и не могат да поддържат голяма сила в тях.

В обществото, вие естествено трябва да се грижите за възрастните, болните и невръстните. Всички останали обаче трябва да се изправят срещу това голямо събитие. Това не е работа само за един велик индивид – освободител, велика духовна фигура, велика политическа фигура, велик лидер; не и пред лицето на Великите Вълни на промяната. Вие трябва да подкрепите хората, а те трябва да открият източника на своята сила, което е силата и присъствието на Знанието.

И така, докато има хиляди решения, дейности и начинания, които трябва да бъдат създадени и поддържани, вие притежавате източника и центъра във вашия живот. Всичко, което се случва, е продукт на човешките същества, на човешките личности, които вземат решения. Качеството и мъдростта на тези решения се определят от това, което ги информира.

Ръководени ли са хората от Знанието или се люшкат от политическите и социални сили около тях? Целесъобразно или за моментна печалба се взимат решенията и ангажирани ли са те с бъдещето – с щастието на човечеството?

В момента хората прахосват бъдещето на своите деца. Те създават кошмарно бъдеще за децата си по начина, по който живеят, с това, което консумират, което намират за истина и което се базира на техните навици и лични предпочитания.

Кой може да види това? Кой може да знае това? Ние говорим за това, което е познато, а не за това, което искат хората. Хората се ръководят от желания и страхове, но силата на Знанието е по-голяма и по-сигурна. Последиците от решенията, които се взимат, ще имат значение сега и в бъдещето.

Не можете да живеете само за момента. Избягайте от тази наивна мечта. Необходимо е да живеете в момента, но в същото време трябва да се готвите и за бъдещето. Това правят зверовете и птиците. Това трябва да правите и вие като интелигентни същества на Земята.

Светът е променен, но хората не са се променили заедно с него. Вие навлизате във време на планетарна нестабилност и тази нестабилност ще расте. Как ще разпознаете тази нестабилност, как ще се подготвите и как ще се приспособите към нея?

Вашият интелект не може да отговори на тези неща. Никой не може да отговори напълно на тях. Дори най-мъдрите и най-информираните не могат да отговорят изцяло на тези въпроси. Затова силата на Знанието е толкова важна за вас, за вашите семейства и за света.

Човечеството няма отговори. В момента то може да отговори само на катастрофа. То не е готово за бъдещето. То разполага с много ограничено време. Каквото може да бъде направено, трябва да бъде направено, но повечето хора все още живеят с вчерашната си мечта. Те все още живеят в свят, който вече не съществува. Техните очаквания, техните желания и нужди са нещата, които вероятно няма да бъдат удовлетворени в новия свят.

Това може да се види в този момент – в момент на голямо прозрение, в момент на голямо разочарование, в момент на чесност и яснота във вас.

Погледнете света, за да видите какво може да ви покаже и научи той, и как да изградите голяма стабилност във вашия живот. Разберете, че Новото Съобщение – Новото Съобщение за човечеството – е пратено на света, за да подготви хората за големите промени, които наближават света и за срещите му с интелигентния живот във вселената.

Нарастващата нестабилност на хората ще повика други от околната вселена, които ще дойдат да проучат ситуацията за себе си. Те ще дойдат и ще се представят за духовно просветлени, за големи миротворци и за природни защитници. Каквото искате и очаквате, те ще ви го дадат. Тяхната технология ще ви впечатли, а техните думи ще говорят на скритите ви желания и страхове.

Никой няма да дойде, за да спаси човечеството, а тези, които твърдят, че са тук с тази цел искат да се възползуват от ситуацията. Те са умни и хитри. Те са наясно срещу какво сте изправени, защото интелигентния живот в техните светове също е изпитвал политически, икономически и екологичен упадък и разрушение. Подобна участ са избягнали много малко светове в историята на Вселената.

Как ще реагира човечеството? Как ще реагирате вие? Как реагирате в момента на увеличаващите се нещастия и катастрофи по света? Вие изобщо наблюдавате ли? Внимателни ли сте?

