Навлизане в Новия Свят


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 4 април 2011 г.
в Болдър, Колорадо, САЩ

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 1

Вие се готвите за нов и различен свят, свят, който е променен от човешкото невежество, злоупотреба и пренебрежение. Вие преминахте линията преди време, когато светът се промени неусетно, неизвестен маркер в еволюцията на човечеството.

Сега вие сте в нов свят – свят неприличащ на този, с който сте свикнали, свят с променящ се и различен климат, свят с намаляващи природни ресурси, свят със замърсени и заразени реки, и почви, свят, в който нарастващото население ще пие от бавно пресъхващ кладенец.

Това е нов и вече променен свят. Хората обаче не са се променили. Може би наистина не сте се променили, освен привидно. Хората не знаят, че живеят в различен свят – нов свят, свят, който ще бъде много по-хаотичен, свят, в който природата ще промени правилата по драматичен начин, свят, който е могъл да се предвиди и е предвиден от далновидни личности, свят, за който човечеството за съжаление е неподготвено и не разбира.

С изключение във времена на природни катаклизми и нещастия, хората рядко разбират колко зависими са от природата, как стабилността на света, климата и физическите условия на живот са позволили на човешката цивилизация да расте и да се развива. Хората са загубили връзката си с природата, станали са невежи за големите рискове и не оценяват огромните плюсове, които природата им е осигурила през дългите периоди на стабилност.

В новия свят, вие няма да имате такава стабилност. Светът се е променил и доказателства за това се появяват тук и там, в тази или в онази страна – сякаш всичко се е ускорило, сякаш събитията, които са се случвали периодично, сега са постоянни и на много места. Това е част от новия свят.

Бог е тук да ви подготви за новия свят. Ние сме тук, за да ви подготвим за новия свят. Подготовката е много важна, но изизква цялостно преразглеждане на много неща, за които вие никога не сте мислили или за които не сте се грижили – като например откъде идва храната и водата ви или степента, до която те могат да бъдат замърсени и доколко вашето снабдяване с тях може да бъде нарушено, и вероятно ще бъде нарушено в бъдещето.

Ако можете да отговорите ясно на това, вие ще разберете, че основните елементи на живота са най-важните в него. Машинациите на политиците, културата и тенденциите в обществото са много по- маловажни в сравнение с тези неща.

В новия свят храната, водата и енергията ще бъдат още по-доминиращи и приоритетни за стабилността на народите и обществата.

Преходът е труден, защото хората все още живеят в миналото. Те живеят въз основа на предположения, които никога не е трябвало да поставят под въпрос, освен във времена на природни бедствия и катаклизми.

Във време на бедствия, хората се събуждат за малко и след това отново бавно заспиват. ”Ужасни събития се случиха преди година. Спомняме си това. Но ние заспиваме отново. Това няма да се случи скоро и ние ще заспим” – приспани от човешкото самодоволство, от човешкото отхвърляне, от човешката ангажираност, от човешките разсейвания, от всички онези сили в обществото, които желаят да ви приспят, за да се превърнете в лесно управляеми потребители, от правилата на религията, които определят как живота и Бог трябва да бъдат разглеждани, от ангажираността на народите в техните връзки с другите нации – завръщане в старото русло, забравяне на миналото, [мислейки] че всичко е приключило.

Човечеството ще трябва да бъде много по-бдително в новия свят, много по-внимателно, много по-отчитащо на последиците от текущите действия, много по-ограничаващо се към използуването на източници и ресурси, много по-ограничаващо се в това как народите се отнасят един с друг, много по-отговорно, много по-предпазливо и много по-загрижено за изхода в бъдещето.

Голяма част от човечеството вече гладува, то няма достъп до чиста вода, няма сигурност и стабилност в селата, градовете и общностите. Това състояние ще се усложнява, ще води народите към революции и ще поставя на ръководни постове още по-опасни личности и групи, създаващи последващи нестабилности. Дори обикновените граждани сега трябва да се събудят от своите мании, страсти и ангажименти, и внимателно да наблюдават променящата се обстановка в живота около тях.

Това може да бъде много изкупително, много изясняващо, много събуждащо и водещо хората в настоящето време, където те могат да търсят по-обикновени удоволствия, по-природосъобразни дейности, да станат по-присъстващи, по-достъпни един за друг и по-разбиращи за случващото се около тях.

В това време някои хора ще започнат да възстановяват голямата Интелигентност, която е във всяка личност – Интелигентност, която Ние наричаме Знание – велик Ум неопорочен, неразглезен и нестрахуващ се от света, на велика мисия, вашата мисия, отговорен само на Бог и на великото Ангелско Присъствие, което служи на Създателя в този свят и в цялата вселена.

