Да Бъдете Центрирани в Един Рухващ Свят


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Being Centered in a Crashing World

Както е разкрито на Божия Пратеник
Маршал Виан Самърс
на 22 ноември 2015 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Да сте интелигентни означава, да живеете в момента и да се готвите за бъдещето – двата основни аспекта, които сe нуждаят от интелигентност. Не можете да осъществите едното без другото, защото ако не знаете как да съществувате в момента, няма да разберете знаците на света. Ако не се подготвите за бъдещето, светът ще ви изпревари и вие ще бъдете безпомощни и безнадеждни за неговото пробуждане.

Идват големи бури на света, Великите Вълни на промяната, голямото сътресение. Те идват, защото човечеството е посяло семената за това от много дълго време. Вие стоите на прага на едно ново световно изживяване. Това не е краят на света, а е един страхотен преход към различен вид реалност на света.

Наистина, вие сте изпратени на Земята с тази цел – да участвате в света точно в тези обстоятелства, които може да избягвате или да отричате. Това е, защото не познавате себе си. Вие все още не сте свързани с по-дълбокото Знание, което Бог е вложил във вас – да ви подготви, да ви напътства, да ви води към по-голям живот на служба и смисъл в един радикално променящ се свят.

Загрижеността на Небето не е просто да се реализирате в момента или това, което може да имате за днес, а да сте подготвени за бъдещето по такъв начин, че вашите по-големи дарби да могат да излязат наяве и истинската цел, която ви е довела тук, да бъде разпозната, последвана и правилно изпълнена.

Вероятно си мислите за днес и утре или само гледате зад вас със загриженост и съжаление. Без това по-дълбоко Знание във вашето съзнание, вие все още не можете да се подготвите за това, което предстои. Вие не разбирате миналото си. Всъщност, вие наистина не разбирате почти нищо много добре.

Следователно Бог трябва да ви подготви, като ви даде стъпките, които да предприемете, за да откриете тази по-дълбока сила и мощ, която представлява безсмъртната част от вас, която не е покварена от света, която не е ужасена от света и която дори не е повлияна от света. Това е източникът на вашата сила, на вашата смелост и почтеност. Това е и източникът на вашата любов, състрадание и прошка.

Докато умът ви се бори да разбере, по-дълбоката част от вас вече знае. Тя знае достатъчно, за да предприемете следващата стъпка, която ви очаква.

Трябва да бъдете силни. Трябва да сте целеустремени. Трябва да знаете къде да отдадете себе си и къде да се въздържате. Трябва да сте сигурни с кого да бъдете и с кого не, въпреки всяко друго възможно привличане или интрига, която е взела контрол над лудо препускащия ви ум. Той е хаотичен, изпълнен с оплаквания, страх и фантазия. Той е предназначен да бъде слуга на по-дълбокото Знание във вас, което представлява вашето истинско Аз. Но той не подлежи на контрол. Той ви вреди. Той ви подвежда. Той е теглен навсякъде от света около вас и наистина ще бъде ужасе́н от това, което предстои, ако Знанието не е негов водач и съветник.

Следователно Бог ви дава това, от което наистина се нуждаете за днес, за утре и за остатъка от живота ви на Земята. Хората гледат към небесата и желаят освобождение, и милост, за да опитат да изпълнят своите желания, амбиции и нужди, но Бог им осигурява това, което е наистина важно за тях.

Бог знае защо сте тук, защо сте изпратени и какво се изисква от вас, за да се изправите срещу променящия се свят и Великите Вълни на промяната.

Вие живеете в Разделение, но една част от вас никога не се е отделяла от Бога. Вие все още сте свързани. И Бог ще ви изкупи чрез това Знание – не, за да ви вземе от света, а, за да ви доведе в него с по-голяма цел, смисъл и връзка, неща, които не можете да изпълните по друг начин, въпреки че можете да опитвате колкото искате.

Притежавайте всичко, което можете, бракосъчетайте се за всеки, който е привлекателен за вас и пак ще бъдете изгубени. Защото не можете да намерите себе си без силата на Знанието. Не можете да бъдете истински щастливи или доволни от живота си без силата на Знанието.

