Новото Откровение


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 24 август 2008 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Бог изпрати Ново Послание на света. Това е Откровение за настоящето и бъдещето на хората. За човечеството, което навлиза в много опасен период, период, в който Големите Вълни на промяната ще залеят света: влошаване на околната среда; изчерпване на земните ресурси; промяна на климата; неблагоприятно време; икономическа нестабилност и нарастващ риск от конкуренция, конфликти и войни. Това е време, когато човечеството ще се изправи пред реалността от намеса на раси отвъд света, които са тук, за да се възползват от слабото и разделено човечество.

Това ще бъде време на безпрецедентна нестабилност. Ще има огромни нужди и страдание за хората. Това е опасно време за човешкото семейство, тъй като изкушението от война за останалите ресурси, ще бъде много голямо, а нуждите на хората във всяка страна, дори и в богатите нации, ще бъдат дълбоки.

Какво ще направи човечеството пред лицето на тези две големи предизвикателства? Това ще бъде решаващ въпрос не само за правителствата и лидерите, но и за гражданите – за всички, за вас. Това ще бъде точка за взимане на решение и решението ще определи резултата в много голяма степен.

Ако човечеството избере пътя, който е избрало в миналото, да се бори и сражава, тогава човешката цивилизация ще залезе. Чуждите сили, които са в света днес, ще получат превъзходство тук и вие няма да можете да отхвърлите и отречете техните предложения за технологии.

Това ще бъде тъжен край на дългото и велико развитие и еволюция на човечеството, и този край ще бъде начало на робство пред чужда сила, сила, пред която то ще капитулира. Това ще бъде тъжен край, вместо една по-велика история. Но този резултат все още не е определен и човешкото семейство може да избере друг път, път на разрешаване и път на сътрудничество пред лицето на големи промени и заплахи.

Само нещо катастрофално ще обедини човечеството. И сега сте заплашени от катастрофа както от вашия свят, така и отвъд него. Ето как хора от различни раси се развиват – поради необходимост. Но, за да може човечеството да избере пътя на решение, ангажираност и сътрудничество, то трябва да има по-голяма визия, трябва да има по-голяма сила и само Откровение от Бог може да му осигури това.

Човечеството все още не е достатъчно силно със Знанието, по-дълбоката мъдрост, която Бог е поставил в човешкото семейство, за да преодолее своите разделящи тенденции, да преодолее отмъстителността, да преодолее оплакванията, да преодолее амбицията и да устои на изкушението да се сражава и да се бори за това, от което има нужда.

Човечеството трябва да порасне. Поради различни причини то е все още една примитивна раса. То все още се отдава на конкуренция, на конфликти и войни. То все още не вижда реално необходимостта от обединено човешко семейство – обединено по необходимост, обединено, за да се изправи срещу западащия свят и обединено, за да се изправи пред конкурентната среда на Великата Общност на живота във Вселената. Силата или слабостта ще надделеят в умовете и сърцата на хората, и в политиките на нациите?

Новото Божие Откровение е необходимо сега, тъй като без него човечеството не може да се подготви адекватно за бъдеще, което ще бъде различно от миналото. Това е силата на Знанието в отделния индивид и в много други индивиди, която ще отмени вашите по-примитивни и саморазрушителни тенденции.

Оптимизмът и високият идеализъм сега няма да са достатъчни. Трябва да изберете път в себе си като индивиди. Ако самите вие не можете да се издигнете над гнева, мъката, негодуванието и проектирането на вината върху другите, тогава не очаквайте вашите лидери да се справят по-добре.

Откровението е тук, за да разкрие вътрешната сила на човечеството и изискванията във външния ви живот, които ще призоват тази сила и ще я изискват. Откровението ще ви покаже какво идва с Големите Вълни на промяната. То ще разкрие намесата, която се случва в света днес от онези раси от вселената, които се стремят да спечелят предимство тук. То ще разкрие вашата по-дълбока природа, както и силата, и присъствието на Знанието във вас самите, което е източникът на вашата сила и почтеност, сила, която е отвъд измамата и покварата. Великите събития на вашето време, които човечеството все още не може ясно да види поради липсата на смелост, се разкриват в Ново Послание от Бог.