Ако отговорът ви е не, то вие пропускате знаците и инструкциите, които светът ви представя сега. Той ви готви за Великите Вълни на промяната. Ако умът ви не е внимателен; ако мислите ви са навсякъде; ако сте обзети от безпокойство, страх и спекулации, тогава вие не внимавате. Вие не виждате и не чувате ясно и обективно.

Социалните катаклизми, революции и войни за ресурси, природните катастрофи, икономическата нестабилност и народите попадащи под финасова зависимост и колапс – всичко това е част от вашето бъдеще, както виждате. Трябва да наблюдавате, за да виждате и да чувате. Слушайте външния и вътрешния си свят и поемете по Стъпките на Знанието. По този начин Бог ще ви спаси не само от трудните и непредсказуеми обстоятелства. Така Бог ще ви спаси от собственото ви падение, за да откликнете на по-високата цел и зов във вашия живот.

Не е случайност, че сте тук в това време и сте изправени пред тези обстоятелства. Това е не само голямо неудобство за вас. Това е целта във вашия живот, която ще ви изведе отвъд безсмислените гонитби за самодоволство и наслада, власт и богатство към по-голяма служба и участие на света.

Само така ще откриете истинските си, смислени и устойчиви връзки. Така вашия живот ще бъде значим за вас и вашата същност ще бъде значима, защото имат истинско приложение на света.

Така вие напускате ужасното раздвоение и объркване от миналото, и вашите минали грешки ви служат, за да изградите мъдрост и яснота. Те ви убеждават, че не можете да сте успешни в живота без силата на Знанието, която да ви води – сила и присъствие, които сте игнорирали и за които не сте били съзнателни в миналото.

Няма извинения за вашите провали сега. Не всички ще оцелеят във Великите Вълни на промяната. Не можете да промените ситуацията сега. Можете само да смекчите тяхното влияние и да се припособите към тях.

Не можете за зачеркнете вековете на злоупотреба и унищожение на природата, както и злоупотребата с природното ви наследство, живеейки на тази красива и забележителна планета.

Не можете да премахнете тези неща. Не можете да пожелаете те да изчезнат. Не можете да се преструвате и ако го сторите, вие няма да отговорите. Вие няма да позволите на ситуацията да ви направи по-силни, по-ясни и по-честни както със себе си, така и с околните.

Вие сте пратени на света да бъдете на планета, която става все по-нестабилна, с несигурно бъдеще и изход. Можете ли да се изправите срещу това? Къде ще откриете сила, кураж и намерение да посрещнете тези неща – сега, когато имате време да подготвите живота си; сега, когато имате време да предупредите другите; сега, когато имате гратисен период, в който да подготвите външния си живот и да изградите връзка с източника си и с центъра на вашата сила и спокойствие?

Изборът е ясен, а последиците от него са огромни. Бъдещето на човечеството се решава днес и в близките десетилетия. Това не е вероятност или възможен сценарий. Това е всичко. Вие или ще се въздигнете, или ще пропаднете. Вие или ще отговорите, или ще бъдете покорени. Вие или ще се готвите, или животът ви ще бъде прекъснат.

Великите Вълни ще залеят вашите градове, вашите икономики и вашите политически структури. Вие виждате това днес по света. Доказателствата са налице, ако наблюдавате с ясен взор, без намесата на вашите предпочитания, на вашите идеологии или на вашите страхове.

Забележително е, че желанията и идеологиите на много хора се базират върху страха – страх от липса и недоимък, страх от загуба, страх от смъртта, страх от липсата на контрол, страх от незнаене какво да се стори пред лицето на опасността.

В основата на големия идеализъм и желанията на човечеството за бъдещето – провидение, богатство и охолство – е този страх. Той е като подводно течение – дърпа, насочва и придвижва хората наоколо.

Противоположността на това, е силата и присъствието на Знанието. Това е Божият отговор за страдащото човечество. Това е източника на всяко истинско сътворение. Това е източника на желанието да служите и да давате, да създавате и да творите за себе си и за благото на другите. Това е източника на всяка истинска и положителна мотивация.