Бог вече е разбрал вашата дилема. Тя е разбрана в началото на времето. И то [Знанието] живее с вас днес. То живее във всеки друг. И то живее във всички съзнателни същества на живота в цялата вселена. То е отвъд писанията. То е отвъд религиозната идеология и философия. Това е истинската сила на благодатта в живота ви.

Знанието е с вас днес и ви очаква да стигнете до него със смирение и искреност – а не да се опитвате да го използвате като ресурс, защото това не е възможно; да не се опитвате да го използвате, за да спечелите любов, богатство или сигурност, защото не можете да използвате Знанието по този начин. Глупост и арогантност е да мислите, че можете да правите тези неща.

Но Знанието ви чака да се върнете, да дойдете при него, търсейки напътствия и съвети, и с течение на времето позволявайки му да промени живота ви, което то ще направи по естествен начин.

Ето какво означава да бъдете истински центрирани, виждате ли: Знанието е центъра на вашия опит, центъра на живота ви, центъра на вашето Същество, центъра на вашите решения, центъра на вашата реакция към света около вас без значение от случващото се.

Без Знанието, вие сте изгубени във вашите мисли, във вашите страхове и във вашите грижи. Вие не можете да видите какво се задава на хоризонта и нямате смелостта и волята да се подготвите. Вие сте слаби и уязвими, лесно убеждавани от другите, постоянно адаптиращи се към очакванията на другите, може би търсещи връзка, но все още не знаещи кои сте и накъде наистина трябва да отидете в живота.

Не можете да разберете това с вашия интелект. Това е нещо огромно. То е загадъчно. То е дълбоко. То е по-голямо от разбирането на всеки един от вас, но е в основата на вашето истинско преживяване. Това е, което ще ви спаси. Това е, което ще ви даде сила. Това е, което ще ви даде сигурност, истинска насока и след време ще внесе отношения с истинска стойност в живота ви.

Защото, след като започнете да крачите по Стъпките към Знанието и продължите да го правите, вие слагате край на Разделението в себе си – Разделението от вашия светски ум към по-дълбокия Ум във вас, който бяхте преди да дойдете на този свят и ще бъдете, след като го напуснете. Докато душата се скита, Знанието остава свързано със своя Източник.

Ако можете да разберете какво ви казваме тук и днес, вие ще видите, че това е най-важното нещо, което бихте могли да обмислите. Това е най-важното нещо, към което можете да се обърнете. Защото трябва само да погледнете света около вас, за да видите безнадеждните търсения и опити за щастие и реализация.

Кризата на Разделението продължава във всеки човек, независимо колко е богат, независимо какво притежава или контролира. Хората могат да притежават всички атрибути на красотата, богатството и властта. Но те са непознати за себе си и са все още изгубени.

Бог няма да ги накаже за загубата, защото Бог е вложил Знанието в тях. Но те не могат да се върнат в истинското си състояние, докато не започнат да реагират на това, което Бог е вложил в тях и да започнат подготовка, която не са измислили за себе си – подготовка едновременно практична и мистериозна. Тя е практична, тъй като ще ви води във всички практически въпроси, във всички важни решения, в това как ясно да разбирате себе си, другите и света. Но тя е и мистериозна, защото не може да бъде контролирана или разбрана от вашия ум или от умовете на другите.

Тук не можете да намерите истинско щастие и да го поддържате. Не можете да се предпазите от свят, който става все по-хаотичен и несигурен с всеки изминал ден.

Трябва да намерите своя център в един сриващ се свят. Вие сте се нуждаели от него вчера. Нуждаели сте се от него преди пет години. Вие винаги сте се нуждаели от него. 

И сега ще имате още по-належаща нужда от него, защото нещата, от които зависи или предполагате, че са там за вас, може да не са там за вас.

Голямо изпитание идва на света, не защото Бог го желае, а защото човечеството го е задействало. В Бог няма наказание, но има изкупление – за всеки човек, религиозен или не, от всяка страна, от всяко племе, от всяка нация и от всяка позиция в живота. Бог е поставил Знанието във всички тях и във вас, което чака да бъде открито.

Нещата, които смятате, че ще ви предпазят в бъдеще, няма да ви предпазят. Не можете да разчитате в бъдещето си на слаби предположения, които лесно се променят от променящите се обстоятелства.

