Изправени пред Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Facing the Greater Community

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 11 юни 2008 г.
в САЩ

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие живеете във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Тя е огромна и обхваща целия спектър на еволюцията – еволюция на технологиите, еволюция на обществата и еволюция на духовното съзнание и етиката. Великата Общност е необятна и неразбираема. Това е по-голямата среда, в която човечеството се появява сега. То се появява в тази среда не поради кратките си набези във вашата слънчева система, а заради посещенията, които се случват в света сега и които ще се увеличат в бъдеще.

Тази по-голяма среда, в която се появявате, е физическа реалност, управлявана от физически закони, законите на природата, с които вие сте запознати. Не се занимавайте с възможностите на други измерения, защото това няма да бъде вашата нужда и грижа. Именно тази по-голяма реалност, в която човечеството винаги е живяло и в която вашият свят винаги е съществувал, трябва да стане ваша фокусна точка сега.

Вие живеете във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Много хора са спекулирали относно възможностите за живот във Великата Общност, какъв може да бъде той и как животът ще се развие в по-сложни сфери и общества. Днес, както и в миналото, хората проектират своите надежди и желания относно смисъла на живота отвъд света, надявайки се, че другите раси ще бъдат по-просветени, по-съвършени и по-възвишени, отколкото е било и е в момента човешкото семейство. Разбира се, има много страхове, проектирани в тази по-голяма арена на живота – страхове от ужасни създания, ужасни нашественици, унищожение, нападение и така нататък.

Както винаги обаче, реалността е много по-различна от очакванията. Реалността, в която ще се появите, ще бъде фокусът на тази поредица от учения – реалност, която можете да разберете от собствения си опит в естествения свят и от собствения си опит на съществуване в рамките на еволюцията на човешкото общество.

Голямата разлика, разбира се, е сложността и необятността на тази Велика Общност, както и фактът, че тя е обитавана от същества от различни раси, които са много по-различни от хората, не само по форма и външен вид, но и различни по интелект и осъзнатост, различни по етика и ценности.

Ще бъде трудно да се справите с това и тук може да възникнат надежди и страхове. Но трябва да признаете, че човечеството вече е достигнало точка в своето развитие, когато ще се изправи пред Велики Вълни на промяната в околната среда и трудности в света. Тук ще се срещнете с интелигентния живот от Великата Общност, и реалността на самата Велика Общност ще става все по-важна и централна за вашето благополучие, и за вида на бъдещето, което ще можете да създадете.

Тук има много голяма промяна, голяма промяна от центриран върху човека свят, към реалност на Великата Общност. Тъй като сте живели в изолация и сте се развивали в изолация толкова дълго с много редки и до голяма степен непознати посещения от различни раси в миналото, вие естествено проектирате вашите ценности върху перспективата и представата за интелигентен живот във Вселената. В резултат на това, някои хора чувстват или вярват пламенно, че вселената е обитавана от човешки същества, които са еволюирали отвъд конфликта и измамата, и че ценностите, които притежавате тук или към които се стремите, са универсални по своята същност. Фактът, че това не е вярно и че представлява опасни предположения и вярвания, е нещо, срещу което трябва да се изправите в самото начало.

Вие проектирате ценностите си върху перспективата за интелигентен живот във вселената. Другата трудност е, че не сте водещи в тази Велика Общност, въпреки че сте установили превъзходство в собствения си свят. В рамките на Великата Общност, вие сте начинаеща раса. Вие стоите в началото на своето развитие, не сте наясно и притежавате предположения и вярвания, които няма да се окажат верни. Вие имате големи слабости и сте уязвими към убеждаване и измама от различни раси, както в бъдещето, така и в този момент от тези, които се намесват във вашия свят. Вашата изолация ви е направила наивни и не ви е подготвила за предизвикателствата и възможностите, които самата Велика Общност ще ви предостави.

Никой на света няма да ви научи за реалността и духовността на живота във Вселената. Никой на земята няма това съзнание или това преживяване. Ето защо комуникацията и образованието за това трябва да дойдат от Бога и на второ място, от малкото раси, които са наясно с вашето съществуване, които ще подкрепят появата ви като свободна и самоопределяща се раса и които ще бъдат призовани от Бог да ви помогнат в това най-основно и необходимо обучение. Вие имате съюзници във Вселената, въпреки че те не посещават вашия свят, тъй като човечеството не е готово да установи отношения с други нации във Вселената. Човечеството няма зрелостта и не е обединено, то не е достатъчно силно и достатъчно дискретно, за да се ангажира смислено и ползотворно с която и да е раса във Вселената.

Това не е моментът, в който е нужен Контакт. Това е време, в което е необходима подготовка за Контакта. И тази подготовка за контакта ще отнеме много време. Ще отнеме време, защото обучение от такъв мащаб няма да се осъществи бързо. Много хора ще му се противопоставят, ще го отричат или ще го избягват. Това обучение няма да се случи бързо, защото сега човечеството трябва да се занимава все повече с Великите Вълни на промяната, които идват на света и които вече са тук – влошаване на околната среда, изчерпване на основните ви ресурси, загуба на производство на храна, недостиг на вода, драматични ефекти от променящия се климат и затоплящия се свят, и непрекъснато нарастващ риск от конкуренция, конфликт и война между групи и нации за достъп до останалите ресурси.