В бъдеще човешкото семейство ще бъде изправено пред големи трудности, голяма част от които са резултат от собствената му злоупотреба и прекомерната употреба на света, както и от неразумното използване на световните ресурси. Но това също представлява еволюционна стъпка в неговото развитие. С развитието и усъвършенстването на вашата технология, расте и интереса към вашия свят. Тъй като населението ви се увеличава, вие тласкате света отвъд неговите граници и отвъд капацитета, който той може да понесе. Какво ще правите с всичко това?

Тук има процес на съзряване, защото всички нации и светове, които напредват във Великата Общност, трябва да се изправят пред тези прагове. Ето защо всяка напреднала нация във вселената, която е успяла да оцелее в суровостта на конкуренцията с други нации и в трудностите на физическия живот, е трябвало да контролира населението си, трябвало е да контролира потреблението на ресурси, за да стане стабилна раса, защото вие не може просто да консумирате повече от Вселената. Много хора смятат, че вселената е едно голямо празно пространство, една пустиня, където ще отидете и ще вземете каквото ви е нужно, но това не е така. След като излезете извън тази слънчева система, вие навлизате в територии, които се контролират от други. И тези други са много по-могъщи от вас.

Трябва да се изправите пред този основен проблем в живота за установяване на стабилност и сигурност. Това представлява следващия голям праг за човешкото развитие. Това няма да бъде растеж и разширяване, защото вие достигате границите на растежа и разширяването. Вместо това ще има стабилност и сигурност.

Това е разликата между юношеството и зрелостта. В юношеството животът ви се разширява. Той се отваря и се протяга. Но в зрялата възраст, вие трябва да намерите стабилност и сигурност, ако искате да сте зрели.

Тук не става въпрос за повече и за още повече. Тук не става дума за консумация на безкрайно повече. Тук става въпрос за намиране на стабилен баланс в границите на вашата среда. Това представлява фундаментална промяна в човешкото съзнание, фундаментална промяна на начина, по който управлявате нациите и икономиките си – промяна в сърцето, по-дълбоко признание.

Вселената не е ваша, за да взимате от нея каквото си поискате и ако се опитате да го сторите, ще се окажете лице в лице със стотици непознати нации.

Откровението трябва да дойде от Бог, но също така то трябва да се случи и във вас, един вид по-дълбоко отчитане и оценка, признание, че сте тук, за да служите на света. Вие не сте тук, за да сте скакалци на полето, които поглъщат всичко пред себе си. Вие сте тук, за да допринасяте на света. Даровете са във вас и се съхраняват в Знанието дълбоко във вас, отвъд царството и обсега на вашия интелект.

Божието Ново Откровение ще ви научи как да откриете своите дарби. То ще ви научи в контекста на това, което наистина се случва по света, така че вашите дарби да бъдат реализирани и извикани от вас от реалността на света, в който живеете. Не можете сами да извикате тези дарби от вас. Те трябва да бъдат извикани за вас отвън. Ако сте тук, за да служите на свят в преход, вие трябва да се изправите пред свят в преход, за да бъде извикан вашият принос.

Нуждата от това признание е дълбока. Човечеството върви сляпо към своето бъдеще. Вие сте с гръб към Вселената и не ѝ обръщате внимание. Човечеството е като във влак, който не може да спре. Педалът на газта му е заседнал и то стремглаво се носи към пропастта.

Какво ще го спре? Какво ще го смекчи? Какво ще помогне на човечеството да се подготви за предстоящите трудни времена? Разбира се, човечеството е умно, но мъдростта, необходима за истинско посрещане на този по-голям набор от нужди, е извън вашите умения и обхват.

Ето защо трябва да има Ново Откровение, защото вие навлизате в нов период от вашата еволюция. Вие преминавате през по-голям праг, праг, пред какъвто вашите предци никога не е трябвало да се изправят. Вие се появявате в много по-различна среда с изисквания и ограничения, които поставят извънредни проблеми за човечеството като цяло, и въпреки това [притежавате] и необикновени дарби. Защото само при тези условия човечеството някога ще има шанса да преодолее непрекъснатите конфликти и горчивите раздори, за да създаде по-голяма основа на единство и сътрудничество.

