Светът трябва да получи Новото Съобщение от Бог

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 1 януари,2015 г.
в Александрия, Египет

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Бог знае какво приближава света. Бог знае състоянието на света и на хората. И Ангелското Присъствие, което наблюдава земята, следи какво се случва постоянно на нея.

Не е тайна за тези, които ви наблюдават, какви са нуждите ви както в настоящия момент, така и занапред.

Вие не бихте могли да видите тези неща, защото не познавате себе си достатъчно добре. Вие не знаете причината за която сте пратени на света, къде трябва да сте в този момент и защо сте тук сега. Вие не можете да видите какво приближава далече на хоризонта към вас. Но тези, които наблюдават вашият свят и Господаря на вселената знаят тези неща.

Хората са обвързани с техните вярвания и предположения. Те са обвързани с тълкувания на религиите от миналото, което още повече затруднява разбирането, че Бог говори отново за оцеляването и напредъка на човечеството.

Всичко което Бог дава на света чрез Великите Завети е във времена на огромна нужда, необходимост и в името на напредъка и запазването на човешкото семейство.

Вие дори не осъзнавате, че живеете в свят от Великата Общност на живота от където са и големите заплахи за човешката свобода и независимост. Вие не виждате голямата картина на живота и защо сте пратени да служите на света в това време и в тези условия. Но Небесата виждат тези неща, които вие, живеещите в Разделението, не можете да видите.

Вие сте заслепени от вярванията и предположенията си, от вашите становища и укорите си към другите и света.

Хората живеят за момента. Те са забравили, че трябва да се готвят за бъдещето. Както всички интелигентни същества на Земята, те трябва да направят тези две неща.

Но Бог знае какво наближава. Бог знае от какво се нуждаят хората в този момент. Бог знае, че вие като личности трябва да познаете голямата цел за която сте дошли, защо сте пратени и какво трябва да осъществите тук, и всичко това е отвъд вашите разбирания.

Вашият интелект не е достатъчно голям за да съхрани нещо от този род. Той е механизъм, перфектен да ви води в променящия се свят, но не можещ да осмисли живота ви извън времето и пространството, както и великите сили които са ви пратили и ви направляват по пътя за осъществяването на великата ви цел тук на Земята.

Сега Господ говори отново, давайки ви Откровения по-обширни и по-велики от всичко, дадено ви някога, Откровения, дадени сега на образован свят на глобални комуникации и нарастващо световно съзнание, Откровения, идващи във време в което светът се приближава към своята гибел – намаляване на природните ресурси, унищожаване на околната среда, промяна на атмосферата, всичко това в резултат на човешкото невежество, алчност и корупция.

И така човечеството е сляпо на прага на трудна промяна, която може да промени света, най-голямата промяна в цялата му история.

Но хората живеят в момента и не виждат знаците на света. Те не чуват знаците в себе си – знаци, които ги предупреждават, тревожни сигнали, които ги съветват да забавят ритъма си, да обмислят и преразгледат обстановката около тях и по света и да могат да видят с ясен взор и да чуят с отворени уши гласът, който Бог е поставил в тях, гласът на Знанието.

Той е дълбоко под повърхността на мисълта. Той се опитва да ви отведе някъде, да ви подготви за голяма служба на света, за монументалните промени и катаклизми.

Господ говори сега на целия свят, не само на една малка група, не само на една част от света, не на една религиозна общност, не на образованата част от обществото, а на всеки индивид от всяка класа и от всяко общество.

Защото светът трябва да чуе Новият Завет на Бог, или няма да успее да се подготви за великото бъдеще и за новия свят. Това няма да прекрати неговите непрестанни конфликти, но ще унищожи света още повече, насочвайки човечеството към тъмнина и объркване.

Светът трябва да чуе Новият Завет. Защото великите традиции от миналото не са били предназначени да подготвят хората за великите промени в неговата еволюция. Те не могат да ви подготвят за вселена изпълнена с интелигентен живот. Те не могат да ви подготвят за загиващ свят, свят в който всичко което виждате и знаете ще се промени.

