Изграждане на Глобална Сигурност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 февруари,2009г.
в Болдър, Колрадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


facing reality and building global security
Том 1 > Новият Свят > Глава 2

Човечеството се движи в опасна посока незачитащо предупредителните знаци, изразходващо това, което светът може да осигури, живеещо за момента и мислещо единствено за близкото бъдеще.

Човечеството наближава опасни води, непознати територии, където ще трябва да се изправи срещу западащ свят – свят с намаляващи природни ресурси, свят с унищожена природа, свят с непредсказуем климат, свят с намаляваща продукция на храна, свят с големи икономически затруднения и нестабилност, свят, който ще премахне облицовъчния фурнир на цивилизацията на много места по света и ще постави хората в съревнование едни с други.

Този голям праг наближава от дълго време. Хората, които имат очи да видят, трябва да вземат участие в случващото се. Това е фундаментален дисбаланс между човека и природата, фундаментален дисбаланс вътре в човека и неговата природа, както и във връзката на човечеството със света.

Хората са прекалено заети със собствените си нужди, желания и проблеми. Много от тях желаят Бог да им даде повече, отколкото им е нужно, да им осигури бремето на богатството и притежанието на материални вещи, докато други се нуждаят само от основните неща в живота.

Човечеството изглежда неспособно да коригира себе си. Докато има много малко на брой съзнателни индивиди, които работят върху различни човешки проблеми и нужди, народите и техните политически и религиозни лидери не са в състояние да обхванат ситуацията такава, каквато е и каквато ще бъде, ако човечеството не промени своя курс.

Отговорите изглеждат невъзможни, а цената на тази корекция прекалено висока, но човешките принципи, човешкото мислене и човешките очаквания трябва да се променят с течение на времето, за да бъдат в унисон със западащия свят. Каква огромна промяна ще бъде това.

Човечеството е приключило с племенното си съществуване на света. То е било в този процес задълго. Сега то трябва да се изправи срещу реалността да бъде единна общност в един свят.

Народите ще продължат да бъдат народи. Те ще продължат съревнованието помежду си. Конфликтите, интересите и разногласията между тях ще продължат. Хората обаче ще трябва в по-голяма степен да се изправят срещу глобална, а не само срещу локална и регионална реалност.

Ако има суша в един регион на света, следва 50 % увеличение на цената на храната по целия свят. Ако някъде има финансова корупция, това може да промени финансовата действителност за милиони хора в далечни райони.

Сега не е достатъчно само да сте загрижени за националната ви сигурност. Сега трябва да сте загрижени за глобалната сигурност на света.

Вие сте изправени срещу съревнование от околната вселена. Търсачи на ресурси и икономически колективи проникват в света на малки групи – които чрез убеждение, заблуда и с цел собствено облагодетелстване се опитват да променят хода на човешките дела. Те също така се опитват да печелят влияние и сила чрез привличане на личностите на тяхна страна и против човешките лидери.

Кой може да види това? Хората са прекалено ангажирани. Те дори не знаят какво се случва в собствените им домове. Те не знаят какво се случва в собствените им тела и какво е тяхното здраве. Те не осъзнават нарастващите проблеми в собствените им общества.

Хората вероятно осъзнават някои затруднения в дадена сфера, но губят способността си да обхванат голямата картина, защото са прекалено ангажирани в специфични сфери. Така тези, които са заети във финасовия сектор не знаят почти нищо за онова, което се случва в природата и обратно. Затова хората нямат обобщен поглед. Те не виждат какво се задава на хоризонта, защото са прекалено фокусирани в своята сфера и прекалено ангажирани със своите интереси или професии.

Човечеството навлиза в съдбовно и трудно време – неподготвено и мислещо единствено за близки периоди, мислещо, че всичко е правилно и че всичко ще бъде както в миналото, близкото минало разбира се. Хората не виждат голямата картина. Те не могат да видят, че цивилизацията им е застрашена. Те се борят с пожари днес, но не виждат какво създава утрешните пожари и пожарите в идните дни.