Човечеството се присъединява към Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Ако искате да останете свободни и самоопределящи се, вие не можете да бъдете свят на воюващи племена, свят на разделени нации. Ще трябва да създадете по-голяма основа за единство. Ще трябва да имате единен глас, за да говорите с Великата Общност и да се съпротивлявате на нейните намеси и конкуренция отвъд.

Фактът, че всичко това изглежда твърде много за повечето хора, ви казва, че човечеството все още не е достатъчно силно и достатъчно компетентно, за да се справи с по-голям набор от проблеми, да се изправи пред реалността на Великата Общност или дори да посрещне своите огромни и нарастващи проблеми тук на Земята.

Но Бог е поставил във вас силата на почтеността, силата на ангажираността, силата на мъдростта и състраданието. Това ще ви даде силата, яснотата и убедеността да посрещнете несигурното бъдеще с решителност, яснота и смелост.

Вашите емоции не могат да ви осигурят това. Вашите идеали не могат да ви го осигурят. Вашите теории и философии също не могат да ви го осигурят. Тази сила трябва да дойде от кладенеца на Знанието във вас самите. Тя е във вас, но вие не живеете според силата и присъствието ѝ. Ето защо предприемането на стъпки към това по-дълбоко Знание е толкова важно и представлява голяма част от подготовката ви за бъдещето.

Бог е изпратил много велики учения на света, за да цивилизова човечеството, да му даде по-висок етичен стандарт, да обучава на различните пътища на изкупление за различните хора в различните времена. Но сега сте изправени пред набор от обстоятелства, които са коренно различни. Вие сте изправени пред свят в упадък и пред конкуренция от самата Велика Общност.

Ето защо трябва да се даде на света Ново Откровение. Това Откровение ще резонира с всичко, което е истина в световните религиозни традиции, тъй като в основата на всички тях е Знанието и реалността на вашата духовна идентичност и истината, че сте пратени на света с по-голяма цел.

Бог е инициирал всички велики световни религии, но всички те са били променени и объркани от хората и културата, и сега изглежда, че са в конкуренция и конфликт една с друга. Това, което изглежда различно между тях, е това, на което се акцентира. Хората имат различни герои, различни учители, различни интерпретации и те биват бурно, а понякога и яростно изразявани. Но фундаменталната природа на световните религии е, че вие сте родени от Бог, че има само един Бог и че вие сте тук на света, за да служите на борещото се човечество.

Точно това подчертава и Новото Божие Послание. Но Новото Божие Послание също ви учи да функционирате в един западащ свят и ви учи как да се подготвите за една по-голяма Общност на интелигентния живот, пред която човечеството никога досега не е трябвало да се изправя. Не е същото като древна раса да бъде посетена от раси от Великата Общност. Сега вие се изправяте пред реалността на самата Велика Общност – трудна и предизвикателна реалност, реалност, в която свободата е рядкост, реалност, която не се управлява от човешки ценности и от човешки темперамент, една много конкурентна среда, в която силите на убеждаването са много мощни.

Вие все още не сте се адаптирали към тази по-голяма реалност. Вие дори не знаете каква е тя, но тя все пак е около вас. Сега се сблъсквате с нея, защото в света има намеса от раси, които са тук, за да експлоатират човешката слабост и да получат достъп до големите биологични ресурси на света.

Вие сте тласнати в тази по-голяма арена на живота, но не сте подготвени за нея и не го осъзнавате. Тук не можете да бъдете глупави. Тук не можете да фантазирате и да имате някаква надежда, че ще бъдете ефективни или ще защитите човешката свобода в тази по-широка сфера на живота.

Трябва да бъдете единни. Трябва да сте силни. Трябва да сте наясно със ситуацията. Само едно Ново Откровение от Бог може да ви научи и да ви даде и разкрие онова, което не бихте могли да знаете по друг начин, за да ви подготви за вашата съдба във Великата Общност.