Това е време на голям шок и тревога, но също и време на голямо изясняване, време, в което истинския зов за вас се появява на света, защото вие не можете да го извикате сами. Вашите дарове са предназначени да бъдат отдадени на определени места, на определени личности и това рядко се отразява на целите и стремежите на хората. Колкото светът става по-мрачен, по-проблематичен, по-нестабилен и по-объркан, толкова зовът ще бъде по-силен, по-мощен и по-включващ за тези, които могат да откликнат.

Заедно с богатството расте и самодоволството в човека. Човешкото снизхождение расте. Човешката зависимост расте. Човешката патология расте. Менталното разстройство расте – колкото и да е странно това. Така богатите могат да бъдат по-патетични от бедните. Така богатите народи могат да прахосат свободата си, своето естествено наследство, околната среда, своите ресурси, своето време, своята енергия и креативност – загубени, загубени завинаги, изразходени неразумно.

Това е трагична последица от живот без Знание. Това е трагедия за всеки човек, защото всички са пратени тук за по-голяма цел и на всички е дадено Знание, което да ви ръководи в тази цел и да ви подготви за нея.

Повечето от хората на света обаче са подтиснати – подтиснати политически, подтиснати от бедността, подтиснати от социални и религиозни догми, подтиснати, защото не притежават социална сила и мобилност. Те не могат да променят обстоятелствата, в които се намират, което е огромна загуба за човешкото семейство като цяло. Това се е случило с много от големите учени, с известни физици, с велики социални освободители, с големи актьори, с големи музиканти, които са били подтиснати и загубени, техните дарове никога не са видяни, а животът им е пропилян.

В новия свят, нещастията на обикновената личност ще станат толкова остри и изизкващи, че много хора, които не откликват днес, ще трябва да го сторят утре. Цели народи няма да могат да поддържат себе си. Дори богатите нации няма да имат ресурси, за да поддържат до безкрай помощта си за нестабилни или обеднели нации. Това ще бъде зов за личности и народи да отговорят и да се готвят.

Човечеството живее за мига. То не се грижи за бъдещето. То е неразумно в действията и поведението си.

Както виждате, войната вече не е опция, защото унищожава хората, инфраструктурата и толкова нужните за бъдещето ресурси. В новия свят, това ще бъде още по-важно.

В новия свят, вие ще трябва да се справяте с променливите сили на природата, с нестабилен климат и неговото влияние върху производството на храна, с намаляващи природни ресурси и ефекта им върху транспорта, продукцията на храната и пречистването на водата. Вашите проблеми ще бъдат по-елементарни, по-обикновени, по-фундаментални и по-дълбоки.

Новият свят може да ви събуди, но може и да ви унищожи. Затова трябва да достигнете до дълбоката Интелигентност във вас, до силата и присъствието на Знанието, което Бог ви е дал да ви води през този нов свят и да ви отведе до истинските дарове, които са скрити във вас и в другите.

Сътрудничеството в новия свят ще бъде още по-важно – да спаси живота на хората, да посрещне непрекъснато увеличаващите се спешни ситуации, да отговори на променящата се среда и променящите се условия на живот. Тогава богатите трябва да дават на бедните или рискуват да загубят всичко. Тогава бедните трябва да служат и да се обединят, за да създадат по-голяма стабилност отвъд границите на културата и религията, защото във война и конфликт – война, която би могла да възникне в новия свят – всеки ще страда и всеки ще бъде губещ.

Много региони по света ще станат необитаеми. Възникващите проблеми ще бъдат толкова големи, че ще изглеждат непреодолими и човешките умения, и изобретателност ще трябва да се използуват по най-добрия начин за справяне със ситуацията.

Безсмислено е народите да се въоражават до безкрай, защото войната не е опция или света ще пропадне и бъдещето на човечеството ще бъде пожертвано.

Всяка нация ще зависи от стабилността на околните нации. Ще бъде необходимо да се поддържа стабилност в техния регион на света.
Нациите не могат да бъдат жертвани, или десетки милиони хора ще преминат през вашите граници, създавайки по-нататъшна нестабилност и много по-големи трудности за всички участващи.

Само Бог знае какво наближава на хоризонта. Бог е пратил подготовка, предупреждение, благословия, сила и изясняване. Бог не отговаря на всеки въпрос, на всяка дилема и на всеки проблем. Това трябва да сторят хората по света.

Не можете да бъдете неутрални в този момент. Не можете да се заблуждавате пред лицето на Великите Вълни на промяната. Не можете да чакате и да мързелувате на света. Трябва да сте силни. Трябва да сте решителни и състрадателни. Това не е среда за слабите и снизходителните. Слабостта и снизходителността са често срещани, специално в богатите нации.