Предлагат се много хладни решения, но дори те могат да бъдат отхвърлени. Никой не желае да се лиши от нещо, докато другите не се жертват. Така всеки сочи другите с пръст, но никой не казва: “Трябва да направим това или онова“. Тези, които го изричат на глас биват игнорирани, опорочени или отхвърлени. По този начин са отречени визионерите.

Промяната за това как трябва да живеят богатите народи ще бъде значителна и подтиквана от нуждата. Хората обаче все още мислят, че техния стил на живот не подлежи на дискусия, че такива промени не могат да се случат и ще се борят, за да отстояват своите притежания.

По този начин светът губи своята сигурност. Докато човечеството се справя с промяната в климата, ще бъде прекалено късно предвид сегашния му начин на действие.

Икономическите затруднения обхващат света днес, защото човечеството е похарчило както собственото си създадено богатство, така и естественото си наследство. То не е заделило и планирало нищо за бъдещето. Бъдеще, което неумолимо наближава.

Изкушението за отделния човек е да се откаже или да се вбеси и да атакува съседите си, или други нации и лидери. Всички са били част от този проблем. Хората са се облагодетелствали значително от прекаленото изразходване на света и твърдо ще се противопоставят, ако трябва да променят своя бит и живот.

Решенията ще трябва да се изготвят от отделни лица и малки групи. Иновациите ще трябва да се случват на най-фундаменталните нива в обществото и ще са нужни много от тях.

Сега вие действате срещу времето. Времето е изключително ценно. Всяко пропиляно десетилетие ще има тежки последици за опциите, с които човечеството ще разполага в бъдеще.

Пътят за отделния индивид е да следва Знанието, дълбоката Интелигентност, която Бог е поставил във вас – да го следвате и да се учите да го различавате от другите сили и убеждения на вашия ум. А как ще бъде възможно това, ще попита някой? Това изглежда толкова невъзможно и трудно.

Подготовката е пратена на света от Създателя на живота, за да подготви личността, също както са пратени и насоките за подготовка на народите. Предупреждението относно наближаващите Велики Вълни на промяната и срещите на хората с Великата Общност на интелигентния живот във вселената е отправено.

Проблемът е изяснен. Действителността е ясна. Опасността е представена. Способността на човечеството да отговори и да промени посоката е усилена и окуражена.

За да бъдат осъществени тези големи промени, ще са нужни талантът и постиженията на много хора. Промените ще бъдат трудни за разпознаване и осъществяване, но посоката трябва да бъде ясна. Не е достатъчно да бъдете цинични и да мислите: “Това не може да се случи“ или да мислите, че ще се завърнете в някоя предишна епоха неподвластна на тези проблеми.

Изглежда забележително трудно за хората с лични интереси да видят ясно ситуацията и да осъзнаят дълбочината и гравитацията на наближаващата промяна. Наивността надделява. Хората дискутират детайлите до безкрай. Те подценяват наближаващите промени. Те не разбират, че трябва да променят своя живот и своите очаквания. Те не виждат, че цялата цивилизация е застрашена – застрашена от вътрешен колапс и от външна намеса.

Така безрасъдството продължава. Богатите са отдадени на своите удоволствия. Бедните са все по-нетърпеливи и все по-многобройни. Природните ресурси на света не са планирани и опазени чрез мъдро изразходване и култивиране.

Въпреки оптимизмът и извиненията на хората, въпреки самоотричането и отбягването на проблемите и въпреки всички съществуващи тенденции пред лицето на голямата промяна, съществува дълбока тревога в умовете и сърцата на хората по света. Те усещат наближаващите трудности, но продължават споровете и пререканията си по въпросите: за Близкия Изток, за тяхната икономическа ситуация, негодуващи срещу други народи, отхвърлящи други хора. Те се държат по същия начин, имат същите склонности, но са дълбоко обезпокоени под повърхността на всичко това. Това безпокойство трябва да ви говори нещо. Това не е просто липса на оптимизъм. Това е отговор отвъд досега на интелекта и отвъд неговите машинации и самозаблуди.

Така вие достигате до мига, в който си казвате, “Каква е истината и какво трябва да правя?“ Това е началото на дълбок отговор и голяма отговорност, ако бъде почетен и последван.