Не е проблем, че повечето хора няма да отговорят. Всеки път, когато Бог праща Ново Откровение на света, повечето хора не могат и не отговарят. Отговорът идва от малцина и именно техният отговор и отговорност са позволили на Божието Откровение да дойде на света, да бъде от полза в света и да бъде поддържано в света с течение на времето.

Религията е претърпяла много трагични грешки, но в основата си тя е изкупителна и мощна, защото предизвиква по-голям набор от етика и по-голяма сила и състрадание в човешкото сърце, което ви отделя от зверовете на полето, което ви отделя от вашите по-примитивни предци. Това е тази вътрешна сила, от която човечеството ще се нуждае, в противен случай няма да имате смелостта, ангажираността и яснотата да се изправите пред много несигурно бъдеще с огромни и неочаквани предизвикателства.

Бог знае какво предстои за света. Бог знае, че човечеството не може да се подготви само, без Ново Откровение. И така в света се изпраща Ново Откровение за защита и напредък на хората.

Ако сте практикуващи на някаква религиозна традиция, вие не сте застрашени от него. То е тук е, за да резонира със същността и сърцевината на вашата религиозна вяра. Това е послание от същия Бог, който ви е осигурил вашия път в живота. Това е Нов Завет. Той е тук, за да съживи и разшири вашата религия, и да разшири сферата на нейното приложение. То е тук, за да ви подготви. То ви е дадено от провидението.

Ако го отричате, вие отричате Източника на вашата религиозна вяра и традиция. Ако се противопоставяте на Новото Божие Откровение, вие сте в конфликт със собствената си традиция и с нейния Източник. Ако оспорвате, че Ново Откровение може да дойде на света, тогава вие сте арогантни и си мислите, че знаете Божията Воля и че Божията Воля ще съответства на вашите вярвания и очаквания. Не бъдете самонадеяни и не казвайте, че последният пророк е говорил, защото това означава да знаете каква е Божията Воля.

Не правете това предположение, защото в света има Ново Откровение. То е тук е, за да отговори на безпрецедентния набор от обстоятелства и нужди. То е тук, за да ви подготви за бъдеще, което ще бъде различно от миналото. То е тук, за да спаси човечеството от самоунищожение. И то е тук, за да защити човечеството от експлоатация от Великата Общност и да го подготви за реалността на тази Велика Общност, която представлява вашето бъдеще и вашата съдба.

Не осъждайте човека, избран да приеме и донесе това Ново Послание в света. Той е смирен човек. Той няма позиции в обществото и въпреки това е изпълнен с Ново Послание от Бог. Можете да го предизвиквате и да го разпитвате, но не го осъждайте, докато наистина не сте изследвали Новото Послание и не сте го приели в сърцето си, или ще допуснете същата грешка осъждайки предишните Божии Пратеници.

Не мислете, че този човек функционира без пълната подкрепа на Исус, Мохамед, Буда и всички велики Учители и Емисари, които са били пращани на света през вековете, тъй като той е продължител на тяхната традиция. Той не е спасител. Той е Пратеник. Той не изисква преданост или преклонение, защото е само един обикновен мъж. Но той е Пратеникът. И той ще трябва да се изправи пред всички проблеми на критиката, осъждането, подигравките и двусмислието, с които всички Пратеници са се сблъсквали в своите времена и епохи.

Това е същият проблем, с който хората се сблъскват днес. Те се управляват от вярвания и идеи, както и от собствената си социална обусловеност. Те не виждат ясно със силата на Знанието, която Бог е поставил в тях, тъй като все още не са получили достъп до тази по-голяма сила. И това е основният проблем, пред който е изправено човечеството във всичките му дилеми, конфликти и трагедии.

Със Знанието тези конфликти не биха възникнали или биха се разрешили бързо. Без Знание обаче, малките проблеми стават големи, а големите проблеми стават ендемични и вкоренени в културите и обществата. Разделенията са отдавнашни и войните продължават да избухват.

