Значението на Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

The Importance of the Greater Community

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 11 декември 2009 г
в Пном Пен, Камбоджа

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.



Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Значението на Великата Общност не може да се подценява в Новото Съобщение, защото в крайна сметка човечеството се подготвя за своето бъдеще в тази по-голяма арена на интелигентния живот. Човечеството не е подготвено и няма начин да се подготви само, защото сега е изправено пред намеса от раси отвъд, които искат да се възползват от неговата слабост и наивност. Това, повече от всичко друго е причина Новото Послание от Бог да дойде на света.

Нуждата от това Откровение е огромна, но хората не забелязват тази нужда. Те все още не осъзнават колко уязвими са към силата на убеждаването, която се осъществява на света и която ще нараства в бъдещето.

Човечеството е в много слаба и неизгодна позиция, тъй като изтощава света с огромна скорост и в момента е изправено пред Големите Вълни на промяната. То е изправено пред проблем с влошена околна среда и намаляващи основни ресурси.

Хората не виждат и не разбират силата и потенциала на тези времена да променят съдбата на човечеството. Те не виждат силата на Големите Вълни на промяната и не виждат силата, и влиянието на Великата Общност. Умовете им са другаде, загрижени за други неща. Но Бог бди над света и праща на Земята това, от което човечеството се нуждае, дори ако човечеството не вижда тази нужда.

Великата Общност е вашата съдба. Но това е и голяма опасност за вас, тъй като човечеството губи своята самодостатъчност с тревожна скорост, което го прави все по-уязвимо към чужди убеждения и намерения, прави го все по-уязвимо към въвеждане на чужди технологии, които са и подтик, и голямо изкушение.

Има много малко хора по света днес, които разбират истинското затруднение на човечеството. Защото как биха могли да разберат? Вие не знаете какъв е животът отвъд границите на този свят, вие не разбирате важността на този свят за другите раси и не виждате, че човечеството не е високо ценено в този регион на космоса. Защото, вие все още не сте спечелили тяхното уважение.

И така, вие сте уязвими, защото пропилявате света, свят, който е високо ценен от другите. И това е предизвикало Интервенция, която е в ход на Земята от десетилетия.

Дори тази Интервенция да бъде осуетена, което е напълно във вашите възможности да постигнете, ще има бъдещи интервенции на Земята. Така позицията ви в живота се е променила. Вашата изолация е приключила и сега трябва да се съревновавате с Великата Общност.

Човечеството има съюзници в космоса в близост до вас, които разбират тежкото ви положение и оценяват факта, че сте опазили живи религията и духовността на света и че човешкото семейство показва по-голямо обещание – обещание, което е изгубено от много напредващи раси във вселената.

Човечеството сега е уязвимо към убеждаване и намеса, и отслабва своята позиция и спойката на своето единство. Великите Вълни на промяната само ще задълбочат този процес пред лицето на Великата Общност.

Завладяването не е разрешено в този регион на космоса и дори не се обмисля, защото би било твърде разрушително за света. Вместо това, има опит да се спечели човечеството – да му се обещае това, което то не може да осигури за себе си, да се отслаби доверието на хората в техните правителства и лидери, да се отслаби човешкият дух, да бъдат принудени хората да се съгласят и повярват, че намесата е тук, за да помогне и изкупи борещото се човечество.

Но всичко това е измама. Всичко това е една голяма лъжа. И все пак хората вярват в нея. Те биват насочвани към Интервенцията всеки Божи ден. Изгубили вяра в човечеството и в себе си, сега хората ще търсят напътствията и обещанията на чужди сили във вселената, сили, които не са човешки, които не ценят човешката свобода и не разбират човешкия дух и човешките стремежи.

Това е голям праг в разбирането. По същество обаче, сега вие се изправяте пред природата – съревнование в природата, съревнование за света, съревнование, което няма да се осъществява на бойните полета, а в умовете и в сърцата на хората.