Те са дадени в различни времена от човешката история, за да бъде изградена човешката цивилизация, да бъдат създадени и развити истински хуманизъм, етика и високи морални принципи у хората.

Въпреки това, много хора не са могли да следват тези неща, които е трябвало да бъдат установени или човечеството би продължило завинаги да бъде примитивна, насилствена и враждуваща раса, унищожаваща красив свят, толкова рядък във вселена на пустеещи планети и неприветливи места.

Светът трябва да чуе Новите Откровения на Бог защото те са ключът за вашето бъдеще, за вашата безопастност, за човешката обединеност, цел и сътрудничество. Много малко са хората по света, които оценяват тези неща достатъчно, за да могат да променят курса на човешката история сами. Това трябва да дойде от Бог – вашият Източник, Създателят на живота и на всичко останало.

Но за това, трябва да чувате с отворени уши и отворено сърце. Ако отхвърлите това, то тогава ще отхвърлите Бог, за когото говорите и в когото се кълнете. Ще отхвърлите осъзнаването че Божия План е по-велик от едно Откровение, дадено в един момент от историята.

Всички Месии са дошли от Ангелското Съсловие и всички те служат на Великия План за човечеството – да изградят човешката цивилизация, да подкрепят човешкото разбирателство и сътрудничество, да учат хората, как чрез тяхната мъдрост и технология да отстояват своя прекрасен свят и как да не го унищожат напълно.

Това е Велик План. Дори от самото си начало неговата задача е да ви подготви за вашето бъдеще във Великата Общност на живота във вселената. Но първо, човечеството трябва да се превърне в способна цивилизация. То трябва да има висока етика и принципи, да бъде свободен свят и да има свобода във вселената, където свободата е рядкост.

Планът винаги е съществувал. Той не се е променял, а е бил само пригоден към променящите се условия и към променящите се моменти на големи възможности.

Вие не можете да видите това, вие които живеете за момента, вие които сте ограничени в свят, който не разбирате, вие които живеете в своите мечти, вярвания и съвети, но не можете да почувствате великото Присъствие, което е с вас и е вашият Извор, вашата цел и вашата съдба.

Необходимо е светът да чуе Новото Откровение на Бог. Защото само Господ знае какво приближава. Само Господ знае как можете да се подготвите. Само Господ ви познава по-добре отколкото вие самите. Само Господ знае състоянието на човечеството и какво хората трябва да сторят за да се спасят от вътрешен колапс и от риска от покоряване от чужди раси.

Не се противете на писанията и не ги отричайте, защото такава е бъдещата дейност на Бог за света. Това е реализацията на дейноста на Мохамед, Исус и Буда и на останалите велики учители – знайни и незнайни, познати или не – в историята на света, които вие дори не можете да изброите напълно.

Не бъдете арогантни и глупави или ще се провалите пред лицето на Великите Вълни на промяната, които приближават. И няма да сте готови за срещата ви с интелигентния живот във вселената, среща която вече е факт от страна на сили, които са тук за да използуват слабото и нищо неподозиращо човечество.

Опасността нараства с всеки изминал ден. Голямата Тъмнина е на света.

Човечеството разрушава основите на този свят с невероятна бързина и безрасъдство – в невъзможност да обуздае и възпре себе си, в невъзможност да промени курса си, в невъзможност да задоволи нуждите на хората по света, в невъзможност и нежелание да направи това, което трябва, за да осигури бъдещето на човечеството в различните и променящи се условия.

Вие не можете да подготвите себе си. Вие все още нямате смелост. Вие все още не можете да видите належащите нужди. Вие все още не можете да разпознаете знаците, които ви се дават. Вие все още нямате изградено сътрудничество по между си, между вашите нации, религии, които се намират в хаос, разногласие и конфликт.

Вие не сте безпомощни. Вие сте само безотговорни. Не че  нямате силни страни и умения. Въпросът е че сте загубени в свят на страх и желания, конфликт, бедност и лишения – свят който е ваше творение.

Не можете да обвинявате Бог за това. Вие не можете дори да обвинявате Бог за природните катастрофи – суша, тайфуни, епидемии – защото всичко това е резултат от действието на природата и е било подготвено в начални времена.