Това е като планетата, на която живеете. На повърхността всичко изглежда неподвижно и стабилно, но отдолу е разтопена скала. Тя е опасна. Тя е интензивна и динамична.

Такъв е животът без Знание. Той може да изглежда спокоен и стабилен отвън, но отдолу е подвижен. Той е турбулентен. Той е враждебен и жесток. И тази жестокост ще избухне. Тя ще избухне в индивидуалния живот на хората. Тя избухва в човешкото семейство под формата на конфликти, войни и катастрофи.

Това е така, защото човечеството все още не е свързано със Знанието и мъдростта, които Знанието би предоставило. То е в непрестанен спор със себе си и тези спорове и конфликти изглеждат неразрешими. Тези спорове и конфликти се увековечават. Определени групи хора са били в конфликт помежду си от векове, прехвърляйки вина едни върху други, недоверчиви едни към други.

Със Знанието това не би било така, защото Знанието ще надделее над тези тенденции и ще ви даде по-голяма визия, по-голямо спокойствие и по-голямо признание един към друг. За да се изправят пред Великата Общност, американците, китайците, руснаците и иранците, както и народите от всички нации по света ще трябва да си сътрудничат. Така човечеството може да оцелее и да избегне външна намеса. Изправени пред Големите Вълни на Промяната, нациите ще трябва да си сътрудничат, за да си осигурят ресурси, или човешкото семейство ще се провали.

Богатите ще трябва да се грижат за бедните или цивилизацията ще се разпадне. Това е така, защото сте изправени пред свят в упадък и пред конкуренция отвъд света.

Сега не е като в миналото, защото сега надвишавате капацитета  на света. Ще има недостиг на храна и липса на енергийни ресурси. Много места ще станат необитаеми в бъдеще, поради променящия се климат и загубата на вода. Сега не е като в миналото, когато богатите са се задоволявали със своите лични занимания, хобита и мании, а останалата част от обществото се е борило и западало. Не можете да функционирате така и в бъдеще.

Бог знае това. Човечеството все още не го вижда. Бог знае, че ще трябва да се обедините, за да оцелеете в бъдеще. Човечеството все още не вижда това. Бог знае, че ще трябва да станете силни и да устоите на намесата отвъд света, но човечеството все още не вижда това. Бог знае, че сте отишли твърде далеч в използването на ресурсите и сте ги използвали безразсъдно, унищожавайки естественото си наследство тук на Земята, но човечеството все още не вижда това.

Бог знае, че не можете да си позволите войни и конфликти по каквато и да е причина. Човечеството обаче все още не вижда това. Бог знае, че нациите не могат да се надвият и да се доминират една друга, ако човечеството иска да има стабилността и единството, необходими за оцеляване в бъдещето. Но човечеството все още не вижда това. Бог знае, че човечеството няма да намери ресурсите, които изчерпва тук на Земята, търсейки ги в космоса. Но човечеството все още не вижда това. Бог знае, че ако човечеството приеме технология от чужди раси, то ще стане зависимо от тях и ще загуби силата и самоопределението си в полза на тези раси. Но човечеството все още не вижда това.

Ето защо има по-голямо Откровение в света. То ще остане незабелязано. То ще бъде отхвърляно, избягвано и отричано, но това е, което се е случило с всички Божии Откровения. В този смисъл нищо наистина не се е променило.

Но вашата среда се е променила. Вашите обстоятелства се променят до неузнаваемост. Вие сте изправени пред конкуренция отвъд света за това кой да бъде водещ в този свят и кой да управлява неговите ресурси и околна среда.

Сега не става дума за вашите надежди и страхове, защото е време да виждате ясно. И трябва да имате Ново Откровение, за да видите ясно, защото без него човечеството няма да може да вижда ясно. То ще вярва на своите фантазии. То ще вярва на своите прогнози. То ще следва своите предчувствия. То ще бъде подвластно на своите конфликти и оплаквания.

Не можете да функционирате така в бъдеще, ако искате човешката цивилизация да оцелее, да притежава свобода и да се развива. Бог знае това. Но човечеството все още не го осъзнава.

