Влизане във Великата Общност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 27 май, 2011 г.
В Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Новите Божии Откровения отварят вратата към вселената на интелигентния живот, осигурявайки перспектива, проницателност и разбиране, непознати до сега.

Човечеството не подозира своята уязвимост в тази Велика Общност, нито пък своята връзка с нея.

Заради това, че сте в изолация толкова дълго, целия ви възглед както за вас самите, за Сътворението и за Божественото са изключително свързани с този свят. И въпреки това, много хора днес в света имат корени във Великата Общност, заради предишния си опит.

Това е като да сте изолирано племе, непознато за външния свят, непознавайки великите сили съществуващи около вас и напълно неподготвени за деня в който ще бъдете открити от тези отвън.

Но, разбира се, човечеството е излъчвало сигнали в космоса, много наивно и глупаво дело и така съществуването ви е добре познато на вашите съседи и на други групи, които наблюдават вашия свят с голям интерес.

Някои от тях ви наблюдават от доста дълго време. Докато те може би намират вашата същност за доста неразбираема, вашето външно изразяване и поведение могат лесно да бъдат разкрити и разпознати.

Вие сте пред прага на напълно нова реалност, нечовешка вселена – вселена, където човешките ценности и стремежи не са споделени, вселена, където вашето съществуване и значимост нямат почти никакво значение и последствия освен за тези раси, които търсят и желаят да подкрепят човешката свобода на света или желаят да ви я отнемат.

Великата Общност ще промени възгледа ви за вас самите, за това как се отнасяте едни с други и ще промени приоритетите ви. Тези промени биха могли да бъдат изключително благоприятни за вас ако ги разберете правилно.

Великата Общност е тази, която накрая ще убеди народите ви да си взаимодействат, да се обединят за спасението на света и на човешкото семейство.

Великата Общност ще ви покаже, че не можете да продължавате безкрайните си конфликти на Земята, че ресурсите тук са безценни и че вашата самостоятелност е от огромно значение.

С такова съзнание вие не бихте продължили методично да прахосвате света, както до сега. Не бихте продължили наивно да си мислите, че вселената е тук за да я завладеете и заграбите, когато приключите със земните богатства. Ще разберете, че този свят е всичко което притежавате.

Този свят, тази слънчева система е всичко което имате. Отвъд нея навлизате в региони контролирани и притежавани от други и не бихте могли да им ги отнемете.

Вие не познавате правилата на поведение във вселената, както и връзките между нациите, не знаете какво е разрешено и какво не е във Великата Общност на живота. Вие сте като дете, което отива в големия град – невинни, предполагащи, несъзнаващи.

Хората искат много неща от пришълците. Те очакват много неща. Хората се чувстват много значими във вселената и си мислят, че пришълците ще дойдат, ще им помогнат и ще им дадат това от което се нуждаят. Хората си мислят, че такъв контакт е едно невероятно приключение, празник в обикновения им живот. Те искат да вярват, че този контакт ще бъде много положителен  и изгоден за тях, защото нямат силата, куража и подготовката да мислят по друг начин.

Новите откровения ви осигуряват прозорец към Великата Общност на живота, прозорец, който само Бог може да ви осигури. Защото няма нещо във вселената, за което Бог да не знае.

Никоя раса на може да претендира за това. Никоя раса не може да разбере дори само тази галактика. Никоя раса не разбира дълбоката човешка същност. Дори тези раси в този регион, които са свободни и самоопределени.  Дори те не могат напълно да разберат какво представлява човешката природа.

Всички раси във вселената обаче, търсят ресурси и колкото по-технологично напреднала е една раса, толкова по-голяма е нейната зависимост от тях. Вие не достигате точката в която тази нужда намалява или престава, защото с напредването на технологията, нуждата нараства в отговор на това.

Човечеството не знае, че това е огромна повратна точка, повратна точка която ще създаде бъдеще, което няма да прилича на миналото.  Живеейки в западащ свят, свят на намаляващи ресурси и намаляващи възможности, вие не сте в състояние да видите своята голяма уязвимост в космоса.

Вашите граници не са защитени. Вашите хора са несъзнателни. Вашите правителства са отнесени във вътрешните си трудности и проблеми едни с други.

Това е изключително красив, биологично богат и  разнообразен свят, свят, който е толкова уникален и рядко срещан във вселена на пустеещи светове.

Божието Откровение трябва да ви събуди за реалностите, трудностите и възможностите за присъединяването ви към Великата Общност на живота. Никое от предишните Божии  Откровения не са правили това, защото не е имало нужда от него. Човечеството не е било достатъчно напреднало в своето развитие.

