Неприятелите на Човечеството

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)


Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 24 май, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Том 1 > Великата Общност > Глава 6

Човечеството има неприятели във вселената. Те не са против вас, те просто искат това, което притежавате вие. Те се стремят да вземат от вас това, което имате, без използване на ненужна сила, разчитайки на силите на убеждаването и посявайки семената на разделението сред свадливото човечество.

Те желаят да имат този свят за себе си. Те не искат да ви унищожат, а да ви използуват за работна ръка. Това е един много фин в своето приложение, но много реален и ефективен план.

Тези външни сили се съревновават за вашия свят, този прекрасен свят, истинска скъпоценност във вселената. Вие нямате представа колко голяма рядкост е и колко високо ценен е той от различни раси, които желаят неговите биологични и минерални блага за себе си. Вие сте като племе открито от външния свят, за който не знаете нищо.

Натрапниците няма да използуват пряко завоевание, а доброволно подчинение от ваша страна. Те ще дойдат след като изчерпите световните ресурси; след като промените световния климат; след като унищожите достатъчно световната цивилизация посредством множество конфликти, съревнование и войни. Те са вече тук – поощрявайки човешкия конфликт, посявайки семената на вашия провал, не за да ви унищожат, а да ви подчинят.

По този начин интелигентните раси печелят власт и контрол върху светове, които са населени с по-малко интелигентни и по-конфликтни помежду си раси. Използуването на груба сила не се практикува, защото това би унищожило богатствата на света и самото човечество като работна сила.

Тези, които желаят вашия свят обаче, не могат да живеят в него. Те не могат да дишат във вашата атмосфера. Те нямат защита срещу биологичното разнообразие на Земята. Те се нуждаят от вас и ще ви предложат всичко, което могат, за да ви съблазнят и да ви напътстват – ще ви обещават спасение от нарастващите бедствия, ще ви обещават мир и спокойствие, прекратяване на войната и конфликтите и ще ви уверяват, че те самите не водят войни. Това обаче не е нищо друго освен измама.

Това е огромна измама към нищо неподозиращото човечество – човечество, което е хипнотизирано от новооткритата технология и което ще бъде изключително впечатлено от демонстрациите на технологии на по-високо ниво; човечество, което е нетърпеливо да открие отговори за Великите Вълни на промяната заливащи света; човечество, което желае сила, власт и богатство дори с цената на изчерпване на собствения си свят.

Вие трябва да разберете това или ще продължите да мислите, че вселената е едно огромно празно пространство, което можете да изследвате, от което да вземете каквото пожелаете и да възстановите всичко, което вече сте изчерпали тук на Земята. Вие ще мислите, че сте специални във вселената и поради тази причина другите раси ще ви предлагат помощ. Ще си мислите, че вселената оперира съгласно вашата философия, съгласно вашите религиозни разбирания, вашата етика, вашите концепции – вие, които не знаете нищо за Великата Общност на живота, в която живеете.

Човечеството е в голяма опасност, изключително уязвимо, безсмислено унищожаващо своята самостоятелност на този свят, което е покана за интервенция отвъд: възможност за подчиняване на човешката цивилзация от чужди сили, които да ви завладеят без използуване на сила, да завладеят света не по-традиционните военни методи, които човечеството все още използува.

Само две неща могат да обединят човешкото семейство. Това са екологичен колапс или съревнование отвъд. Двете неща се случват в момента, като едното е по-очевидно от другото. И двете обаче са текущи. Вие не можете да ги спрете напълно, докато не станете силни индивидуално и колективно. Ако това се разбере, войните ще бъдат прекратени още утре. Войните ще престанат и ще бъдат установени пътища за обединение и сътрудничество с цел оцеляването, свободата и благоденствието на всички.

Хората не желаят да чуят за тези неща, защото ще се почувстват безпомощни, безнадеждни, без чувство за реална сила и ще изгубят увереността в своите лидери, правителства и институции.

Човечеството е изградило и разполага с инфраструктура, която извънземните раси могат да използуват. Това е причината подобна интервенция да не се е случвала никога до сега. Човечеството разполага с глобални комуникации и глобална търговия. То контролира света в достатъчна степен, за да могат други раси да се възползват от вашите постижения и вашия напредък.

Дори в момента хората се обръщат към Интервенцията – да й служат вярвайки, че тя ще донесе мир и спокойствие на свят с нарастваща несигурност и дисхармония. Интервенцията вече печели поддръжници и представители, които мислят, че тя е някаква духовно извисена сила отвъд, докато на практика, това са няколко съревноваващи се раси, които желаят да спечелят от света.

Интервенцията във вашия свят не разполага с военни сили. Тя разчита на убеждение и раздор, за да установи контрол. Това е защото завладяването със сила не е разрешено в тази част от вселената, реалност, за която вие нищо не подозирате. Затова развитите и напреднали раси са открили други алтернативни способи, с които да печелят излаз до ресурси без използуването на сила.