Новото Божие Откровение зове личностите непрекъснато да си задават тези въпроси – не, за да получат незабавен и обикновен отговор, а за да живеят с тях, да откриват отговорите бавно и постепенно, стъпка по стъпка с течение на времето.

Бог е осигурил важно предупреждение за това срещу какво се изправя човечеството – предупреждение, което преминава отвъд онова, което се осъзнава от болшинството хора и отвъд това, което те искат да видят и да знаят.

Чистото Откровение не е перспектива. То не е философия. То не е училище или мисъл, не е социална среда или учебна ориентация, то не е религиозно вярване. То е Откровение.

Светът е в затруднение. Основите на човешката цивилизация бързо се подкопават. Сега вие се изправяте пред огромни световни проблеми, за чието разрешаване ще са необходими глобално взаимодействие и съгласуване. Това няма да може да се постигне само чрез нова технология или политически доктрини.

Това е като рискова ситуация на света. Вие сте пред упадък на природната среда. Вие сте изправени пред Интервенция от околната вселена. Всеки трябва да знае за тези неща. Всеки трябва да търси информация за случващото се по света. Народите и техните граждани трябва да се готвят за това. Нужна е голяма преоценка, в противен случай отговорът ще бъде прекалено слаб, неясен и твърде неефективен.

Ако не разбирате предизвикателството, вие няма да забележите нуждата. Ако не видите нуждата, вие няма да създадете отговора. Ще си помислите, че нуждата е просто икономически проблем, или политически проблем, или просто проблем в човешкото възприятие, философски, идеологически или емоционален проблем. Ако някой изкаже реалността, тя ще изглежда прекалено радикална, прекалено екстремна, прекалено негативна и прекалено страшна.

Затова хората не желаят да наблюдават. Животните обаче наблюдават. Птиците наблюдават. Защо интелигентната човешка раса не наблюдава, не вижда и не отговаря, докато обикновените същества винаги наблюдават, опитват се да доловят всяка промяна в околната среда и да се приспособят към тези промени?

Глобалната сигурност е проблема сега и затова вие трябва да мислите като хора от Великата Общност на интелигентния живот. Човечеството не е високо ценено в тази Велика Общност – опасни племена, които унищожават един прекрасен свят, толкова високо оценен от другите. Кой не би опитал да се намеси поради собствен интерес, да опази ресурсите на земята и да използува човечеството за работна сила?

Вие си мислите, че сте сами във вселената. Вие си мислите, че другите не могат да достигнат границите на вашия свят. Вие си мислите, че интелигентния живот е рядкост в космоса. Колко глупави са тези ваши представи?

Ще се наложи да отбранявате вашата планета. Ще трябва да установите собствени правила за расите, които посещават вашия свят. Ще трябва да ограничите вашето потребление и вашата репродукция. Ще трябва да стабилизирате популацията си и да го направите по начин, който не накърнява човешката свобода и морала на вътрешната ви духовност. Това е въпрос на оцеляване сега. Не можете да покорявате световете около вас и отвъд слънчевата система. Тези светове са вече притежание на други, много по-технологично напреднали раси от вас. Ще трябва да живеете с това, което ви осигурява вашия свят. Ако загубите вашата самостоятелност, вие ще бъдете склонни към съблазняване от други и ще станете зависими от тях, а когато това се случи, човешката свобода и независимост ще бъдат изгубени на този свят. Тогава ще изгубите най-ценните неща, които притежавате – отдадени сляпо, безсмислено, наивно, поради алчност и необходимост.

Ако изчерпите света, вие ще приемете която и да е чужда раса предлагаща ви нещо, защото няма да сте достатъчно силни да й се противопоставите. Не можете да бъдете като юноши: диви, безотговорни и незрели.

Човечеството трябва да опази природните си ресурси. Те са скъпоценни: вода, храна и енергия. Човечеството по всяка вероятност ще трябва да изпита това, което се случва с всяка развиваща се раса във вселената – изчерпани природни ресурси.