Човечеството вече се намира в положение на крайно безсилие във Вселената. Защото ако загубиш своята самодостатъчност, ако не можеш да се грижиш за себе си, твоята позиция е слаба и несъстоятелна, и подлежи на всякакъв вид убеждаване и манипулация.

Така ще бъде разпродаден светът, разбирате ли. Едно слабо и обезсърчено човечество – отслабено от конфликти и войни, отслабено от лишения, отслабено от човешката поквара и невежество – ще се обърне към новите си господари, без да осъзнава, че предоставя собствената си свобода и съдба в ръцете на сили, които не разбира.

Може би си мислите, че това е невъзможно. „Това не може да се случи“, казвате вие. Но това се е случвало безброй пъти във Великата Общност, тъй като младите и нововъзникващи раси са изтощавали собствените си светове до такава степен, че сега трябва да молят и умоляват други да дойдат и да се намесят, отваряйки вратата за най-лошия вид натрапване и нахлуване.

Хората не виждат това и не реагират правилно на извънземното присъствие, което е в света днес и което е тук само с една, единствена цел. Затова Създателят на целия живот е изпратил Ново Послание в света, за да предупреди и подготви човечеството. Затова Създателят на целия живот е помолил Съюзниците на Човечеството да изпратят мъдрост на света в набор от Брифинги, Брифингите на Съюзниците на Човечеството – за да ви подготви за Великата Общност и да ви предупреди за преждевременния контакт, както и за реалността на Интервенцията, която се извършва в света днес.

Със сигурност трябва да знаете, че намесата винаги води до подчинение, освен ако местните народи не осъществят съпротива. Това е било така през цялата история на вашия свят и е вярно във Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Това е неприятна ситуация, но тя има силата да обедини човечеството за собствената си защита. Тази ситуация има силата да ви повдигне и да изиска от вас отговорност и сътрудничество с другите за опазването на света.

И все пак съществува голяма заблуда относно тези неща, както има много объркване, надежда и вяра, че всеки, който дойде на света, ще помогне на човечеството да се справи с големите си затруднения.

Както виждате обаче, това не е така. Затова Бог е пратил Ново Послание на света, за да осигури нещото, което човечеството не може да осигури за себе си, да ви даде сила и мъдрост, за да видите какво наистина се случва в света днес и какво означават големите предизвикателства и възможности за човечеството, докато стоите на прага на космическото пространство.

Едно единствено Учение може да ви подготви за живота във Вселената. Едно единствено Учение може да ви каже какво наближава отвъд хоризонта на света с голяма точност и пророчество. Това Учение е Новото Послание от Бог, което е толкова изчерпателно и пълно, че трябва да се разглежда като единствено.

Вие сте с гръб към Вселената. Трябва да се изправите пред нея. Независимо колко шокиращо може да изглежда тя в началото, вие трябва да се изправите пред нея. Със сигурност трябва да помислите и разберете, че в крайна сметка човечеството ще трябва да се справи с реалността на живота във Вселената, не просто като научна хипотеза или някаква бъдеща възможност, но като драматична реалност в света днес.

Хората обаче не осъзнават това, те не мислят и не са подготвени за него – най-великото от всички събития в човешката история, най-голямата опасност да загубите свободата и суверенитета си в този свят и най-голямата възможност да изковете човешко единство поради чиста необходимост и налична цел.

Защото нищо от това, което цените в света, няма да се запази, ако попаднете под чуждо убеждение и господство. Нито един истински съюзник на човечеството не би се намесил на света по този начин, нито би се опитал да осъществи контрол над света посредством човешките лидери и човешките институции. Но точно това е целта и намерението на Интервенцията.

Ето защо сега трябва да започнете да осъзнавате, че живеете във Велика Общност на интелигентен живот, живеете във вселена, изпълнена със същества от безброй раси. Вие не знаете нищо за тази среда, не знаете как да взаимодействате с нея, не знаете как да различите приятел от враг, не знаете как да разпознаете измамата, нито как да се предпазите от манипулацията и влиянията, които ще бъдат осъществени върху умовете и сърцата на хората по света. Вие не знаете за тези неща, разбирате ли, и кой на света може да ви научи? Кой на света знае какво предстои за вас и как да се подготвите?