Хората биват отвличани против волята им. Някои от тях никога не се завръщат обратно вкъщи. Те биват подлагани на експерименти за създаване на хибриди изглеждащи като човешки същества, които обаче са в съюз с Интервенцията. Това е отвратителен и много опасен проект. Той е насърчаван от неприятелите на човечеството.

Тези, които търсят доминация и контрол тук, не ценят вашата свобода. Те не се интересуват от вашите концепции. Те ви имат за примитивна раса. Те мислят, че вие сте резрушителни. Те мислят, че вие не можете да се контролирате.

Те ви имат за абсурдни, поради вашите излъчвания в космоса, които ви обрисуват като разрушителна, насилствена и снизходителна раса. Това е възможно най-лошото представяне на истинските качества, достойнство и дух на човечеството, но въпреки това вие го правите от десетилетия и продължавате да го правите в момента.

Вие си мислите, че живеете в изолация във вселената. Дори вашите учени смятат, че никой не може да дойде тук, като че космоса е ограничен от научното разбиране на човечеството.

Вие предполагате, че сте много важни и уникални във вселената. Вие мислите, че всяко посещение от чужди раси на Земята ще бъде с печеливша за вас цел. Историята на визитите във вашия свят обаче показва точно обратното. Пришълците идват със своя цел – да печелят ресурси, земя и собственост. Те винаги желаят да завладяват. Такава е историята на интервенцията във вашия свят, така че не си мислете, че всичко това е по-различно във вселената.

Истинските съюзници на човечеството никога не биха постъпили по този начин. Те биха дарили единствено своята мъдрост и своите предупреждения, което вече са сторили в серия Документи за човешкото семейство.

Интервенцията не е етична. Тя е корумпираща. Тя заобикаля силата и властта на местното население. Тя е узурпация в най-заблуждаваща форма.

Не се заблуждавайте. Не бъдете объркани и заблудени от модерната и напреднала технология. Не си мислете, че другите във вселената не робуват на същите нужди и цели, на които робувате и вие, защото напредналите и високо технологични общества в космоса трескаво търсят ресурси пътувайки и преминавайки огромни пространства, за да търгуват и придобиват това, от което се нуждаят. Това е сложна ситуация, за която човечеството не знае абсолютно нищо.

Владетелят на вселената е пратил важна подготовка на Земята, за да се подготви човечеството и да се изправи пред разпадащ се свят, свят на изчерпващи се ресурси, на нестабилен и суров климат в променяща се околна среда.

Владетелят на вселената е пратил подготовка за Великата Общност и важно предупреждение за Интервенцията, която се осъществява на света днес, за нейната сила и власт върху идеите, перспективите и поведението на хората.

Само Владетелят на вселената знае как да подготви човечеството за Великата Общност, защото само Господарят на вселената познава сърцата и душите на всяка личност и на човечеството като цяло.

Това е голямо предизвикателство опериращо на два фронта. Първият е заплаха от вътрешен разпад, тъй като човечеството подкопава собственото си благополучие в естествения си свят. Вторият е Интервенцията от околната вселена, което е често срещано събитие предизвикано от подобни обстоятелства. Това е изключително благоприятен момент, в който извънземните раси установяват влияние и власт в светове изпитващи подобна промяна, каквато изпитва и човечеството в момента. Това се е случвало безброй пъти на безброй места в историята на вселената.

Това е важно предупреждение, но човечеството притежава силата да осуети Интервенцията, когато разбере как функционира вселената. Бог е осигурил това прозрение, което за пръв път разкрива как изглежда животът във вселената, как функционира той и какво е нужно да сторят хората, за да се превърнат в свободна раса във вселена, в която свободата е рядкост.

Това е перфектното Откровение за човечеството стоящо на прага на космоса, изправящо се пред Великите Вълни на промяната на света. Това е Благословен и изпълнен с Любов дар за човечеството.

В този момент древните Откровения не могат да ви подготвят, защото те не са създадени с такава цел. Те не могат да ви дадат силата, смелостта, мъдростта и мощта, защото не са създадени за това.

Човечеството се е озовало в напълно нова и повратна точка, голям праг – най-големия, с който се сблъсква всяка интелигентна раса във вселената – изправено пред упадък на околната среда на Земята и извънземна Интервенция.

Имате толкова много да учите. Има толкова много въпроси, които можете да поставите и на много от тях отговорът е даден от Бог чрез Новото Съобщение от Бог за света. Бог е тук, за да подготви човечеството за Великата Общност. Бог е тук, за да насърчи свободата и единството на човечеството в този свят. Бог е тук, за да даде това, от което се нуждае човечеството, за да опази и поддържа своята независимост и да изгради бъдеще, по-добро от своето минало.

