Мисията на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 10 април, 2012 г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 6

Бог е пратил Новите Откровения на света които са уникални и това се случва в промеждутък от повече от хиляда години.

Месията е пратен на този свят – Месия който има обикновен живот, Месия който е смирен и почтен човек и който е обучаван дълго време за тази роля.

Вероятно ще има и други, които ще си присвояват титлата Месия на Бог, но в действителност, има само един който е пратен на Земята. Небесата знаят за това, разбира се, но хората ще имат различни твърдения и претенции.

Хората се плашат от месията. Те се плашат от това какво би означавало това за тях, как то би могло да промени техните идеи и виждания или че би могло да изизква от тях осъществяване на отговорни служби и задачи.

Много хора ще отричат Новите Откровения на Бог само защото са изплашени че те биха могли да променят курса на човешката история и съдба както и да предизвикат много от вярванията и господстващите идеи вече институционализирани и добре установени.

Но Създателят не е свързан с тези неща и осигурява крайно необходимото Съобщение и Откровение за доброто на хората, за бъдещето им както на света така и в рамките на Великата Общност на живота във вселената.

Новите Откровения на Бог са много по-обширни, всеобхватни и детайлни от всичко което някога е пращано на света. Те са дадени в момент когато човешкото семейство е образовано, участва в световните процеси и комуникира по между си в световен мащаб. Това е много по-различна среда отколкото средата на предишните Откровения, които са били в много ограничени региони и са се разпространявали през дълги периоди от време и в среда на раздори, конфликти и насилие.

Човечеството е пред прага на вселена пълна с интелитентен живот – не човешка вселена с която то трябва да свиква.

Човечеството живее в свят на изчерпващи се природни ресурси и нестабилен климат, неща невиждани през последните хиляда години. Дори историята ви не би могла да обясни какво означава това, с изключение на самата история на Земята.

Откровенията имат своето обяснение. Това не е мистериозно знание оставено на хорските виждания и обяснения, както е било по-рано.

Тези откровения са цялостни и разбираеми, засягащи почти всеки аспект от човешкия живот и битие сега и в бъдеще.

И както всички Откровения в миналото, те говорят за важните неща засягащи човечеството днес. Те засягат всички неща които ще променят битието на хората без значение дали те ще изберат да се обединят в разклатения и западащ свят или ще продължат борбата и усилията си за използуването на все по-намаляващите природни ресурси.

Това ще промени битието на хората независимо че човечеството ще се подготви за присъединяването си към Великата Общност, което вече е на дневен ред заради Интервенцията на света от страна на раси, които са тук за да използуват слабостите на разединеното и конфликтно човешко семейство.

Съобщение от такъв магнитут изизква изключителна подготовка на Месията както и за тези няколко личности които ще му помагат в приемането и разпространението му.

Той не е тук за да отговаря на всеки въпрос или да задоволява всички нужди. Неговото съобщение говори за нуждата на душата на личността – нужда за възстановяване на връзката с Източника на живота и обединение на силата, която Бог е дал на всеки човек чрез наличието на дълбока интелигентност в хората наречена Знание.
Месията не е тук да дебатира или да спори или пък да има проблеми със световните дела и амбиците на различни групи, нации и племена. Той е тук за да донесе Съобщението на Откровенията както и изкупление за хората по целия свят, без значение на тяхната културна позиция или религиозна принадлежност, ако те притежават такава изобщо.

Това въздига нациите, културата и религиозната идеология. Това въздига спора, засягащ тези неща, защото това е Новото Съобщение от Господ за изкупление и подготовка на целия свят за реалността и бъдещето което ще бъде много различно от всичко познато до сега.

Само Бог може да осигури това нещо. Защото днес религите са разделени, дори вътре в тях самите. Те се оспорват взаимно и не могат да са от полза за решаването на огромните световни проблеми които ще превземат човечеството в бъдеще ако то не е подготвено.

Споровете за това коя религия е най-добрата или чий основател е по-велик може само да навреди на хората. Това разделя и ограничава достъпа. Това увеличава дилемата и разделението на човешкото семейство.

Бог знае по-добре. И този, който е избран да донесе Откровенията е перфектен за тази цел. Той успешно премина тестовете. Той не се провали през дългата подготовка и във всичко което се изизкваше от него и от семейството му.

Хората ще се противопоставят на това и ще негодуват както и ще обвиняват Месията в много неща. Но той е единствения. Пропускът да се види неговата роля и значение е пропуск от страна на получателя, пропуск да се разпознае и получи Благословията която Бог праща на света.

Месията не е изпълнен с гордост. Той е обикновен човек, който трябва да получи важното послание, а това е свързано с големи отговорности и тежки грижи.