Следователно това не е само промяна в мисленето, в поведението или в навиците. Това е промяна на източника на това, което слушате във вас, което информира вашите решения, което ръководи действията ви, което ви помага да виждате и което ви пречи да виждате. Както виждате, това е много важно.

Вие не знаете как да се готвите за планетарна нестабилност, но Бог знае как да сторите това. Бог знае как да се подготвите като отделни индивиди. Бог знае как да се подготви света. Бог обаче няма да дойде и да превземе планетата. Бог ще инструктира хората отвътре навън.

Бог е дал Ново Откровение, за да ви предупреди какво наближава на хоризонта, да ви учи как чрез мъдрост и яснота можете да се свържете с интелигентния живот на света. Бог ще ви учи къде да откриете източника и центъра на вашата сила и как да се отнасяте конструктивно и целенасочено с другите. Бог ще ви осигури ваксина за подводното течение на страха, който движи личностите, обществата и народите.

Животът ще стане по-труден за почти всички, а вероятно и за всички. Тези, които печелят в момента, вероятно ще загубят всичко в бъдеще.

Това е време на голям зов, време, в което Знанието ще се покаже във вас, време на Откровението, в което Бог ще говори и ще осигури това, което е нужно на човечеството, това, което то не може да си осигури, да види и да знае само за себе си.

Това е най-великото време в човешката история и вие сте тук и сега. Вие сте избрани да дойдете. Вие сте късметлии в този смисъл, независимо от условията, в които се намирате. Вие обаче трябва да чуете и да почувствате този зов или ще се свиете и ще западнете пред лицето на Великите Вълни на промяната.

Вашите въпроси и проблеми, вашето отхвърляне, вашите разочарования – те нямат значение както виждате. Те не са важни сега. Има по-важни неща, които да извършите. Трябва да подредите, да преоцените и да пренасочите живота си. Трябва да разберете кои ваши връзки са ви помагали и кои са ви задържали на място. Трябва да прецените дали вашата работа и външните ви условия ще могат да оцелеят във Великите Вълни на промяната. Трябва да осигурите добро бъдеще за вашите деца. Вие вероятно трябва да прецените състоянието на възрастните ви родители. Трябва да наблюдавате и да преценявате много неща сега.

Трябва обаче да наблюдавате с ясен взор. Не може да сте подвластни на страха и нетърпеливостта, защото няма да можете да видите. Няма да можете да чуете и няма да знаете.

Бог ви е дал очи да виждате и уши да чувате, но това трябва да се ръководи и съпътства от Знанието. Вашият живот трябва да бъде направляван от Знанието – сега повече от всякога.

Със задълбочаване на проблемите и трудностите по света, Знанието ще започне да се показва. Това е времето на Откровението. Това е точката, в която се решава и определя бъдещата съдба на човечеството, и взетите решения от вас и от другите личности ще имат определящо значение.

Приемете съдбата си. Приемете вашия зов. Приемете променящите се условия на света. Така ще започнете да преразглеждате и да демонтирате това, което е слабо и да изграждате онова, което е силно, да променяте посоката на живота си и да се превърнете в извор на сила и посока за другите.

Какво можете да дадете на другите? Можете да ги нахраните и да ги подслоните, ако това е належащата им нужда в момента. Най-големият дар обаче, с който можете да ги дарите, е да ги окуражавате да поемат по Стъпките на Знанието. Това повече от всичко ще определи дали те ще могат да се изправят, дали ще могат да се подготвят и дали ще отговорят на голямата промяна наближаваща света. Водете ги към източника на тяхната сила и демонстрирайте тази сила в живота си, в дейностите си и във вашите перспективи за света.

Тогава нещастията и бедствията в бъдещето ще се превърнат в голям зов за човечеството, за да може то да се събуди и да порасте, да се обедини и да използува света по полезен начин, за да има бъдеще за вас, за вашите деца и всички вие да отдавате вашите дарове в този свят.