И така, Ангелското Присъствие наблюдава всичко което се случва на света и как ще се приспособите към това, наблюдава да види какво ще изберете и накъде ще се насочите. Те са ви дали свободата да живеете в Разделение. Те са ви дали дори свободата да се провалите. Но те също са ви дали силата и посоката да успеете – ако можете да отговорите, ако откликнете на това велико водачество, ако можете да откликнете на Знанието във вас, което е все още във връзка с Бог.

Господарят на тази и другите вселени и на Създанието, безвременното Създание отвъд физическото проявление, не ви посещава физически или персонално. Това трябва да бъде сторено от Ангелското Присъствие.

Съществуват безкрайно множество раси във веслената и всички те са наблюдавани от Съсловието.

Това е План, чийто размери вие дори не можете да оцените. Толкова велик, толкова огромен, толкова всеобхватен, толкова перфектен, че само Бог може да го осъществи. Само Бог може да превъзпита разделените чрез силата на Знанието което е посято във всеки съзнателен живот.

Сега имате възможността да разберете тези неща от много по-усъвършенствано и завършено Откровение. Вие все още не разбирате Божиите дела на Земята, дела които работят за  хората отвътре навън – чрез служба, чрез допринасяне, чрез прошка и чрез конструктивно и състрадателно поведение.

Представата ви за Бог е породена от Ученията на древността. Те са непълни, защото хората от онези времена не са били достатъчно усъвършенствани и не са имали свободата и социалното развитие за да разберат великата природа на Божия План в този свят и отвъд него.

Великите религии са поддържали човечеството, изградили са човешката цивилизация, били са вдъхновение за безброй хора. Не си мислете, че те не са ценни, въпреки неправилното им използуване и въпреки насилието, което е сторено в тяхно име в миналото и до днес.

Бог е поставил Знание във вас, перфектният интелигентен водач. То е свързано с Бог. То не се страхува и не се влияе от света. То не се вълнува от красота, богатство и чар. То е тук за да ви срещне с великата ви мисия в живота и за да възобнови съюза ви с тези, които са ви пратили – живот с цел, значение, връзки и вдъхновение.

Но вие се носите надалеч по течението. Ако сте сред първите да откликнете, вие ще трябва да се отдадете изцяло. Не се мотайте в съмнения, защото това е нечестно. Ще знаете със сърцето си и ще разберете какво Ние ви говорим днес. Това е предизвикателство. Предизвикателство е да сте откровени, да сте честни и искрени от сърце.

Светът трябва да чуе Новите Откровения от Бог. Те не са само и единствено за вас. Те не са само за ваше наставление. Но вие сте предназначени да сте част от тях, да ги получите, да ги проявите, да ги споделите и да помогнете да бъдат преведени на всички езици по света, така че достатъчно хора да могат да откликнат и да поставят началото на промяната за човечеството, да пробудят отговорността за промяна която трябва да се случи в човешкото семейство за да не се провали то в нестабилност, конфликти и войни.

Вие все още не забелязвате рисковете пред които се изправяте. И затова е трудно да разберете огромната нужда, която е причината за това Откровението да бъде донесено на света.

Ето защо трябва да си отворите очите за света, не за това което желаете и предпочитате, а за това, което се случва тук в действителност. Трябва да се превърнете в отговорни личности – личности, които да могат да откликнат.

Трябва да чуете Новите Откровения на Бог и трябва да ги подкрепите с възможно най-много честност, откровеност и смиреност. Това ще ви направи по-силни във всяко отношение. Това ще изпълни с решителност и непоколебимост живота ви. То ще ви възстанови от срамното и недостойно битие.То ще ви отведе обратно към вас самите и към истинската посока, която трябва да следвате и която Бог вече е поставил във вас за да я получите сега.

Месията е на света. Той е пратен тук за да донесе това на хората. Той е добър и скромен човек. Той няма висока позиция в обществото. Той няма амбицията да поведе нации или армии едни срещу други, защото има Съобщение за целия свят – съобщение което да бъде прието или отхвърлено.