Сега обаче, вие имате глобална цивилизация – разлагаща се, конфликтна, разрушителна, непредпазлива и неотговорна, но световна общност независимо от всичко. Вие имате глобална комуникация. Вие имате световна търговия и за много хора, нарастващо световно съзнание. Това е момента в който интервенцията ще бъде опитана. Това е момента в който човечеството става награда, която е много желана.

Защото тези, които ще дойдат тук и които са вече тук не могат да живеят в този сложен биологичен свят, който вие обитавате и към когото сте приспособени. Те се нуждаят от човешко съдействие. Те се нуждаят от човешката преданост. Те се нуждаят от човешко участие, за да спечелят контрола и върховната власт тук. И те ще спечелят преимущество от вашите очаквания, от вашите желания, от вашите фантазии и от вашето недоволство за да установят позиция за себе си.

Погледнете исторически на интервенцията във вашия свят. Припомнете си колко лесно местните хора са били запленени от чуждото вмешателство. Това не трябва да се случва с вас сега.

Ако започнете да мислите за голямата арена на живота, ще започнете да виждате неща, които не сте забелязвали преди и ще видите, че човешкия съюз и взаимодействие не са само желано бъдеще, цел или по-добра опция, но са много необходими за осигуряване на свободата и бъдещето на човешкото семейство.

Целта на Интервенцията е не да ви унищожи, а да ви използува за своите цели. Това е реалност, която не можете да избегнете и илюзията която ще бъде използувана върху хората и успокоението което ще бъде наложено върху човечеството да се предаде и да я приеме са много силни и непреодолими.

Хората са изгубили вяра в лидерството на институциите и търсят други сили във вселената които да ги ръководят, горещо вярвайки, че някаква добронамерена сила ще дойде да възстанови и спаси човечеството от самото себе си. Това  желание, колкото и несъзнателно да е, ще бъде използувано от Интервенцията за нейните цели.

Вашата свобода е скъпоценна, до колкото е установена на света. Тя е коствала огромни усилия и безброй човешки жертви. Тя трябва да бъде отстоявана с голяма бдителност.

Вие сте загрижени само едни за други в това отношение. Но сега грижата ви е свързана с нуждата да се ограмотявате за живота във вселената и да се готвите за този труден и рискован ангажимент.

Вашите съюзници, които са свободни раси не са част от интервенцията тук, защото за тях интервенцията е насилие. Те разбират, че дори да спечелят вашето доверие, ще трябва да поддържат контролирано присъствие тук за да ви напъстват по пътя ви към Великата Общност. Те не могат да сторят това. Те разбират, че човечеството ще трябва да се бори и страда, за да може да разпознава и да бъде отговорно за своето бъдеще и за съдбата си тук на земята.

Ващите съюзници могат само да ви съветват. Те ще ви пратят своите Указания и Инструкции, Инструкции от Съюзниците на Човечеството. Това е част от Новите Откровения от Бог, защото Създателят знае, че вие трябва да разберете, че не сте сами във вселената и че свободата и самопределянето съществуват и са били осъществени от други раси. Но това не е лесна задача и има своите основни изизквания.

Хората са шокирани от тези неща, не защото не са истина или защото изглеждат сензационно, а защото никога не са мислили за тях и защото дори не желаят да мислят за тях, толкова големи, комплесни и предизвикателни им изглеждат те.

Но това е вашия свят. Това е за което сте дошли на земята. Вие не сте дошли да спите на тази красива планета, а да помогнете в опазването и и в предпазването на човешкото семейство от унищожение и завладяване.

Човешките конфликти ви разоряват. Невежи, наивни и несъзнателни за това, което съществува отвъд границите ви, човешките конфликти ви разоряват.

Време е човечеството да порасне, да възмъжее, да разбере че живее във Великата Общност – Велика Общност която вие не можете да контролирате, Велика Общност която е извън вашите усилия, вашата технология и дори вашите разбирания.

Ето защо, Създателят на живота носи Откровенията за Великата Общност на света. Сега е времето – човечеството стои на ръба на унищожаващ се свят, свят на изчерпващи се природни ресурси и нарастващ икономически и политически катаклизъм и нестабилност; време в което религиите на света фанатично продължават конфликтите и съревнованието за човешко приемане и лидерство; време когато бедните нации изчерпват ресурсите си и богатите нации попадат в големи дългове.