Господ говори отново. И Откровенията на Бог не са предназначени само за някакви елитни групи хора или културно привилигировани, богати и разглезени. Те са за хората от всякакво тесто и положение в обществото – от всяко общество, дори най-примитивното, най-развитото, най-изолираното и най-глобалното.

Само мъдростта на Създателя може да изкаже това, чрез Ангелското Присъстние, чрез Гласа на Откровенията, който слушате в момента.

Мисията на Месията е да донесе Откровенията на света, да намери първите си последователи, да им осигури възможност за връзка с Откровенията и да се осигурят условията за приемането им на най-дълбоко, вътрешно ниво.

Ето това е причината голяма част от Учението да е дадено, за да утъпка пътя за персонално откровение за тези които могат да го получат, приемат и използуват в живота си успешно.

Изизкванията на Учението не са големи с изключение на по-голяма честност от тази която се демонстрира сега от повечето хора, честност не за проектиране на нечии идеи и вярвания на света, но за разпознаване на дълбокото течение в нечии живот и в положение на смирение и решителност, да бъде последвано. Защото това е присъствието и силата на Знанието в личността, което Откровението на Бог разкрива пълно за пръв път.

Не съществуват герои които да бъдат обожествявани. Не съществува и Ден на Страшния Съд. Не съществува последен тест, на който почти всички ще се провалят.

Господ знае по-добре какво се случва. Господ знае, че без Знанието хората ще се колебаят и провалят, ще правят глупави грешки, ще губят живота си и ще отстъпват пред опасни и непознати сили. Защото без Божията Сила в личността да я ръководи, какво друго могат да направят хората освен да демонстрират слабостта и объркването си както и че живота им е доминиран от други?

Вие виждате че вашия Бог е и Бог на Великата Общност, на цялата вселена – милиарди, милиарди, милиарди раси и повече, в една галактика и в много галактики, и в други измерения, и в непроменящото се Сътворение извън тях. Вие имете Бог който е толкова велик, че вашите идеи и вярвания бледнеят и са разколебани от такова величие.

Тове е Бог който е поставил Знанието във вас да ви води и благослови както и да ви подготви за велик живот, да ви измъкне от вашите унизителени и патетични връзки и съмосъжаления, да възобнови честа и достойнството ви, себеуважението, милостта, състраданието и скромноста.

Мисията на Месията е да обучава на тези неща, да ги предлага, да понася съпротивата и отхвърлянето им от тези, които не могат да видят и няма да знаят.

Тове е велика и не лека задача, както виждате. Това е което възражда личността и дава убеждение за велик живот. Това е което донася чест и достойнство на всички хора, дори на най-бедните, дори и на тези които живеят в позор.

Така би се установила етика, съюз и сътрудничество в свят на изчерпващи се ресурси. Можете ли дори да си представите такъв свят, вие които живеете в изобилие? Можете ли да си представите какво това би означавало за човечеството? Това би могло да унищожи човешката цивилизация.

Човешките срещи с агресивни сили, които дейсват потайно и крадешком в света би могло също да повали и унищожи човешката цивилизация.

Хората не знаят за това. Те не мислат за него. Между другото това е прекалано много за тях, те, които са ангажирани да мислят за толкова много дребни неща, обезпокоени че биха могли да загубят привилегиите си. Те не виждат голямата картина, която ще определи резултата за всички.

На за тези, които виждат и чуват, Откровенията ще говорят, и те ще бъдат първите които ще откликнат. И чрез тях Откровенията ще говорят на тези които са били прекалено ангажирани и заети да забележат големите събития, наближаващи на хоризонта. Един човек не би могъл да извърши всичко това. Този процес ще включи много други личности, които ще работят в съгласие с Месията.

Следващият проблем е с егоистичните и агресивни хора, които вярват че са много важни за вселената, настоявайки че имат своя собствена версия, действащи без съгласуваност с Месията и опитвайки се да съчетаят Новите Откровения с техните собствени учения и идеи.

Това е корупцията която се случва когато нещо чисто е донесено на света. И това е причината Откровенията да са дадени преди Оповестяването. Затова те са в писмен вид. Затова можете да чуете Гласа на Откровенията за пръв път в човешката история. Можете да чуете същия Глас говорил на Исус, Буда и Мохамед.

Можете ли да го чуете? Вие които слушате толкова много дребни и незначителни неща, можете ли да чуете тези думи? Дори ако се съмнявате и сте подозрителни, можете ли да чуете Месията и Откровенията? Те са ясни като ден, без лъжи и заблуди, без сложност, без човешки коментари които да затъмняват течението и да замърсяват атмосферата на Откровенията.