Това изисква Ново Откровение от Създателя. Защото дори приятелски настроените чужди раси като Съюзниците на Човечеството не знаят достатъчно за човешкото сърце и дух, за тънкостите на човешката култура и общество или за пълния обхват на човешката история, за да могат да ви насочат правилно по този въпрос.

Това изисква Откровение от Бог – Откровение, различно от всяко друго Откровение, пращано някога на света, Откровение за това време и за бъдните времена, Откровение, което да ви подготви за Великите Вълни на Промяната, Откровение, което да ви подготви за реалностите на живота във Вселената, Откровение, което е тук да ви научи за силата на духовността на нивото на Знанието, Учение, което никога преди не е било предоставяно на човешкото семейство, Откровение, което трябва да ви донесе Знание и Мъдрост от Вселената, така че да сте подготвени за тази обширна и сложна сцена на живота, Откровение, което е тук, за да ви научи какво всъщност означава човешката съдба и как тя може да бъде осъществена по възможно най-възвишения начин.

Вие живеете във време на Откровение и във време на Намеса. Вие живеете във време, когато критичните ресурси на света се изразходват и използват прекомерно. Вие живеете във време, когато човешката цивилизация е изправена пред голяма опасност от колапс отвътре и от нахлуване от външни сили отвъд.

Това е време, в което човечеството трябва да сложи край на юношеското си поведение, да сложи край на непрестанните си конфликти и да се подготви за ангажимент и участие във Великата Общност. За да се постигне това, ще е нужен целият гений на човечеството, целият талант и потенциал на неговите истински лидери и експерти. Но никой от тях няма да знае какво да прави. Никой от тях не може да оцени важността на това време, без това Откровение.

Месията е донесъл Откровението на света. Той е донесъл Мъдростта от Великата Общност. Той е донесъл Учението за Духовността във Великата Общност. Той е донесъл подготовката в Пътя на Знанието, така че хората да могат да приемат Стъпките към Знанието за себе си. Той е донесъл предупреждение за Великите Вълни на Промяната. И той е донесъл предупреждение относно Великата Общност.

Всичко това е във връзка с това кои сте и защо сте тук на света в този момент. Защото, вие не сте тук случайно. Вие не сте дошли тук да живеете мирен и тих живот, в свят, който няма да се изправи пред Големите Вълни на промяната. Вие сте дошли в този момент заради Великата Общност и заради големите затруднения, пред които е изправено човечеството, живеейки в западащ свят.

Може би все още не мислите за това или не си представяте вашият живот в този контекст, но от по-висока гледна точка, от позиция на яснота и проницателност, това е много очевидно. Това обаче, което е очевидно, е загубено за онези, които не могат да го видят. То никога не се обмисля от тези, чиито умове са погълнати от други неща.

Ето защо Откровението трябва да се случи и да дойде със Силата на Създателя. Защото Създателят не просто праща идеи на света. Създателят изпраща Сила на света – Силата да изкупи индивида, да внесе яснота и цел за индивида, така че по-големите дарби на хората да могат да се проявят в служба на свят в нужда.

Вие сте изправени пред бурно и трудно бъдеще на света, свят, който ще бъде под голямо предизвикателство и стрес. Всичко това наистина е свързано с Великата Общност, но вие може би все още не можете да го видите, тъй като умът ви е фокусиран единствено върху човешкото семейство и неговите проблеми. Именно затова човечеството отрича, че Великата Общност е на света, Велика Общност, която вижда страхотната възможност да установи контрол над този свят чрез силата на убеждаването и подтикването.

Вие не можете да видите, че това е част от еволюцията на човешката раса. Като много други раси в историята на Вселената, вие също трябва да се сблъскате с намеса отвъд и само Откровение от Бог ще ви каже какво означава това и какво трябва да правите, за да успеете.

