Съветът

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 16 февруари, 2013 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Съществува велико Събрание, Ангелско Присъствие, което наблюдава този свят от много дълго време.

Колко по-различно е това, обаче, от вярванията на хората от различни народи, както е различен и начина по който толкова велики Същества са описвани в миналото във вашите религиозни книги и показанията на определени хора.

Бог не ръководи света. Бог не определя климата. Бог не движи кръвта във вените ви и водата по урвите и не прави посетите семената да растат – защото всичко е било подготвено в начални времена.

Но Бог е пратил Присъствие да наблюдава света с всичките му хаотични и трагични срещи и епизоди в историята – наблюдаващо за тези личности, които показват най-големи заложби и обещания; пращайки ги в критични точки от човешката история и еволюция и пращайки един от тях на света да донесе нови Учения и ново разбиране, да промени съзнанието на човечеството и ако е възможно да промени пътя на човечеството в положителен аспект.

Тези, които почитате като велики Месии, велики Светци, велики Учители – като Исус, Буда и Мохамед – идват от този  Съвет, както виждате. Но когато са на света, те са човешки същества. Това което ги различава е че са на велика мисия и имат големи отговорности и задължения към тези които са ги пратили. Техният живот е едно изпитание. Техният живот е разделителна линия. Това не е пътешествие за нерешителни сърца или за тези, които търсят удоволствия и почивка тук на Земята.

Съветът наблюдава света – слушайки и чакайки тези молби, които са наистина откровени и които променят изначало нечий живот, ако те наистина желаят контакт – роден не от амбиции, глупост и експерименти.

Това е сигнал че някой е готов да се пробуди. Само Небесата знаят какъв е сигнала, как звучи, какво означава и как да бъде зачетен.

Съветът на Земята е като Небесата – мост между този свят и Древния ви Дом от който сте дошли и в който ще се завърнете.

Всеки на този свят, всеки в тази вселена живеещ в Разделението на физическата реалност ще се завърне в Древния си Дом.

Но докато сте тук, вие сте затворници на собствените си стремежи и намерения. Вие сте затворници на вашите култури и народи във вселена, където свободата е рядкост. Въпреки това всеки от вас е пратен тук с велика цел – съвкупност от условия, зрънце мъдрост, възможности които чрез точни обстоятелства да поставят началото на нов велик живот.

Съветът съществува във всеки свят където живеят съзнателни същества, независимо дали са се родили или мигрирали в него или пък са го колонизирали и в зависимост от броя на личностите, естеството и условията,  бива малък и голям Съвет.

Това е План чийто размери не бихте могли дори да си представите. Вашите религии не могат да го разкрият за вас. Вашата теология е прекалено ограничена за да обхване нещо с такъв магнитут. Дори да се опитвате не можете да обясните знаците и символите на живота на Земята. Вашият интелект не е достатъчно мощен да направи това.

Но Бог е поставил силата на Знанието във вас – дълбок интелект, дълбоко съзнание. Това е съзнанието, което Съветът очаква. Защото когато дълбокото ви съзнание се покаже и бъде прието и последвано вие ще започнете пътешествието в живота си. Само за това може да се каже че ще бъдете родени отново на света. Само за това животът ви може да бъде истински ефикасен и смислен.

Членовете на Съвета ще осъществят контакт с личности които допринасят в голяма степен за света, но само ако дълбокото Знание в тях изпрати съобщение – съобщение, което Съветът очаква от тези, които живеят в Разделението.

Бог ви разрешава да живеете в Разделение. Бог ви позволява да страдате. Бог ви разрешава да правите грешки и затова сте избрали Разделението – за да имате тази свобода.

Но докато не съществува истинска алтернатива на Създанието, вашето съществуване тук е само отчасти реално. То е свързано със Създанието, но е променяща и развиваща се среда – среда в която вашия живот е временно и силно предизвикван от многобройни неща, където грешките и провалите ще са последици от живота ви ако сте без Знанието което да ви ръководи.

Бог позволява това да се случва, защото вие сте създадени да сте свободни. Вие сте свободни дори да се опитате да не сте това което наистина сте. Толкова сте свободни наистина.

Но вие никога не можете да успеете в Разделението, защото Знанието живее във вас. Това е част от вас, която никога не е напускала Бог и все още откликва на Силата и Присъствието на Създателя и на самото Творение.

Помислете за религиозните учения на света – истории, учения, широко разпространени идеи свързани с това – и във връзка с това за което ви говорим сега. Ние ви даваме голямата картина на живота ви. Вижте разликата и ще разберете че трябва да предприемете ново пътешествие.

Старите идеи на религиите и духовността могат да ви служат само до известна степен. Затова те трябва да бъдат оставени настрана защото само Бог знае пътя на завръщането. Само Бог знае значението на съществуването както и специфичната цел довела ви на света в това време, в тези условия.