За да бъдете свободна раса във вселената, вие трябва да се самозадоволявате, да сте обединени и да сте много предпазливи. Не бива да излъчвате в космоса вашите нелепости, слабости и всичко останало. За повечето зрели раси във вашия регион на космоса, вие изглеждате като диви деца – безрасъдна и разрушителна, алчна и амбициозна раса, на която не може да се вярва, уязвими към интервенция и убеждаване.

Корупцията, която се шири по света днес, както и унищожаването на икономичестите ви системи, ясно разкриват проблемите произтичащи от неотговорното и незряло човечество. Това не е само задача на вашите лидери; това е съзнание на гражданите на света. Те са много по-свободни да видят истината. Те не са спъвани от бариерите, които съществуват в коридорите на властта.

Вие променяте света като променяте живота си. Вие започвате с живота си. Вие не само показвате на другите, а променяте живота си. Вие се учите да живеете по различен начин. Ако сте мъдри, вие сте насочвани от Знанието, защото Бог е отговорил на вашите въпроси и нужди. Всичко се съдържа в Знанието. Само Знанието ще знае как да ви насочва през трудните и несигурни води пред вас.

Ако последвате интелекта си, вие ще бъдете обвързани с миналото – с минали очаквания и интерпретации. Вие ще бъдете загубени на света с противоречиви идеи и теории.

Междувременно основите на цивилизацията ви се подкопават. Ако човечеството не може да изхрани населението си, в света ще настъпи хаос. Ако човечеството не може да осигури основните и необходими енергийни нужди, ще настъпи хаос. Ако богатствата на света бъдат заграбени от богатите и алчните, ако ресурсите бъдат прекалено изразходени, ако света се изчерпи, вие ще попаднете в ситуация много по-опасна от всяка война и конфликт до сега. Какво ще стане с човешката свобода и независимост тогава?

Ако се подготвите за бъдещето, вие ще можете да плувате във водите, ще преодолявате вълните на промяната и ще извличате полза от тях. Ако не се подготвите за това, което предстои, тогава то ще ви настигне и ще ви лиши от всичко, което притежавате, защото не сте забелязали неговото приближаване.

Това е риданието на много хора по света днес. Те не виждат какво наближава. Защо? Защото не наблюдават; защото не слушат; защото не са внимателни. Обзети от малки проблеми, те пропускат големите. Загрижени за детайлите, те губят представа за важните неща и посоки в живота.

Трябва да има промяна в сърцата, в противен случай истинската промяна няма да се случи. Ще има обявяване на промяна, ще има обещания за промяна, ще има декларации за промяна, ще има чествания на промяната, но истинската промяна няма да настъпи.

Хората от богатите нации, които изберат различен живот, ще демонстрират истинска промяна. Тези, които се грижат за бедните, депресираните и лишените по света, ще демонстрират истинска промяна. Тези, които консумират по-малко от света на базата на морални и етични възгледи, ще покажат истинската промяна. Тези, които се посветят на нуждите на хората в бъдеще, а не само на модата и фантазиите на човечеството, ще бъдат част от истинската промяна.

Без тях, радикалните политически елементи ще ръководят ден след ден и ще определят съдбата на всички. Малко на брой екстремни възгледи ще надделеят и всички ще бъдат техни жертви.

Не е трудно да разберете това. Обединете се и ще постигнете успех. Резделете се и ще бъдете загубени. Ако не можете да живеете заедно, няма да продължите да съществувате.

Световните религии са инциирани от Единствения Бог. Не трябва да има съревнование между тях; не трябва да има конфликт между тях. Те са различни пътеки водещи към Божественото. Те не са изключителна истина на една организация или на няколко институции.

Това е належаща нужда сега, а не само необходимост. Това не са идеи на елита. Те трябва да бъдат фундаментални. Те трябва да бъдат част от образованието на всички, за да имате световна сигурност.

Интервенцията, която се случва днес, трябва да бъде обществено достояние, за да могат хората да се подготвят и за да могат очите на всички да бъдат насочени към небето и да осигуряват защита за човечеството.

Без промяна в сърцата и възгледите, човечеството ще продължи своя път към хаоса – ще продължи пътя си към рушащи се икономики, към рушащи се народи, към рушаща се търговия, към рушащи се връзки между хората, към рушащи се перспективи и рушащи се животи.

