Печатът на Пророците


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)
Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 21 май, 2014 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 5

Много е важно да говорим за Печатът на Пророците за да могат хората по света да разберат какво наистина означава това и защо е толкова важно да се пазят Новите Откровения на Бог, които се дават само в критични моменти от човешкото развитие и еволюция.

Великите Откровения са изключително важни за света. Те осигуряват градивните елементи на човешката цивилизация.

Сега Господ говори отново да защити човешката цивилизация от вътрешен разпад и колапс и от поробване от сили във вселената, които желаят да спечелят дивиденти от човешките конфликти и невежество.

Това е дълго очаквано събитие, което беше предопределено да се случи и което дойде във време в което човечеството започва да създава световна цивилизация – естествено не перфектна цивилизация, но цивилизация независимо от това.

То се случва когато специфичните условия са налице и когато човешката уязвимост от собствените грешки се увеличи до степен при която природната среда бъде застрашена от унищожение и Земята не може да осигури необходимите средства за увеличаващото се човечество.

Това събитие би могло да изчака до тогава до когато човешката уязвимост във вселената стигне критичния си праг. Защото Земята е наблюдавана от раси с различни цели и замисли.

Господ знае това, разбира се, защото то е в основата на всяка световна еволюция – всеки свят който е бил извор на възраждането на расите или всеки свят култивиран от пришълци отвъд. То е предсказуемо. То ще се случи рано или късно. И времето за осъществяването му за човечеството настъпва.

Господ пази великите Откровения с печат. Печатът означава, че Ангелското Съсловие няма да предаде други велики Откровения докато Господарят на вселенената не прецени това. Това е техния печат с който да пазят Откровенията от узурпация, плагиатство и от тези, които прокламират себе си за емисари и месии, което безусловно се случва във времето на Откровенията.

Хората на Земята не знаят за този печат. Той не е нещо което може да се докосне. Той не е отбелязан в техните конституции. Той не е познат и приет.

Но за Ангелското Присъствие което отговаря за този свят това е много ясна заповед и тя трябва да бъде изпълнена или великите Откровения биха могли да бъдат замърсени от хората. Те ще бъдат повлияни и изменени във времето от хората чрез корупция и невежество, чрез злоупотреба и взаимстване. Но както виждате Небесният Печат е завършен.

Следователно, в даден момент, Бог разчупва Печата, за да могат да се появят Нови Откровения. Защото великите Учения дадени в миналото не са достатъчно актуални за да задоволят реалните нужди на хората.

Времевият интервал между великите Откровения ще бъде много дълъг, в повечето случаи, защото те са в състояние да задаволят човешките нужди за дълго време в бъдещето.

Сега обаче вие сте пред прага на велики събития и Господ говори отново – велики събития за които хората са невежи и неподготвени, велики събития за които великите събития от древните времена са недостатъчни. Те не са имали и не са дадени с тази цел. Те са били необходими за изграждането на човешката цивилизация във времето.
Но човешката цивилизация днес е заплашена отвътре и отвън, толкова силно заплашена, че Господ говори отново, защото риска е много голям, опасностите са огромни, човешкото невежество е изключително дълбоко.

Дори великите Откровения дадени в миналото са разпокъсани и в противоречие едни с други. Те не могат да подготвят човечеството за Великата Общност на живота във вселената. Те не могат да подготвят човечеството за свят със застрашена околна среда – огромната промяна която би могла да се случи на всяка цивилизация във всеки свят. Те не са създадени за тази цел.

Господ знае това, естествено. Но хората не го знаят. Те не разбират какво приближава на хоризонта. Те не могат да разберат каква е ситуацията около тях във вселената. Те не знаят реалното състояние на Земята и до каква степен са унищожили и изразходили природните ресурси на света. Това е в резултат от безрасъдната им политика на себеунищожение и разпадане във времето.

Огромните промени които ще настъпят на планетата са достатъчни да намалят драстично човешката цивилизация, ако човечеството не е подготвено.

Печатът е счупен, Новите Откровения трябва да бъдат дадени. Печатът беше счупен след Исус когато на Мохамед беше дадена велика мисия на Земята. И сега печатът е счупен отново за Новите Откровения на Бог за света.

Трябва да разберете, че всички велики месии идват от Ангелското Съсловие, пратени на земята с велики мисии, пратени в повратни моменти от човешката история. Всички те идват от Присъствието. Всички имат общ източник. Те не са синове Божии. Те не са център на вселената.