В света днес има много учения, които се занимават с различни проблеми и нужди, но няма по-голям проблем или по-голяма нужда за човешкото семейство от това то да се подготви за Великите Вълни на промяната и за Великата Общност. Тъй като хората не знаят за това, не виждат и не го разбират, това наистина е основният проблем, разбирате ли.

Ако вашите нации и техните лидери знаеха за опасността, пред която е изправено човечеството, войната щеше да приключи още утре. Тогава нямаше да се говори за конфликт. Щеше да се говори за подготовка; щеше да се говори за принос; щеше да се говори за сътрудничество, защото светът е застрашен.

Сега пред вас са страхотни времена. Затова трябва да научите за Великата Общност, да я видите такава, каквато е в действителност, а не такава, каквато хората искат да бъде, не изпълнена с проекции на надежда и страх. Трябва да видите истинската Велика Общност и само Новото Божие Откровение може да ви я покаже.

Не можете да чакате цял век науката да открие съществените неща. Не можете да чакате поколения наред, за да достигнете границите на тази слънчева система, защото Интервенцията е в ход и набира сила с всеки изминал ден.

Сега човечеството се намира в средата на по-голям набор от обстоятелства. То е изправено пред по-големи предизвикателства и така нататък. Не се отклонявайте от това, защото тази е причината да дойдете тук. Това е голямата повратна точка за човечеството. Но какво ще избере човечеството, както и степента на осъзнатост, която има то, ще определи резултата.

Дали това е краят на човешката цивилизация и човешката свобода или пък е началото на нова глава в дългата еволюция на човечеството на Земята? Отговорът на този въпрос все още не е ясен, защото решенията все още не са взети.

Следователно животът ви предизвиква, но ви дава и сила. Той ви зове да излезете от сенките, от празния стремеж към удовлетворение – стремеж, който може да ви доведе само до объркване и отчаяние. Той ви призовава да защитите света и човешкото семейство. Той ви призовава да учите за Великата Общност и да получите даровете на онези от космоса, които са наясно с вас и с вашето затруднение, и които се стремят да ви помогнат, като споделят своята мъдрост с вас.

Те няма да дойдат на света стремейки се да повлияят на човешкото мислене или да манипулират човешкото поведение. Но те не искат да видят как попадате под убеждението на чужди сили. Те знаят, че имате силата да се съпротивлявате – силата да устоявате на намесата, силата да устоявате на подчинение, силата да устоявате на измама, измама, която се практикува толкова често във Вселената срещу слабите и нищо неподозиращите.

Време е вашето образование за живота да навлезе в по-голяма и по-зряла фаза. Тук трябва да ви се разкрият неща, които не сте могли да намерите преди. Тук трябва да ви бъдат показани неща, които не сте могли да видите и които вероятно никога няма да откриете сами.

Тук трябва да се даде нова визия и мъдрост на човешкото семейство. Тук индивидът трябва да стане силен и воден от силата на Знанието в себе си. Тук човечеството трябва да се обедини, за да защити света, да го обнови и да създаде основа, която може да ви поддържа в бъдещето.

Това, което Бог знае, че е истина и това, което човечеството иска, не са едно и също нещо, и това е голямото предизвикателство пред вас. Но това, което Бог знае, вие все още не можете да видите. Така че сега то ви се разкрива по възможно най-ясен начин. То ви се разкрива по такъв начин, че да позове от вас вашата по-голяма сила и решителност. То е, за да ви покаже силата на Знанието във вас самите, която ще ви предпазва от измама и ще ви даде кураж да видите какво трябва да се направи, както и силата да го осъществите.

Изпращаме Нашите благословии и Нашето насърчение към вас. Нека всичко, което е дадено на човечеството, сега бъде използвано максимално пред лицето на Голямата Тъмнина в света, пред лицето на голямата повратна точка за човечеството.