Това е проблема. Но чрез Откровението ви се дава отговор. Ако обаче не можете да видите проблема, вие няма да видите и отговора. Ако не можете да разпознаете по-дълбоката нужда да знаете кои сте, защо сте в света и какво трябва да постигнете в него, животът ви ще бъде объркан – пъзел, който не можете да сглобите, живот изпълнен с противоречия, с несигурност, със самообвинения и грешки. Ето защо има Ново Откровение.

Светът е като вашия живот в това отношение. Той е изпълнен с объркване, с вярвания, с фантазии, със страхове, с грешки и с трагедии, с изгубени възможности и с неуспешни опити – всичко това поглъща времето, енергията и ресурсите на човечеството, когато през цялото време Бог ви е давал по-мощно Присъствие вътре във вас, за да ви води, да ви насочва и да ви помага да избягате от съблазняването и измамата. Ще имате нужда от тази сила сега. Това няма да бъде просто провидението на малцина просветени или вдъхновени личности. Това трябва да е нещо, което се простира по-дълбоко в цялото човешко семейство.

Сега ще трябва да разчитате и да използвате човешката мъдрост, която е вградена във вас и която Бог е създал за вас. Трябва да започнете да слушате онези, които са мъдри във вашите нации, тези, които са прагматични, тези, които осъзнават, че идеологията е сляпа и че вярата също е сляпа.

Засега Бог ви е дал по-голяма сила, по-голяма визия и по-голямо умение. И това е, което човечеството трябва да насърчава, подхранва и подтиква в младите хора, в своите граждани, ако иска да бъде свободна нация във вселена, където свободата е рядкост. Бог знае това. Но хората все още не го разбират.

Приемете ограниченията си тук със смирение и облекчение, защото не можете да управлявате вашия живот само въз основа на идеи. Нуждаете се от по-голяма сила и от по-голямо чувство за справедливост и състрадание, които не се основават на идеологии или политически възгледи, на религиозни вярвания или човешка алчност, на човешки страх или човешко раздразнение.

Бог ви е дал етична основа, която се поддържа от Знанието във вас самите. Вие знаете, че кражбата е грешна. Вие знаете, че убийството е грешно. Вие знаете, че лъжесвидетелстването е грешно. Препоръките ви са дадени. Какъв е проблемът тогава?

Проблемът е, че човечеството няма силата, смелостта и ангажимента да ги следва. Тази смелост и ангажираност не идват от интелекта, от вашите емоции или от вашите вярвания. Тя идва от силата на Знанието във вас.

Ето защо Откровението, което Бог предоставя на човечеството сега, се отнася до реалността на вашия духовен живот на нивото на Знанието. Само тук ще откриете не само визията за истината, но и силата, и ангажимента да я следвате.

Когато най-накрая осъзнаете, че не можете да управлявате живота си, че не можете да разрешите проблемите на света, че не знаете как да се изправите пред Великите Вълни на Промяната и че нямате представа как да се подготвите за Великата Общност на интелигентния живот, тогава ще се обърнете към Знанието в себе си. Това е мястото, където Бог ще ви говори и където ще откриете кладенеца на силата, на почтеността и на смелостта, от които ще се нуждаете, за да се изправите пред големите трудности и несигурности на това време.

Само Бог може да ви даде това и Бог вече ви го е дал. Можете да спорите с него, можете да се борите срещу него, можете да го отхвърляте, но не можете да го промените. Освен вашия ум съществува и Знание, което е по-дълбок ум във вас. Знанието няма да следва ума ви, интелекта ви, но вашият интелект трябва да следва Знанието, ако иска да бъде наистина ефективен и градивен. Бог знае, че това е истина. Но човечеството все още не го е осъзнало.

Ето защо има Ново Откровение в света. То е по-различно от всяко Откровение, което някога е пращано на света. То ще се основава на всички велики Откровения, които са били изпратени на този свят, но ще разкрие и неща, които човечеството никога не е виждало или знаело преди. Защото това е необходимо сега, за да се подготви човечеството за следващия голям етап от своята еволюция и да се изправи пред големите и безпрецедентни предизвикателства на новото време.