Трябва да сте по-интелигентни и по-издръжливи. Трябва да гледате напред, за да видите накъде отивате и какво ви предстои. Защото Бог ви е дал очи да виждате и уши да чувате. Но това не са очите, с които виждате или ушите, с които чувате – все още не.

В бъдеще десетки хиляди, дори милиони хора ще бъдат разселени от покачващите се морета и светът ще става все по-горещ, а реколтата навсякъде ще пропадне. Безредието ще бъде огромно. И вие ще гледате на това с голям страх и трепет, докато намерите силата на Знанието, което не се страхува от това, което идва, защото знае какво наближава на хоризонта. Не с голяма точност. Не точно момента и часа – не във всички случаи – но то знае какво е посяло човечеството и какво ще трябва да пожъне.

За Небето това е толкова очевидно, но вие, които живеете на повърхността на Земята, все още не можете да го видите. Вие все още нямате очи да виждате и уши да чувате. И затова вашето виждане е толкова ограничено. Вие сте заети със себе си, с вашите мисли, с вашите планове, със спомените си, с вашите проблеми, с вашето предупреждение срещу другите. Умът ви е зает с тези неща.

Не се опитвайте да подплатите живота си със сладки и прекрасни неща. Трябва да се подготвите за свят, който ще бъде много по-опасен и труден за навигация. Може да отхвърлите това на свой собствен риск, но светът ви дава знаците с всеки изминал ден – знаци за голяма промяна, която е в ход, както и за по-голяма промяна, която предстои.

Бог ще ви спаси и защити чрез силата на Знанието. Така че трябва да потърсите тази сила. Трябва да предприемете Стъпките към Знанието. Трябва да изградите мост към Знанието и да пренасочите живота си по съответния начин. Защото голяма част от това, което се опитвате да направите в този момент не е нужно за това, от което наистина се нуждаете, както сега, така и в бъдеще.

Трябва да бъдете центрирани. Вие се учите, опит след опит, момент след момент. Това няма да дойде изведнъж, защото не сте готови за него. Но ако поемете по Стъпките към Знанието, то ще стане по-силно. Може да го поставяте под въпрос, да искате неща от него, но то ще мълчи, защото движи живота ви. То ще говори, когато трябва да говори. Междувременно, вие трябва да следвате и да бъдете възможно най-честни за това, което правите и за собствените си мисли и чувства.

Бог е дал подготовката за вас, за да освободи ума ви от голямото бреме на страха и осъждането, да го освободи от голямото бреме на загрижеността и глупавите идеи, които нямат обещание или стойност за вас.

Живеейки в Разделение, вие сте опитвали да замените изживяването в Древния си Дом, с всякакви други неща. Дори да изглеждат напълно правилни, вие не можете да ги гарантирате за бъдещето.

Сега не е време да бягате, да се криете и да се опитвате да сте в безопасност някъде, защото наистина няма къде да се скриете. Не напускайте града, в който живеете и не отивайте в отдалечена местност, защото това ще бъде още по-опасно за вас.

Но вие сте благословени да научите за великата подготовка, която Новото Божие Откровение осигурява за света. Защото само Бог знае как да ви подготви. Вие не знаете как да се подготвите. Само Бог знае за какво трябва да сте подготвени. Вие не знаете за какво трябва да се готвите. Тук не ставате пасивни и откъснати от света, опитвайки се да не чувствате нищо, защото ако направите това, вие ще затворите силата на Знанието в себе си.

Тук сте предназначени да участвате, но, за да участвате наистина, вие трябва да сте подготвени. Вие не сте източникът на подготовката и трябва да сте благодарни, че това е така. Това наистина е голяма благословия за вас.

Знанието ще ви научи как да се ориентирате в променящия се свят. Но първо трябва да бъдете освободени от бремето на настоящите ви състояния, най-вече вашите умствени и емоционални състояния, които ви тежат повече от всичко друго. Трябва да освободите ума си, за да може силата на ума ви да се използва целенасочено.

Не живейте само за момента, защото това е раят на глупаците. Трябва да се подготвите за бъдещето или ще бъдете жертва на това бъдеще. Ако можехте наистина да видите какво наближава, вие бихте разбрали перфектно какво ви казваме тук и днес.