Това е перфектен момент за интервенция. Това е време за проява на голямо човешко съзнание и заедно с това на голяма отговорност за света – не само за една нация, за група хора или за една религиозна пренадлежност, но за цялото човечество. Защото всички нации ще пропаднат, целият свят може да пропадне. Ако интервенцията е успешна в една част на света, това е заплаха за бъдещето на всички.

Хората са изпълнени с недоволство. Те са изпълнени с нужди. Те са изпълнени в някои случаи с отчаяни нужди- бедност и подтисничество. Лидерите по света са или слепи или не могат да комуникират за това, което им се казва и за това което виждат и знаят. Така хора от различни нации остават невежи за най-великото събитие в човешката история, най-великото предизвикателство за човешката свобода и независимост и най-голямата възможност за човешко обединение и сътрудничество.

Вие няма да можете да се присъедините към Великата Общност на живота като противоречиви и конфликтни племена и нации. Няма да имате силата и ефикасността там и вашата уязвимост ще бъде много ясно видима за другите.

Човечеството унищожава богатството на света и това също е причина за интервенцията.

Имате много неща да учите. Не може всичко да бъде предадено с няколко думи, а в серии от учения, които са част от Божиите Откровения.

Тук Християните трябва да бъдат Християни със съзнание на Великата Общност. Мюсюлманите да бъдат Мюсюлмани със съзнанието на Великата Общност. Будистите и Евреите придобиват визия за великата панорама на живота, за която техните религиозни учения трябва да бъдат практически приложими. Ако една религия е на света за да учи и просветлява, тя трябва да притежава това велико съзнание и капацитет.

Не можете да се шегувате пред лицето на Великата Общност или пред лицето на Великите Вълни на промяната, които се появяват на света. Време е да пораснете.

Човечеството има много силни качества. Вие не сте загубили връзката си с дълбокото Знание, което присъства във всяка личност. Не сте се превърнали в контролирано, държавно, технологично общество, толкова често срещано във вселената. Вие не сте загубили своята свобода и способности, въпреки че те са били заплашвани всекидневно.

Нуждите на живота са фундаментални навсякъде. Напредналата технология не ви освобождава от тези нужди изцяло и на практика може да ги повиши неимоверно. Мислите ли че напредналите технологични общества във вселената не се нуждаят отчаяно от ресурси, ресурси които  не могат да произведат сами, но трябва да търгуват и да ги внасят от далече?  Те са загубили своето самоопределяне. Те са контролирани от многобройни търговски мрежи от които зависят изцяло.

За да сте свободни във вселената, вие трябва да сте самозадоволяващи се, трябва да сте обединени и трябва да сте много дискретни. Това са изизкванията, които всяка раса, всеки свят, всяка нация трябва да устванови във Великата Общност на живота.

Трябва да видите опасността и съблазняването за човечеството, получаващо технология и ресурси отвъд света. Колко много привлекателно може да бъде това. Колко съблазнително може да бъде това.

Веднъж загубили способността да се задоволявате, всичко което цените ще бъде загубено. Защото няма да можете да установите свои правила на поведение, за да получите достъп до тези неща от които ще зависите. Други нации ще определят поведението и участието ви. Това е факт от живота.

Не можете да завземете близкостоящата до вас част от вселената, защото всички ще ви се противопоставят. Това е много по-различно от вашите филми и от вашите фантазии, от вашите надежди и несподелени очаквания.

Това чертае много по-различна картина за важността от човешко обединение и сътрудничество тук на Земята, от наложителността от защита и изграждане на човешката свобода, сила и присъствие на Знанието, което Бог е поставил във всеки от вас.

Тук свободата не е само глезене и нещо необяснимо за всеки и всичко. Тя е важен елемент от вашето участие в живота. Тук вашите дарования могат да бъдат нужни, защото вие сте тук за да служите на големите и нарастващи нужди на човечеството. Тук всичко истинско и вярно е активирано и нужно.

Тук нациите ще прекратят безкрайните си конфликти и ще се опитат да създадат стабилност за себе си и за съседите си, за да осигурят бъдещото си благополучие и да се противопоставят на външната намеса.

Вашият свят няма да бъде превзет чрез груба сила, защото това не е разрешено в тази част на вселената. Той ще бъде завзет чрез убеждение и съблазняване, чрез използуване на човешките слабости и конфликти, човешкото суеверие и назадоволените човешки нужди.