Младите хора не знаят срещу какво ще се изправят в бъдещето. Тяхното бъдеще е прахосано и разпиляно. Те ще трябва да се изправят и да се адаптират в новия свят. Не можете да чакате и да мърморите. Не е достатъчно да се оплаквате или да сте революционни. Трябва да мислите за това как ще се развият нещата – практически, основно, фундаментално.

Това е време, в което човечеството трябва да узрее, да прекрати безкрайните спорове и конфликти, и да изостави глупавите снизхождения за справяне с променящ се свят, да се изправи срещу нов свят, срещу който вашите предшественици никога не са се изправяли, да се изправи срещу нови обстоятелства, които ще променят намерението, почтеността и волята ви за живот.

Това ще бъде шокиращо за много хора. Много от вас няма да могат да отговорят. Те не са изградили сила в живота си, за да посрещнат новия свят. Те ще бъдат уязвими. Те ще бъдат застрашени.

Ако ще служите на слабите, вие се нуждаете от силни съюзници. Трябва да имате Откровението или вие също ще се потопите в безпредметно разбиране на миналото, все още повлияни от вашите оплаквания, все още мислещи за стария и несъществуващ вече свят.

Само Бог знае какво наближава на хоризонта. Човешката спекулация рядко отговаря на истината. Само чистите и ясни умове могат да видят повече от всичко. Дори тяхната оценка обаче може да бъде далеч от реалността и от това какво трябва да се направи, за да се подготвят хората за евентуални бъдещи ситуации.

Трябва да наблюдавате живота си и обстоятелствата в него. Ще запазите ли работата си в свят, в който много хора няма да си позволят луксозни стоки и дори задължителните разходи? Със силни или със слаби хора сте заобиколени; с такива, които могат да отговорят или с такива, които са загубени – загубени в своите желания, страхове, проблеми, въпроси, жалби, зависимости и т.н.?

Трябва да се преместите на по-високо място психически и физически. Не живейте близо до подвижните води на света. Помислете за спокойствието и стабилността на вашата общност. Живейте близо до мястото, където се произвежда храна и се учете да я произвеждате сами, ако можете. Бъдете внимателни със здравето си, защото трябва да сте много силни и компетентни в бъдеще. Обучавайте другите внимателно. Търсете тези, които могат да отговорят и не прахосвайте себе си за тези, които не могат да видят и да чуят.

Започнете да изграждате по-силен и по-стабилен живот. Новото Откровение ще ви учи как да сторите това в Четирите Колони на вашия живот – Колоната на Връзките, Колоната на Работата и Осигуряването, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие.

Всичко, което Ние ви казваме, е подкрепено от Откровението. Не можете да сте безучастни и да мислите, че всяко малко нещо ще ви бъде дадено и показано. Трябва да сте интелигентни и да използувате силата на Знанието, да развивате вашите умения, вашата прозорливост и вашата дискретност. Не можете да сте небрежни и наивни сега, защото всичко, което говорите и вършите е важно.

Вие сте пратени на света за по-висша цел и ще трябва да развивате по-важни отговорности. Ще трябва да се противопоставите на собствената си ленивост, на вашите слабости, на склонността ви да се отказвате, на страха, който носите и на влиянието му върху вас. Това е голяма и изизкваща ситуация – перфектна за вашето изкупление.

Ако човечеството не успее да се обедини във време на богатство и стабилност, тогава ще трябва да го стори във време на изпитания и скръб.

Не се безпокойте какво вършат другите. Трябва да се грижите за вашите дела и връзки. Наблюдавайте околната среда и се учете да слушате за знаците на промяната. За да сторите това, вие ще се нуждаете от спокоен и фокусиран ум, ум, който не е обзет от недоволство, страх или амбиция. Откровението ще ви учи как да изграждате това по-голямо и по-проницателно съзнание.

По-голяма част от подготовката ви ще бъде вътрешна, защото именно това, което ръководи вашите решения, което ръководи вашите действия, което ви информира, което ви мотивира и което ви обезкуражава, ще определи до голяма степен онова, което ще можете да виждате, да знаете и да правите.

Не бягайте и не се опитвайте да се криете, защото това няма да бъде възможно в новия свят. Не мислете само за вашата защита, защото не сте дошли затова на света и то ще ви направи по-уязвими в крайна сметка.

Трябва да укрепвате основата си, но отвъд това, вие сте тук за по-голяма служба и Знанието ще ви води в правилната посока. Страхът ще ви отведе на друго място и ще ви изложи на по-голям риск в бъдеще, ако продължите да се влияете от него.