Времето е от съществено значение в този момент. Великите Вълни на промяната вече заливат света, разрушавайки и увреждайки вашата инфраструктура, вашето общество, богатствата и самочувствието ви. Време е да се готвите и времето не е никак много. Трябва да го направите сега, без протакане и забавяне.

Не всички обаче могат да откликнат. Не всеки знае за това. Не всеки е готов за него. И много от вас ще се бъдат против, защитавайки своите идеи и вярвания, богатсвото си и позициите си в обществото. Това е нещастие, но то се случва винаги във времето на Откровенията.

Бъдете едни от първите които ще получат Новите Откровения от Господ за света. Те притежават изключителна стойност. Те са най-важното нещо в живота ви. Те ще променят всичко, след като всичко ви се е провалило. Те ще променят всичко, ако вие ги получите и ги следвате, ако изучавате Стъпките към Знанието, които Бог ви дава за да ви ангажира отново с истинската ви цел на света.

Ако човечеството се провали и не приеме Новия Завет,  тогава то ще навлезе в период на постоянен упадък – огромни конфликти, човешки загуби и жертви. Защото няма да е подготвено за новия свят. Няма да е готово за това което приближава, въпреки знаците, появяваващи се всеки ден.

Ще се опитвате да защитите интересите си, привилегиите си, надеждите си. Вие наистина няма да искате да решавате проблемите които ви приближават. Но за да се изправите срещу тях се нуждаете от сила, смелост и непоколебимост. Без тази подготовка, няма да имате силата и способностите да го направите.

Откровенията са за вас.Те са за цялото човечество. Те ще почитат всички световни религии и ще ги обединят, така че да прекратят с безкрайните си конфликти. Вие ще установите, че всички те имат един корен, без значение как са били приспособени и използувани във времето.

Вие ще разберете, че всички Месии идват от Съсловието. И ще видите, че никой друг не би донесъл велик Завет ако не  произхожда от Съсловието. Въпреки че са донесени на света от пророци в различни епохи, великите Откровения идват само в критични и повратни моменти за хората. И те носят с тях нова действителност, способна да промени курса на човешката история и съдбата на безброй човешки същества, които могат да откликнат във времето.

Огромна и належаща е нуждата на света от приемането на Новите Откровения. Това е вашето предизвикателство. Това е вашето изкупление. Няма нещо по-важно от това за вас.

Месията е възрастен мъж вече. Той ще бъде на света още броени години. Ако можете да се срещнете с него или да го чуете, това ще бъде голяма благословия за вас.

Той не е бог, както и никой от Месиите не е бил бог. Той няма да позволи да го възхвалявате, защото всички възхвали трябва да бъдат за Бог и за Съсловието. Той е доказал себе си чрез страдания и изолация, чрез големи предизвикателства и огромна подготовка, отвъд човешките разбирания на хората около него.

Ние ви даваме всичко това, защото такава е Волята на Небесата. Ние сме тези, които говорихме на Исус, Буда и Мохамед. Ние сме тези, които наблюдаваме света. Вие не можете да знаете Нашите имена. Те не са важни, защото Ние говорим като един и много, и много като един – нещо което вие за сега не бихте могли да разберете, защото живеете в Разделението.

Волята на Небесата е човечеството да се подготви за Великата Общност, да се сплоти и да бъде силно, за да може да запази този свят и да не попадне под въздействието и властта на външни раси, които желаят да използуват този свят за свои цели и нужди.

За пръв път в историята, вратите на вселената се отварят за вас, за да видите същността на живота около вас и какво Бог върши във вселената. Защото, за да разберете какво Бог върши на света, трябва да разберете какво върши във вселената – изначално и по същество – и това е възможно за пръв път за вас.

Отворете очите си. Нека вашето разбиране за света бъде обективно и откровено. Нека оценката ви за вас самите и за вашите нужди бъде откровена и изпълнена със смирение и искреност. И нека дарът от Небесата, който получавате сега – щастливи да живеете във времето на Откровенията – бъде разпознат от вас, приет и отдаден на свят в голяма нужда.