Грубата сила е рядко използувана в тази част от вселената. По-изтънчени начини са използувани за защита на ресурсите на земята и за печелене на влияние чрез убеждение, заблуда и потайност. Човечеството е все още недодялана, насилническа раса в този аспект, но това се променя с течение на времето.

Ние ви даваме тази гледна точка, защото тя представлява Любовта на Създателя. Въпреки че това може да изглежда изумително и обезпокоително в първия момент, то е действителност с която трябва да свикнете и към която да се приспособите. Вие трябва да се научите да мислите не само за себе си или за своята общност или народ, а за целия свят защото това ще определи вашата съдба и благополучието на вашите деца и на децата по света. Това е голяма промяна на съзнанието, голяма и необходима промяна сега.

Хората ще се противопоставят на това, разбира се. Те ще се уповават на религията си. Те ще се уповават на политическата си идеология. Те ще се уповават на човешката рационалност.

Но живота във вселената не зависи от тези неща. Животът съществува независимо дали сте съзнателни или не, независимо дали сте подготвени за него или не. Това не е въпрос на перспектива. Това не е въпрос на политическа ориентация.Това е въпрос на внимание, наблюдение, обективност и честност със себе си.

Това е голямо предизвикателство, но необходимо предизвикателство и изкупително предизвикателство ако може да бъде честно и искрено разбрано. Имате очи да виждате и уши да чеуте, но вие не виждате и не чувате.

Всички около вас изглеждат обсебени, прекалено заети и подтиснати. Кой може да им говори? Кой ще ги учи? Те няма да чуят Нашите думи. Кой ще им говори?

Вие се нуждаете от Откровенията, защото не можете да си обясните живота във вселената. Вие не можете да си обясните Великите Вълни на промяната, приближаващи света. Вие не можете да си обясните какво означава човешката духовност на равнището на Знанието. Вие не можете да си обясните Мъдростта и Знанието на вселената. Вие не можете да си обясните великата съдба на човечеството и какво трябва да бъде сторено за нейното сбъдване.

Затова, трябва да се обърнете към Откровенията, защото те са по-велики отколкото някой може да разбере. Обърнете се към Откровенията, защото те имат подготовката за човешкото бъдеще и съдба в разтърсващия се свят.

Бог дава на хората това, което те не могат да имат сами. Бог движи човечеството към риск и възможност пред прага на космоса. Бог променя човечеството в опасностите, възможностите и необходимостите на живота в западащия свят. Бог дава на света разяснение на природата и целта на човешкия дух, природата и целта които за били загубени и затъмнени в миналите Божии Откровения.

Откровенията са обширни. Те говорят за толкова много неща. Вие не можете да ги изчерпите, а трябва да ги използувате на практика и да ги споделяте с другите. Така ще разберете тяхното значение, защо те са необходими и защото са ключа към бъдещето и свободата на хората по света.

Успехът не е сигурен. Много раси във вселената са били подчинени и завладявани. Това се е случвало безброй много пъти. Това е неизбежен резултат за личности, които не са бдителни и подготвени да се включат в широката арена на интелигентния живот.

Осъзнайте своите фантазии и очаквания. Подлагайте ги на съмнения. Оценявайте ги в светлината на реалността и човешката история.

Ако сте откровени със себе си, ще видите, че не знаете какво има отвъд границите на вашия свят и че надеждите и очакванията ви биха могли да са много заслепяващи. Трябва да сте готови за всичко което е на този свят и което е резултат на човешките връзки, както и за това, което приближава и което е резултат от дейноста на самия живот.

За да сте свободни, трябва да сте силни. За да сте силни, трябва да сте чисти. Трябва да виждате ясно. Трябва да чувате истината. Трябва да сте обективни за вашия живот и обстоятелства. Трябва да гледате на света не с недоволство и отхвърляне, а със състрадание, търпение и решителност. Ако изковете основата за новото бъдеще, и внесете малката си но важна част тук, тогава трябва да имате този подход.

Приемете този дар на любовта и Откровенията. Той носи със себе си голяма отговорност, но също така носи голяма сила и обещание.

Вие още не живеете живота който трябва да живеете, защото живота ви не е част от великата реалност, която е във вас и около вас. За човечеството, това е огромна повратна точка. За вас това също е огромна и повратна точка.

Хората по света трябва да се събудят за Великата Общност и за състоянието на света в който живеят. Вие трябва да учите за своите силни страни и за голямата мъдрост, която Бог е поставил във вас, за да ви готви и предпазва.

Бог говори отново. Това е за да може най-великата цел да посрещне многобройните нужди които я очакват.