Това ще се превърне в доминиращ фокус и грижа както за обикновените хора навсякъде по света, така и за нациите и правителствата. Въпреки това, за да се справите с тези огромни и безпрецедентни предизвикателства, вие ще се нуждаете от Знание и мъдрост отвъд света. Тук не е необходима толкова технология, колкото воля и ангажимент да се обедините за запазването на този свят като обитаема среда за човешкото семейство. Необходима е воля и желание за прекратяване на безкрайните конфликти и за подготовка за сблъск с интелигентни раси във Вселената, много от които няма да ви подкрепят. Посрещането на Великите Вълни на промяната, установяването на необходимото човешко сътрудничество, прекратяването на човешките конфликти, както и подготовката за Великата Общност, представляват големите и належащи нужди на човечеството. Ако тези големи нужди не бъдат разпознати и адресирани в достатъчна степен, тогава всичко останало, което ще се опитате да създадете за ваша собствена изгода, било то лична или обществена, ще се окаже недостатъчно и светът ще бъде сполетян от големи страдания.

Вашето образование за Великата Общност трябва да дойде от Бога. То трябва да дойде от Бога, за да бъде чисто и напълно полезно за вас. И то трябва да дойде от Бога, защото само Бог знае напълно естеството, реалността и целта на човешкото семейство. Никоя чужда сила или раса не би могла да знае това, дори ако са изучавали вашето поведение и вашите излъчвания. Комуникацията трябва да дойде от Бога и точно това се случва в този момент.

Ученията, които предстои да прочетете относно реалността и духовността на Великата Общност идват от Бога, тъй като няма някой на света, който да знае нещата, които ще бъдат представени в тях. И няма чужда сила във Вселената, която би могла да съобщи това, от което човечеството наистина се нуждае, със задълбочено и пълно познание за човешката природа, цел и реалност.

Приемете, че Бог е изпратил Ново Послание на света, за да подготви човечеството, както за Великите Вълни на промяната, които идват към света, така и за реалността и духовността на живота във Вселената, за всичките му трудности и скрити възможности. Това е образование, което не можете да си осигурите сами. Това е образование, което не бихте могли да получите в нито един университет или център за обучение в света. Това е комуникация, която трябва да слушате със сърцето и с ума си. Умът ви ще бъде объркан от многото неща, които са представени тук, а много от вашите идеи ще бъдат оспорени и ще бъдат доказани като неправилни или неадекватни. Вашият ум може да отхвърли това велико учение и тази подготовка. Той може да възрази по рационални и ирационални причини, защото умът ви не познава ума на Бог. Вашият ум има само фиксирани представи за живота във Вселената. И все пак той не е преживял живота във Вселената.

Ето защо трябва да получите това учение и образование за реалността и духовността на Великата Общност както с ума, така и със сърцето си. Умът ви ще се бори с идеите и перспективата, представени тук, но сърцето ви ще знае. Вие ще знаете, защото това е Бог, който ви говори, образова ви и ви подготвя. Чрез това образование и тази подготовка, Бог ви дава по-голяма сила, по-голяма сигурност и по-голяма защита, от които ще се нуждаете, за да се изправите пред предизвикателствата в собствения ви свят, както и пред предизвикателствата, които със сигурност съществуват отвъд него.

Много хора твърдят, че познават Вселената, но как могат да имат това познание? Те са били в капан на повърхността на този свят – вярвайки, надявайки се и спекулирайки; опитвайки се да разберат минали откровения и пророчества или опитвайки да проектират своето разбиране в сфери далеч отвъд техния опит и осъзнаване. Могат да бъдат създадени сложни теории. Можете да опитате да изпълните пророчествата от миналото в настоящите времена. Но всички те ще се окажат неадекватни, тъй като човечеството не е образовано по отношение на огромната вселена, в която то съществува и срещу която ще трябва да се изправи сега и в бъдеще.

Трябва да приемете ограниченията си с мъдрост. Мъдро е да се поставите в позиция на ученици, да бъдете слушатели и учащи се, така че да можете да получите напълно откровенията, които ще бъдат представени тук – откровения, родени от Ново Послание за човечеството, откровения, които ще осигурят на човечеството нов път напред към едно много трудно и несигурно бъдеще.

Тези, които ще получат и приемат това предизвикателство да учат за Знанието и за мъдростта във Великата Общност, ще получат големи облаги не само за себе си, но и за цялото човечество. Те ще могат да се образоват и да подготвят други. Това ще изисква визия, смелост и голяма обективност, тъй като това образование трябва да говори чрез и отвъд вашите надежди и страхове. Защото те могат само да замъглят визията, от която сега ще се нуждаете.