За да посрещнете това бъдеще обаче, вие ще трябва да се изправите срещу тези две предизвикателства за човешкото семейство. Те са по-значими от всичко, което се е случвало досега в този свят. Това не е нещо, с което правителствата сами могат да се справят. Те ще се нуждаят от подкрепата и съзнателността на хората навсякъде по света.

Времето обаче е много ограничено и наближаващите Велики Вълни на промяната стават очевидни за все повече хора. Едва сега тайната реалност на Интервенцията бива разкрита от достатъчен брой хора и Новото Откровение може да бъде познато и разбрано.

Въпреки това обаче, времето е ограничено. Човечеството няма много време за подготовка. Всяка година е важна. Всеки живот е важен. Всяка личност има своя цел и значение, защото всички вие сте дошли да служите на този свят в обстоятелствата, за които Ние говорим.

Вие ще водите битка на два фронта: битка за спасение на света и за намаляване на вредите, които сте сторили срещу стабилността на този свят и битка за отблъскване на интервенцията чрез публично обявяване на нейните демонстрации на света.

Това не са сражения между армии. Това е битка на волята и целта; битка на решителността; битка на съзнанието, битка за осъзнаване, яснота и обективност срещу противостоящи сили, които са подготвени за Интервенцията тук. Тези сили знаят за вас много повече, отколкото вие за тях.

Достатъчно хора трябва да станат силни и устойчиви, за да може човечеството да опази свободата си в бъдещето. Следователно, вие навлизате във важна ера на обединение и сътрудничество. Това е следващата голяма задача за човешкото семейство – да опази света и своята свобода от външна намеса и убеждение.

Не приемайте подаръци от Интервенцията, защото тя е тук да ви съблазни. Не приемайте обещания за мир, власт, спокойствие или духовна реализация, защото подобни обещания са кухи и целят да ви съблазнят. Не се съгласявайте и не мислете, че човечеството е безпомощно без тази Интеревнция, защото това не е вярно и ще служи на тези, които са срещу вас и които ще ви отнемат всичко, което имате. Не мислете, че човечеството не може да оцелее тук, защото то притежава много предимства в непознатата за него вселена.

Божието Откровение разкрива всичко това за първи път. Важно е да знаете за случващото се. Важно е да не падате духом, да не се измъчвате, да не станете цинични или да мислите, че не можете да сторите нищо, защото на това ви убеждава Интервенцията.

Трябва да виждате тези неща и да сте запознати с тях, ако искате наистина да разберете какво се случва днес по света, да разберете за голямата заплаха пред човешкото семейство, но и за голямата възможност пред него да се обедини и да си сътрудничи в тези условия, което може да се осъществи само пред лицето на големи трудности и предизвикателства.

Всяка личност трябва да участва. Всяка личност трябва да стане съзнателна до известна степен. Всяка личност трябва да разбере, че рискът не е за сигурността на отделните народи. Рискът сега е за сигурността на целия свят.

Не можете да си позволите нациите да се провалят, да се разпаднат или да попаднат под убежденията на Интервенцията, защото това със сигурност ще бъде предпоставка за война и конфликти по света. В интерес на Интервенцията е човечеството да спори и да воюва помежду си, да се побеждава и самоунищожава. Извънземните сили няма да воюват директно с вас по този начин.

Това е хитрост. Тя е използувана безброй пъти, но не винаги е успешна. Раси, които се съпротивляват, могат да надделеят. Раси, които разберат голямото предизвикателство, могат да надделеят. Народи, които ценят и разбират опасността пред тях, могат да надделеят и да отблъснат Интервенцията.

Тук голямата сила във вас ще бъде повикана. Тук можете да избегнете вашата слабост, глупавите снизхождения и жалките самообвинения, защото сте призовани за по-голяма служба, за по-голяма нужда и за по-голямо единство в човешкото семейство.

Какво друго би могло да преодолее вековната вражда между народите, културите и религиите, освен по-голямата заплаха, която поразява и заплашва еднакво всички?

Тук има изкупление, ако можете да го видите, ако можете да го осъзнаете, ако имате сърцето и смелостта да се изправите срещу него и да научите какво всъщност означава то и как човечеството може да надделее – както в този свят, така и срещу външна намеса.

Това е предизвикателство, което може да възстанови човешкото семейство и да му даде по-голямо бъдеще на единство, цел и сила, което далеч надхвърля всичко някога установено на този свят.

Новото Божие Откровение за света носи предупреждение, благословия и подготовка. То е по-изчерпателно от всичко, което някога е било дадено на този свят, говорейки сега на грамотен свят, свят на глобална търговия и комуникации.

Това е единственото нещо на света, което може да спаси човешкото семейство от голямата вътрешна и външна опасност. Само то може да осигури необходимата мъдрост за преодоляване на тези големи предизвикателства и да възстанови силата, мощта и целта на всеки индивид и на човечеството като цяло, което е неговото наследство и обещание.