Месията е на света. Откровението е на света. То носи със себе си собствен съвет и коментар. То не е тук да ви заповядва, а да ви посъветва как да отговорите, да адресира проблемите и въпросите, които ще се появят и да осигури Стъпките към Знанието, които ще ви осигурят основата и връзката с източника и центъра на вашата сила, на вашата мъдрост и на вашата мощ.

Новият свят ще бъде изключително взискателен и смущаващ. За слабите, той ще изглежда непреодолим и те ще се чувстват безпомощни и безнадеждни в него.

Вие обаче не можете да отговаряте по този начин, защото променящите се условия, нарастващите приливи и отливи, и Великите Вълни на промяната са тук, за да ви направят по-силни, по-умни и по-отговорни към околната среда, към силата и присъствието на Знанието във вас. Това ще ви донесе повече стабилност и сигурност, отколкото нещо, което градите във външния си живот. Не можете да складирате такова голямо количество храна, което да ви стигне до края на живота. Ако се запасявате с провизии, хората ще ги откраднат дори с цената на насилие.

Новото Откровение ви зове да отговорите и да се готвите. Не е достатъчно да живеете за момента. Това е нормално за птиците, зверовете и нисшите същества, защото те нямат бремето да знаят за смъртта и не се грижат за своето бъдеще.

За човешките същества обаче, живот само за момента, е демонстрация на дълбоко невежество и пренебрежение към по-голямата интелигентност и отговорности. В момента можете да виждате, чувате и знаете – но винаги се готвите за бъдещето и винаги наблюдавате ветровете на света.

Ако раздадете притежанията си и се превърнете в аскети, вие ще имате по-малко грижи, но вашата роля и служба в променящия се свят ще продължи да съществува. Аскетизмът не е това, на което да се посветят повечето хора.

Решенията предстоят. Дълбоката оценка е пред вас днес – с кого сте и какво правите, какво е нужно да продължите да правите и какво трябва да загърбите, какво трябва да промените и какво да не променяте, с кого да сте, какво да говорите, какво да не говорите, какво да вършите и какво да не вършите. Това е фаза от развитието ви.

Не можете да отидете в бъдещето и тогава да решавате. Вие не сте готови за него. Затова е много важно да се подготвите. Това ще промени изхода за вас и за другите, за хората, които обичате и за тези, на които сте предназначени да служите.

Не можете да промените новия свят. Не можете да го спрете да бъде такъв, какъвто е. Можете да смекчите грешките, които човечеството продължава да върши по отношение на замърсяването на света и това трябва да бъде направено, разбира се. Не можете обаче да желаете новия свят да бъде далеч, защото това е акт на глупост и самоотричане.

Следователно, вие трябва да отговорите. Наблюдавайте и слушайте. Не правете прибързани заключения. Изправете се срещу собствените ви страхове, но не им се поддавайте. Изправете се срещу собственото ви чувство за несигурност, но не му се поддавайте. Приемете факта, че имате много малко отговори за всичко, но не му се поддавайте също така.

Вие сте ученици на Знанието сега. Тук сте, за да се готвите. Вие откликвате на Новото Откровение, което ще ви подготви и обучава как да следвате това, което е мъдро във вас и в другите.

Вие сте благословени да получите това, но заедно с благословията ви очаква и много работа, търпение и решителност – качества, които можете да развиете като ги градите и ги използувате в реални ситуации от живота. Силата и присъствието ще бъдат с вас, докато правите това.

Трябва да сте честни към себе си и истински към дълбоките ви склонности – не само предани към вашите мисли или желания в момента, но предани към големите чувства и съзнателност във вас, които очакват да ги откриете и да ги проявите в живота.

Чуйте Нашите слова. Те носят голяма мъдрост. Слушайте. Не ги отхвърляйте. Бъдете съсредоточени. Мислете за тях в ситуациите от вашия живот. Обмисляйте ги. Живейте с тях. По-добре е да живеете с големи въпроси, отколкото да градите живота си върху глупави отговори.

Бог говори отново – да пробуди и подготви света, да укрепи човешкото семейство, да разкрие най-големите му качества, за да може то да използува мъдростта от своите религии, мъдростта от своите култури и многото успехи, които е постигнало в изграждането на световна цивилизация.

Всичко в света ще бъде предизвикано. Не си мислете, че доброто ще надделее. Не използувайте това като извинение, за да се оттеглите от отговорностите си. Не молете Бог за спасение на човечеството, защото Бог е пратил вас и другите да сторят това. Вие не знаете как да го осъществите, но имате Знание, което да ви води стъпка по стъпка към тази цел.

Затова трябва да живеете без отговори. Трябва да изоставите крехките си предположения и да се приближите до живота и до момента, в който ще откриете какво наближава на хоризонта.