Мисията на Месията е да установи Откровенията на Бог тук на Земята ефективно в оставащите му години живот за да може човечеството да се подготви за променящия се свят, както и да се подготви за присъединяването си към Великата Общност.

Това ще промени теологията ви. Това ще промени разбиранията ви за Бог и за това как Господ върши делата си на света. Това ще промени фундаменталното религиозно схващане за това какво е изкупление, защото визията за Бог във Великата Общност променя всичко.

Какво е Рай за милиарди, милиарди, милиарди и повече раси? Какво е Ад когато знаете че Бог е вложил Знание във вас и вие не можете да го загубите – неговата благословия и изкупление?

Какво представлява нечия религиозна връзка пред разбирането че съществуват милиарди и милиарди религии във вселената, повече или по-малко свързани с реалността на Присъствието и Силата на Бог.

Кой би могъл да каже кога Бог ще говори? Кой, без арогантност и невежество може да твърди, че Бог няма да говори повече? Дори Божиите Месии не биха могли да го кажат. Дори Ангелското присъствие не би могло. Тогава, кой човек може да твърди и да определя следващата крачка на Бог? Това би било олицетворение на арогантността и глупостта.

Мисията на Месията ще трябва да се сблъска с всичко това. Тя ще се сблъска с интелектуално невежество, сляпо отхвърляне както и всички форми на обвинение.

Това е спрямо този, който носи най-великото проявление на Божествената любов, която е получавана от 1400 години. Това е отправено до този, чийто живот, въпреки трудностите и несъвършенството, е олицетворение на Откровенията.

За пръв път в човешката история, целия свят може да е свидетел на процеса на Откровенията вместо да чува за тях чрез фантастични истории и разкази.

За пръв път, хората могат да чуят Гласа на Откровенията, да четат думите на Откровенията, не както те бяха описвани векове по-късно от хора никога не виждали Месията, не като думи за улеснение на неграмотното население, но като нещо случващо се в момента.

Човечеството няма пред себе си векове за да разбере за това. Започналата промяната е прекалено бърза. Съсредоточаването на големи сили е много мощно и непреодолимо.

Навсякъде по земното кълбо хората следят с тревога и безпокойство посоката в която върви и се развива света. На каквото и да приписват тези страхове или както и да се опитват да ги определят, това е защото хората чувстват Великите Вълни на промяната които приближават света. Те чувстват че човечеството е слабо, уязвимо и е обект на сили извън неговото съзнание.

Ето защо Бог изпрати Откровенията на света. Ето защо Месията е тук.

Почитайте го. Уважавайте го. Той не е бог, но никой от месиите не е бил бог. Той не е перфектен, но никой от Мисиите не е бил пефектен. Той се измъчва с Откровенията също както и другите Месии са се измъчвали с техните Откровения.

Той ще бъде атакуван и осъждан защото всички Месии са били атакувани и осъждани от същата безрасъдност, арогантност и невежество срещу които Месията трябва да се изправи и се изправя дори в този момент.
Мисията му не е да строи мостове или да сменя правителства, не е да коригира всеки проблем, грешка или несправедливост в света.

Мисията му е да даде тайно възстановяване на личноста и да подготви човечеството за най-голямото събитие в неговата история, което приближава на хоризонта дори в този момент.

Човечеството няма да има нищо ако не оцелее в рушащия се свят. Вашите прекрасни работи, ценности, изкуство ще бъдат унищожени.

Човечеството няма да има нищо във Великата Общност, където свободата е толкова голяма рядкост, ако не може да установи мъдрост и опазване на границите си, както и да обедини достатъчно ефективни хора, които могат да допринесат за общото благополучие, защита и напредък.

В Светлината на Откровенията, човешкото безумие, арогантност и невежество са напълно разкрити. Това е като велика Светлина осветяваща Земята и всичко което е в тъмнина и потайност, всичко което е лъжливо, невярно и злонамерено, е изложено на Светлината на Откровенията- слабостта от позицията на хората; патетичното качество на живота им; огромната нужда от възобновяване, изкупление и чест; човешката подкупност; човешката заблуда и илюзия; тези които твърдят че са религиозни, тези които не са религиозни, но които използуват религията за надмощие и сила.

Всичко това ще бъде разкрито в Светлината на Откровенията и затова тези които ще отхвърлят Откровенията ще трябва да говорят открито против тях, защото те ще застрашат техните позиции; ще покажат слабостите им, грешките им и техните опасни тенденции.

Откровенията са продукт на огромна Любов, защото Господ не е сърдит на хората. Защото Господ знае, че без силата и присъствието на Знанието да ръководят хората ефективно в техните собсвени съзнания, хората ще действат глупаво, егоистично и унищожително.