Това представя Бог. Това не е перспектива на индивида. Това не е някаква мисловна школа. Не мислете толкова наивно. Вие искате да знаете какво наближава? Бог ви го е казал. Искате ли да предотвратите хаоса? Бог ви е дал начина, по който да го сторите. Искате да знаете какво да правите? Бог ви е дал визия и яснота да започнете преоценка на живота ви и на обстоятелствата, в които се намирате. Искате да знаете как да постигнете щастие? Чрез служба и отдаване, чрез социализация и обединение.

Можете да започнете подреждането на пъзела за себе си, когато разберете как изглежда той, когато имате яснота какво наближава и какво трябва да стори човечеството, за да опази човешката свобода и независимост в този свят. Тогава можете да подредите всички липсващи парченца, защото знаете как изглежда целия пъзел. Без тази отправна точка обаче, отделните парчета изглежда не са свързани помежду си, а пъзела изглежда прекалено сложен и прекалено разочароващ, за да бъде подреден.

Хората проектират това, което искат или това, от което се страхуват, но все още не виждат ясно, с изключение на много малък брой от тях. Нужен е голям кураж, за да гледате и вие се нуждаете от него, защото животът ви зависи от това. Животът на вашите деца зависи от това. Наблюдавайте без надежда и без страх, за да видите какво наближава и да се готвите за него.

Правителствата ще изглеждат некомпетентни, финансовите институции ще изглеждат прекалено корумпирани и служещи изключително на тях самите. Затова визията трябва да се случи в отделната личност, във всички етажи на обществото и във всички общества. Диалогът трябва да се промени.

Дарът на всички човешки умове и сърца е да се справят с тази голяма нужда от глобална сигурност, за запазване на човешката свобода и суверенитет в този свят, за благоденствието на всички народи по света и за плановете, които трябва да се осъществят за осигуряване на бъдещето и сигурността на света.

Времето е много важно. Това не е обикновено академично занимание. Това не е нещо, за което си мислите от време на време. Това не е запазена марка за специалистите, за елита или за академичния свят, защото и те са толкова слепи, колкото и останалите групи хора.

Ако не видите ясно тази картина, вие няма да знаете какво наближава, няма да се подготвите, животът ви няма да е информиран за това какво наближава на хоризонта, вашите решения ще бъдат взети от личен интерес в момента и вие няма да сте ефективни в бъдещето.

Бъдете внимателни и получете благословията на Твореца, силата на Откровението и насоките за обучение. Владетелят на вселената се опитва да опази човечеството от собствената му слепота и тенденции. Човечеството може да успее, ако се подготви и ще се подготви, ако разбере срещу какво се изправя.

Нямате сили и време да търсите личностна реализация. Не е време да се глезите с романси. Не е време да се разпилявате в хобита, фантазии и удоволствия. Вие живеете в рисковани времена. Можете да разберете какво да сторите, къде да отидете, кого да срещнете и къде да отдадете вашите дарове, как да бъде смислен живота ви и как да имате най-голямо удовлетворение от отдаването ви за света. Там ще откриете щастие и удовлетвореност.

В такива времена сте родени. Тук сте, за да се изправите срещу тези проблеми. Затова сте дошли сега. Вашите истински дарове и природа са за това. Не определяйте големите наближаващи промени като огромно неудобство и голяма трагедия. Това е зов. Вашето сърце ще отговори, дори ако ума ви е объркан.

Това осъзнаване ще насочи живота ви по пътя на истинското обещание и осъществяване. То ще обуздае вашата алчност, вашето себеотричане и обвиненията ви към другите. То ще бъде противоотрова за вашето невежество и самозаблуда. То ще ви предпазва от всякакъв вид заблуда, независимо дали е човешка или от Великата Общност.

Това е вашия зов и вашето време. Вие сте пратени тук заради това. Вижте го и пътят ви ще се изясни и ще се отвори пред вас. Вие ще задавате различен набор от въпроси и ще се занимавате с различен набор от идеи. Тогава светът няма да бъде толкова страшно място, от което се опитвате да избягате, а арена на вашия успех и на вашата реализация.