Светът ще стане по-горещ. Големите метеорологични явления ще имат все по-разрушителна сила. Човечеството отприщи голяма промяна в света чрез злоупотребата си със света – чрез своята алчност, чрез своята корупция и чрез ограбване на световните ресурси без мисъл за утрешния ден.

Сега ще трябва да живеете в този нов свят. Вашите деца ще трябва да живеят в този нов свят. Кой ще ги подготви? Кой ще подготви вас? Кой ще ви даде кураж, сила и истинска решителност?

Политическите лидери не могат да направят това. Икономическите теории не могат да го направят. Докато човечеството се бори да се справя и да оцелее, вие ще трябва да предприемете по-големите стъпки – Стъпките към Знанието.

Бог няма да дойде и да спаси човечеството в единадесетия час, но Бог ви е дал силата на Знанието, за да ви води и да ви попречи да отдадете живота си на безсмислени и безнадеждни неща. Ето как Бог ще спаси вас, а чрез вас и другите, а чрез другите и целия свят след време, ако достатъчно хора могат да откликнат.

Не мислете, че ще бъдете пасивни, ще седите и ще чакате съобщения, защото ще бъдете на работа – ще работите върху обстоятелствата, ще коригирате поведението си, ще оставите някои неща настрана, ще поемете други неща, ще правите важни решения и ще трябва да носите отговорност за резултата от тези решения. Тук няма пасивност. Няма да бъдете водени като малки деца. Защото светът, пред който сте изправени, ще бъде опасен и ще трябва да сте много силни и много решителни, за да се справите с него.

Ще видите огромно страдание около себе си, огромно страдание. Хората ще действат глупаво пред Великите Вълни на промяната. Те ще избират опасни служители в държавните служби. Те ще се отдадат на опасни занимания. Те ще вземат страна срещу другите. Те ще се оттеглят в страх и защита. Ще видите това навсякъде и във всички народи.

Това ще бъде много притеснително, много трудно и много сърцераздирателно време. Но вие трябва да намерите своя център и да се придържате здраво към него в предстоящите предизвикателства. И от този център ще знаете какво да практикувате и какво не. Ще предприемете пътуване с много стъпки, тъй като все още не сте готови за по-велик живот.

Ще трябва да преодолеете определени тенденции в себе си. И Знанието ще ви даде силата и яснотата да направите това. Ще трябва да промените отношенията си с определени хора, които ви задържат или ви отвеждат нанякъде. Знанието ще ви даде силата и увереността да направите това.

Ще трябва да изградите основата на живота си, на практика. Ще имате много работа, но тя ще бъде изкупителна. Тя ще бъде целенасочена и ще ви даде смисъл в момента и сила за бъдещето.

Това не е краят на времената, но е краят на този свят, такъв, какъвто го познавате. Не си приписвайте подобни идеи, защото те са били дадени в древни времена. Те имат само символично значение. Но много неща ще приключат и това ще повлияе силно на хората.

Повечето хора са неподготвени за това – неподготвени за обстоятелствата, неподготвени емоционално и духовно. И затова Бог дава великата подготовка за хората в едно Ново Откровение за света.

Защото Бог дава на хората това, от което те наистина се нуждаят, както сега, така и в бъдещето. Не това, което те искат в момента, което в много случаи само ще ги отслаби допълнително и ще направи по-трудно за тях да реагират.

Бог няма да извърши нещата вместо вас. Бог ще ви научи как да правите нещата за себе си и за другите. Бог няма да ви даде чудеса. Бог ще ви даде стъпките, за да станете могъщи, сигурни и състрадателни в свят на непрекъснато растяща дисхармония.

Бог няма да накара живота ви да работи или да хвърли магия върху вас, за да изчезне миналото и историята ви. Бог ще ви научи как да използвате вашето минало и история, за да придобиете мъдрост и сила, защото със сигурност това е демонстрация на това какъв е животът без Знание, ако се види правилно.