Те идват от Съсловието, което наблюдава този свят, свят с голямо значение и важност във вселената, защото човечеството е запазило живо духовното си съзнание. Въпреки многобройните грешки и трагична история – големи конфликти и нещастия, човечеството е като развълнувано и неспокойно море, за себе си и за света – въпреки всичко един забележителен свят с огромни заложби и обещания.

Бог ще създаде нов Печат когато Оповестяването е завършено и той ще е валиден за векове напред. Хората ще продължат да обявяват че получават съобщения от Бог или че са пророци и спасители. Но Ангелското Съсловие няма да ги осигури с необходимите неща за да бъдат те истински и автентични. Небесата ще направят необходимото за да запазят великите Откровения, които са толкова уязвими за човешкото неразбиране и злоупотреба.

Новите Откровения на Бог в този момент са най-обширните някога дадени на света – дадени на грамотения свят днес, свят на глобална комуникация и търговия, свят на глобален риск и опасности, дадени с обяснения за да намалят възможността и риска да бъдат грешно разбрани, грешно тълкувани и неправилно приложени в бъдеще, дадени с множество повторения, казани по различен начин за да дадат най-добра възможност да бъдат разбрани от хората, защо трябва да бъдат приети и защо са дадени в тези времена.

Новите Откровения на Господ съдържат предупреждение, благословия и огромна подготовка. Без подготовка не можете да отговорите на предупрежденията. Без предупрежденията не можете да разберете колко важна е подготовката. И без благословията няма да имате силата, куража и решителността да вършите това което трябва да се свърши в света, да разберете истинското значение на вашата цел и защо сте дошли в този повратен момент на Земята.

Това не е дар за няколко избрани личности, или за богатите и най-привилигированите между вас. То е дадено за целия свят, дадено в най-достъпна и обикновена форма, дадено с огромна сила, говорещо на почти всяка пътека от човешкия опит, дадено за да осигури на хората този последен шанс за възстановяване на света и подготвка за Великата Общност на живота, за която човечеството трябва да се научи как да отговори.

Мислите, че това не е подходящо за нуждите ви, но това е света в който сте дошли да служите. Тези две важни събития ще определят посоката на пътя ви, на живота ви и на всичко което го ограничава, както и какво би могло да се използува от вашите силни страни за великата цел скрита под повърхността на съзнанието ви. Не мислете, че това не ви говори, защото сте пратени на света за него.

Каквото се случва на този свят и извън него, ще определи съдбата и бъдещето на всеки жител на света днес, както и на техните деца и поколенията които ще дойдат по-късно. Ето колко мощно е това. Ето колко необходимо е то.

То (Новото Съобщение от Бог) ще промени разбирането ви за религията и ще изясни много неясни неща. То ще установи съюз между всички религии и начина по който те ще си взаимодействат за да осигурят истинска морална и етична основа за човешкото поведение и разбиране.

Но вие живеете в различен свят днес и ще се изправите срещу много различен свят в бъдеще – свят на намаляващи ресурси и променлив климат, свят който ще афектира живота на всички, бедни и богати, във всички точки на света.

Нуждата е огромна. Рискът е огромен. Огромна е силата и въздействието на тези неща, затова и Господ говори отново и праща нов Месия на света. Пратен от Ангелското Съсловие той е близък с всички които са пратени преди него. Те стоят с него, защото той е Месията на днешния ден, на тази ера и за дългъг период в бъдещето.

Печатът ще е у него и Небесата ще следят кой може да откликне на присъствието му на Земята. Защото той е възрастен мъж и няма много останало време да учи и обучава.

Месията e изживял живота си получавайки Откровенията, по-обширни и по-завършени от всичко дадено на хората до сега.

Те ще разкрият смисъла на живота във вселената. Те ще разкрият какво наближава на хоризонта във вашия живот и на целия свят. Те ще разкрият истинската същност на човешката духовност на най-високо ниво, на ниво наречено Знание. Те ще разкрият какво ще трябва да научи човечеството за да създаде истинско сътрудничество тук на Земята и да спре безкрайните конфликти и ужасното плячкосване на света. Защото това е единствения свят който би могъл да ви изхрани.

Вселената около вас няма да бъде ваша и няма да можете да я използувате и завладявате. Съществуват много опасности в нея, за които човечеството не знае нищо. То все още я наблюдава с примитивен поглед, поглед изпълнен с невежество, надежди и очквания. То не знае с какво ще трябва да се сблъска във Великата Общност на живота във вселената.

Господ трябва да осигури това, за да може човечеството да се подготви и да действа с мъдрост и загриженост за бъдещето, вместо да реагира съгласно момента.