Приемете, че не знаете какъв е животът във Вселената, как съществува той, как взаимодейства със себе си, какво да очаквате от посещенията във вашия свят и какво да разберете за посещението, което вече се случва тук. Приемането на това ограничение ви дава най-голямата възможност да надникнете отвъд сегашните си ограничения, да виждате отвъд границите на този свят и отвъд границите на човешките взаимоотношения. Засега ще обмисляте и ще се сблъсквате с взаимодействия от много различно естество с много различни интелекти, които мислят различно и функционират въз основа на много по-различни предположения за живота, отколкото мислите и функционирате вие или човечеството като цяло.

Това е подготовка, която ще определи дали първоначалните ангажименти на човечеството с живота във Вселената ще бъдат полезни или вредни. Тук трябва да се вложи много мъдрост, защото вие сте стопани на красива планета, която е високо ценена от другите. Но вие сте слаби стопани и сте в конфликт помежду си. Вие бързо изчерпвате богатството на този свят, свят, толкова рядък и ценен в една вселена от безплодни планети.

Вие все още не виждате вашата уязвимост тук, нито значението на поддържането на този свят, поддържането на вашата самодостатъчност, поддържането на климата на Земята и поддържането на естествения ѝ баланс. Не си мислете, че можете да пътувате до други светове и да откриете други места като този. Такива светове са много редки и винаги заети. Това разбиране ще ви даде по-голямо чувство за отговорност, тъй като истинското образование винаги трябва да ви изпълва с по-голямо чувство за отговорност – отговорност не само да учите, но да действате и да служите.

Човечеството е поело по безразсъден курс и унищожава своята самодостатъчност на света. Това застрашава естествения баланс на този толкова красив и прекрасен свят, които му е даден, за да се развива и живее в него. Това е опасно не само за бъдещето ви на този свят, но също така и по отношение на взаимоотношенията ви с други раси във вселената. Чрез тази поредица от учения, които ви предстои да преживеете, вие ще можете да научите за това, да видите последиците от него и да разберете тази реалност, за да имате истинско усещане за нея. Това разпознаване на живота във Вселената е възможно, защото сте родени със съзнание за Великата Общност. Това осъзнаване ви дава способността да съчувствате и да разпознавате определени реалности на живота отвъд този свят. Това е признание, което съществува далеч отвъд вашия интелект, отвъд вашия мислещ ум, който е култивиран и обусловен от социалната среда и от вашето светско образование.

Разбирането, че имате връзка с живота във Вселената, е много важно тук и ще бъде част от изследването в рамките на тези учения. Без тази по-дълбока връзка, вселената би била твърде страхотна, твърде необятна, твърде сложна, твърде трудна и твърде заплашителна за вас. Това само ще ви доведе до несигурност и объркване. Но комуникацията с по-дълбоката част от вас ви позволява да получите признание и усещане за вашата съдба в самата Велика Общност. Защото независимо от трудностите, с които се сблъсквате в собствения си свят и с трудностите при установяване на правилен и мъдър ангажимент с раси отвъд вашия свят, съществува фундаменталната реалност, че човешкото семейство има съдба в космоса. Вашата съдба е да се ангажирате с други раси, съдба да растете, да имате образование и разбиране за собствената си мъдрост, както и възможност да бъдете свободна и самоопределяща се раса в обширна и трудна вселена.

Приемете това предизвикателство, осъзнавайки, че във вас има нещо, което ви дава способност да отговорите на откровенията, които ще бъдат дадени тук. Тази способност съществува отвъд вашия интелект, отвъд вашите идеи, отвъд вашите фиксирани представи и отвъд всичко, което сте научили на света. Тя е мистериозна, защото е родена от Бога. Тя е родена от една Велика Реалност, малка част от която сте и вие.

Не всеки ще може да види и да знае това. Важно е дори в самото начало да приемете, че много хора, дори тези, с които сте близки, може да не са в състояние да видят, да знаят и да отговорят на тази подготовка за Великата Общност. Но това е нормално. Сега тази подготовка се дава на първите, които да отговорят. Ако сте сред първите, които са отговорили и сред първите, които са наистина образовани за живота във Вселената, тогава трябва да приемете това предизвикателство – дори ако другите не реагират, дори ако те се страхуват или се съмняват, и дори ако ви обръщат гръб. Не всички са еднакви в своето развитие, образование и информираност.

Затова не мислете, че всички могат да отговорят. Вместо това помислете как вие отговаряте и как се образовате. По-висшето обучение не е за всеки в момента, а това със сигурност представлява по-висше обучение. Затова се пригответе да получавате. И ако чуете неща, които не разбирате, бъдете търпеливи, защото в хода на тези откровения, Ние ще повтаряме много пъти тези неща и ще ги опишем по различни начини, за да ви дадем най-добрата възможност да виждате, да знаете и да разпознаете необятната среда на живота, която съществува отвъд вашите граници и от която вие също винаги сте били неразделна част.