Когато се молите, молете се връзката ви със Знанието да стане по-силна. Молете се да имате сила, смелост и състрадание. Защото имате нужда от това днес и със сигурност ще имате нужда от него в бъдеще. Когато се молите за другите, молете се Знанието да стане силно в тях, така че те да могат да намерят истинския път и курс в живота си.

Бог ви дава изцяло нова платформа, върху която да изградите нов и по-силен живот, платформа, която може да преживее Великите Вълни на промяната, да придобиете смисъл от тях и да помагате в тях.

Сега все едно сте заспали на плажа, а големите цунами наближават. Вие спите там, мечтаейки за това, което искате и от което се страхувате. Докато животните търсят по-високо място, а птиците отлитат, хората лежат на плажа, сякаш нищо не се случва.

Трябва да предприемете това пътуване. Не се опитвайте да го правите за други хора. Не се опитвайте да ги накарате да го правят с вас. Защото всеки човек трябва да отговори индивидуално. Учете вашите деца как да следват и да слушат собствения си по-дълбок опит и им демонстрирайте смелост и почтеност в живота.

Не можете да спасите всички. Но вие не сте пратени тук, за да спасите всички. Трябва да изградите вашата основа, вашата истинска основа. От нея естествено ще се появи, истинската служба, която сте тук, за да предоставите. В този момент не можете да определите каква ще бъде тя, как ще изглежда или какво ще означава. Защото не сте готови и все още нямате очи да я видите.

Трябва да се заемете сериозно с живота си. Това не е игра. Това не е пазарлък. Това не е вендета срещу други хора. Това не е фантазия, изградена върху фантазия. Ще трябва да станете достатъчно силни, за да се грижите за себе си и за другите, без сами да бъдете жертва.

Не знаете как да постигнете това и вашите идеи най-вероятно ще ви навредят повече, отколкото ще ви помогнат. Ето защо Бог е изпратил подготовка в света – предупреждение, подготовка и голяма благословия за борещото се човечество, изправено сега пред промяна в мащаб, невиждан досега на света, дадена сега на човечеството, стоящо на прага на космоса, Великата Общност на живота във вселената, с която то трябва да се научи да се бори.

Хората продължават да живеят така, сякаш нищо не се е променило. Но всъщност всичко наистина се променя. Климатът във вашия свят се променя. Ресурсите на вашия свят намаляват. В света се намесват раси отвъд, които виждат страхотната възможност да поемат контрола тук без използване на сила.

Бог ви известява, подготвя ви, предупреждава ви, опитва се да ви събуди от тревожния ви сън, от вашите сънища и грижи, от вашите склонности и навици, така че да можете да откриете силнитe си страни, истинските си качества, истинската смелост и стойността на вашият живот, която е във вас под всичко онова, което е било поставено върху нея.

Първата цел на Бог е да ви разтовари, да ви освободи от онези неща, които вредят на вас и на другите, да ви освободи от трънения венец – вашите обиди, презрението ви към другите и към вас самите, вашите съжаления, вашето невежество. Първата цел на Бог е да ви освободи.

Преди да разберете какво следва, това разтоварване трябва да се случи. И то ще отнеме време. То не става за една нощ. Вие трябва да се научи да следвате, без да знаете как изглежда другата страна на планината. Трябва да живеете без определения за вашето бъдеще. Трябва да живеете без много от заключенията, на които разчитате днес и които ще бъдат безнадеждни в идните времена.

Не всеки ще може да отговори на това. Не всеки ще го намери навреме. Мнозина ще го отхвърлят поради своите религиозни вярвания или позиции, неспособни да видят, че това е истинско Послание и подготовка от Бога.

Не можете да направите нищо за тези хора. Трябва да продължите сами. Призванието е за вас. Другите имат собствено призвание, на което могат или не могат да отговорят. Вие трябва да отговорите на вашите призвания.

Трябва да сте съсредоточени в един рушащ се свят – смели, целеустремени, засегнати, но не и изпреварени от нещата около вас, повлияни, но не и поразени от това, което виждате и чувате.

Тук не е нужно да сте толкова бронирани, защото вашият център е Знанието. Завърнали сте се към себе си такива, каквито сте в действителност, а не такива, каквито ви е направил светът. И с това Силата на Небето може да се движи мистериозно през вас. Това е перфектен план и той идва в точното време.