Това е заради вашата същност – истинската ви природа, защо сте това което сте и защо сте такива каквито сте – а това е нещо което не можете да разберете докато не осъзнаете че е заради важната цел, която трябва да откриете.

Трябва да приемете, че Печатът на Пророците е счупен. Не от човек, не от религия, но от Бог, който комуникира със света посредством Ангелското Присъствие и Съсловие което наблюдава този свят, прогреса и еволюцията на човешкото семейство.

Ще има голяма яснота относно религията, значението на вашия живот, съдбата на човечеството и огромните предизвикателства които ще дойдат, за които хората трябва да са готвят отсега.

Не се отдръпвайте от това. Не попадайте под въздействието на собствените си грижи и задължения. Не се отчайвайте. Защото Бог ви е дарил с дълбока сила, която ще ви даде възможност да отговорите, да се подготвите и да порещнете един по-различен свят и по-велик живот.

Вие все още не можете да го разберете, но с течение на времето то ще стане ясно като бял ден. Защото Бог ви е дал очи да видите и уши да чуете, но това не са очите и ушите с които виждате и чувате сега. Въпреки че те са и сега дълбоко у вас.

Това е истинската сила на вашия живот. Това е истинската сила и мощ на човешкото семейство. Това е което ще направи разликата в изхода на живота ви на Земята и на бъдещето и съдбата на Човечеството.

Само Новите Откровения на Бог за света могат да открият тези неща за вас. Без тях, човечеството ще продължи стремителното си пропадане, войнствената си политика в живота, политика на тотално изчерпвате на света така че Земята няма да може да изхрани и поддържа човешката цивилизация. Вие ще попаднете под зависимостта на доминиращи сили във вселената и всичко ценно, което сте създали ще бъде загубено.

Новите Откровения от Бог са единствените, които могат да разкрият ясно това за вас, без изопачения, без интереси на външни раси, без манипулации или измами.

Вие ще откликнете със сърцето си, защото дълбоко в себе си все още сте свързани с Бог. Без значение дали сте религиозни или не, без значение дали имате верски традиции или не, вие все още сте свързани. И това е обещанието за бъдещото ви изкупление, източника на вашата сила и великите ви решения, без значение дали са се случвали преди.

Печатът на Пророците е счупен отново от Бог. Съдбата му е да бъде счупен когато човечеството достигне определена повратна точка в която ще се изправи пред предизвикателства никога не виждани от хората в миналото, точка в която човечеството се изправя пред западащ свят и реалност във вселената.

Бог дава яснота на въпроса за какво говорят всички велики традиции, преди да бъдат променени, взимствани и използувани през поколенията от личности и правителства за тяхна собствена цел.

Така ще почитате всички велики Месии и ще разберете мисията им на Земята по-пълно и с ясен взор. Защото не би трябвало да има раздор и съревнование между религиите на света, защото всичики те са били инициирани от Бог и всички те са били променени от човека.

Печатът е счупен, но той отново ще бъде възстановен когато Новите Откровения от Бог са завършени и когато Месията ги представи в техния автентичен и цялостен вид. Те не могат да бъдат съставяни по-късно от тези, които не го познават.

Това е неговата задача да получи най-обширните Откровения дадени някога на света – да ги събере, да осигури тяхната автентичност, да осъществи обучение върху тях, да бъдат разбрани напълно докато той е на света, да обедини около себе си смели личности които да му асистират в тази велика задача за да може през неговия живот да представи Откровенията в чист вид, разрешавайки дилемата заразила предишните Откровения за човечеството.

Благословията ви е дадена. Тя е дадена на света, но тя идва в голяма нужда и неотложност. Тя не е нещо което можете да използувате за да се обогатите или нещо, на което да се любувате. Вие трябва да се отнасяте с нея много сериозно, с почит, уважение и воля, да видите какво наистина означава за вас и за света.

Откровенията ще говорят на хора от всички верски традиции от всички народи и култури.

Те трябва да са без никакви претенции за собственост от съществуващите религиозни институции, извън тези които ще бъдат одобрени, подготвени и представени на света от Месията.

Месията ще се нуждае от помощта ви. За да разберете това обаче, вие ще трябва да се учите да го прилагате в живота си. Не можете да стоите на страна и да го разберете, защото това не може да се случи с Великите Откровения родени в Небесата за благополучието и защитата на света.

Нека бъде благословен Месията и тези, които му асистират в оставащите му години на Земята. И нека тези, които имат куража, смирението, скромността и нуждата да разберат, да приемат това и да установят неговата изключителна важност за живота си и за бъдещето на този свят.