Бог знае това, хората не. За да се разбере това не е необходимо само вяра. Това е въпрос на дълбоко разпознаване, дълбок резонанс със себе си, дълбока откровенност, че вие самите не можете да задоволите себе си и че Великите Откровения са изключитено необходими в света.

Могат ли хората да са толкова честни и откровени? Могат ли хората да са толкова трезви към себе си, без укори и порицания? Могат ли хората да имат опора от състоянието в което се намират – без значение дали са бедни или богати, с предимства или без предимства – и от празенотата на техния живот? Могат ли те да се изправят срещу това и да осъзнаят, че тази празнота е велик повик към Бог и че Бог е отговорил?

И така, мисията на Месията е да донесе Откровенията до колкото се може повече хора, през оставащите му години живот на Земята както и за другите, които ще носят огромната работа с неговата благословия, които ще носят Новото Съобщение към бъдещето, за да го донесат дори за повече хора – до тези които нямат предимства, до богатите, до богатите и бедни нации, до тези които живеят извън големите градове и тези които живеят в тях.

Откровенията са тук. Те могат да се изучават от всеки самостоятелно. Те могат да се изучават ефективно и в групи. Те могат да бъдат чути, четени и превеждани ясно и точно. Те могат да се споделят от всички. Това е задължение на всеки и ще бъде ваше естествено желание да го направите.

Но както всички велики Откровения, така и тези ще бъдат отричани в началото, защото хората не са наясно че се нуждаят от тях. Светът не е подготвен и много хора ще бъдат против Откровенията с различни мотиви.

Ако можете да надникнете във времето, ще видите ясно че Месията демонстрира много съзнателно истинската реалност на живота ви – че сте пратени на света да извършите нещо значимо. И това между другото няма да бъде нещо велико или международно признато. Това няма значение.

Всеки е пратен на света с велика цел. И фактът че хората не го осъзнават и не могат да открият своята цел поради политически или религиозни причини и пречки, или хората са слепи за нея, не могат да я чуят, да я почусвстват, не я подкрепят в себе си и в другите – това е трагедията на хората. Това е причината за корупцията, разногласията и раздорите, конфликтите, омразата и всичко което тормози човечеството и го държи настрана от възможността да се превърнете във велики хора във вселената.

Всичко което измъчва хората стои на пътя им към свободата във Великата Общност. Всички тези неща трябва да бъдат разбрани от достатъчно хора – не от всички, но от достатъчно – за да може това движение да се случи на света, за да може да бъде разкрито великото съзнание, това съзнание което живее във всеки един от вас в този момент.

Да изучавате Откровенията значи да възстановите връзката със Знанието, което е частицата от вас никога не напускала Бог. Тази частица, която е още във връзка, която е мъдра и некорумпирана от света, която не се страхува от света, която е мъдрост, сила и източник на куража и цялостността установили се във вашия живот.
Това е дара на Месията. Това е бил и дар и от предишните Месии. Но техните истории са променени. А много често и техните думи са тълкувани погрешно.

Откровенията на Бог целят да възстановят силата на личността и присъствието на Знанието, защото то е истинското съзнание и то е което води към Бог в чист и ефикасен начин.

Светът е благословен защото Бог говори отново. Светът е благословен защото Месията е на света.

Приемете тази благословия и я споделете с другите. Тя е велика. Вие не бихте могли да я разберете в момента или да я прочетете в едно изречение. Вие трябва да я преближите търсейки нейната мъдрост и практическа приложимост във вашия живот и на света.

Както виждате това е един тест. Това е трудността и великата възможност за живот във времето на Откровенията. Това е тест – тест за този, който ще ги приеме.

Бог няма да накаже тези които няма да се справят, но те няма да могат да получат Откровенията и да получат великата сила, яснота и благословия които те биха донесли в живота и делата им.

Бог не наказва грешните, защото знае че без Знание, злонамерените и порочните ще се появят.

Ето затова Откровенията призозават хората към великия интелект който е в тях и който е в основата на всичко хубаво което им се случва на света.

Това носи голяма яснота в разбиранията ви за Божественото Присъствие и Сила, как Бог осъществява делата си на света – Господарят на вселените.

Това е вашата огромна възможност, най-великия момент в човешката история, повратен момент за човечеството който ще определи дали то ще бъде свободна и обединена цивилизация в бъдещето или ще залезе и ще падне под чуждо въздействие.

Това е велик, повратен момент огромно предизвикателство, невероятна възможност, велик повик и велико изкупление.

Нека това бъде добре разбрано.