Интелектът трябва да остъпи в един момент. Той трябва само да следва при навлизане във великата реалност. Това изизква смирение. Това изизква предаване, през времето, пред силата и присъствието които живеят във вас, и които могат да отговорят само на Източника ви.

Съветът позволява на всичко да се случва на Земята. Докато тяхното Присъствие не е необходимо и не е изизкано с голяма откровеност, те няма да се намесят. Само в повратни точки, когато Ново Съобщение трябва да бъде дадено на хората, те осигуряват ново разбиране и ново съзнание за човечеството. И това ще се случи в съответствие с големите и вероятно много разрушителни промени в света. Това е причината велики Откровения да се дават в критични времена от еволюцията на човешката цивилизация. Те не могат да бъдат измислени и фалшифицирани. Те дори не могат да бъдат в представите ви, въпреки че много от вас са се опитвали, разбира се.

Това е в съотвествие с традициите ви, но и в съответствие с традициите които не са могли да следват духа на Откровенията, които са инициирали съществуването им в началото. Бог знае че без Знание, хората ще допускат грешки в земния си път. Това е условието на живота в Разделението.

Веднъж открили силата на Знанието в себе си, вие слагате края на Разделението във вас-между светското ви съзнание и идеята ви за себе си и великият интелект който сте имали преди идването ви на този свят и който ще преоткриете когато си отидете.

Това предизвиква голям отзвук в живота и не е само съвкупност от теология и философия. Ангелското Съсловие не откликва на тези неща.

Но в повратните точки, каквато е тази в момента за света, някой от тях ще дойде тук на земята. Един от тях ще бъде пратен да се изправи срещу изпитанието да бъде Месия. Един от тях ще се изправи пред големи трудности, голяма мистерия и голяма несигурност. Великото Присъствие ще чака докато премине процеса на узряването му като индивид, още не съзнаващ великата си съдба и цел.

Никой не може да разбере животът на Месията, но всеки може да получи неговите дарове, по-велики от тези които някой някога може да дари на света –дарове много по-дълготрайни, проникващи, мощни и вдъхновяващи от колкото някоя личност може да създаде или измисли. Хората могат да имат завладяващи идеи, но нищо което да промени живота на човек по най-естествен и красив начин.

Това трябва да идва от Небесата. То трябва да идва от Съветът, който обяснява Волята Божия. Защото Господарят на вселената е много по-велик за да се занимава с този свят – Бог на безброй галактики, измерения и Създание извън физическото проявление, което е дори по-голямо, толкова голямо че няма възможност да обхванете неговите размери и неговата огромна роля за живота.

Господарят на милиарди, милиарди раси и дори повече е отвъд теологичните принципи създадени някога на света. Но това е част от Божествените Откровения, както виждате, защото човечеството се присъединява към Великата Общност на живота във вселената и трябва да мисли за Бог в по-широк аспект.

За да разберете какво Бог върши на този свят, вие трябва да разберете какво Бог върши във вселената. И за пръв път Откровения засягащи това са дадени на човечеството, което стои пред прага на космоса, на човечество което е пред прага да унищожи околната среда на земята и да въвлече себе си в унищожителна катастрофа. Това е най-повратната точка пред която някога се е изправяло човечеството.

Всичко ще се промени и се променя дори в този момент. Поради тази повратна точка, Бог е пратил, чрез Ангелското Съсловие и Съвет, Нови Откровения на света – Откровения за живота във вселената и за дейността на Бог навсякъде, не само за едно племе и един регион, за природен феномен или част от историята на група народи, а за реалността на живота навсякъде.

Широката панорама ви дава голяма възможност да разпознаете силата и присъствието, което живее във вас и ви окуражава, да използувате интелекта си и да поддържате тази реализация, защото той е създаден за тази цел и това е неговата най-голяма служба за вас.

Вие няма да научите имената на членовете на Съвета, въпреки че в някой случай това може да бъде сторено с определени личности за да може тази личност да отговори. Техните имена са без значение, защото те са личности и са част от едно цяло – феномен който вие не можете да разберете с интелекта си, който може да мисли само за неща от този свят.

Във времената на Откровенията Съветът говори с един Глас. Той говори чрез един от своите членове, но всички те говорят заедно в едно, феномен който вие не можете да осмислите. Това е прекалено невероятно. Това е прекалено феноменално. Това надхвърля изцяло вашите разбирания за реалността. Вие можете само да си представяте индивидуалности от вселената, но Съветът са много личности в една, защото те са много близко до Небесата където един са много и много са един.

Вашият фокус в живота е не да бъдете очаровани от Съвета или да се концентрирате върху него, защото тяхната цел е да ви приобщят към възстановяване на Знанието което живее във вас.

Вие трябва да сте тези които избират. Вие трябва да се изправите лице в лице с последствията, трудностите и благословията на вашите решения. Вие сте тези, които трябва да изберат да получат или да отхвърлят великата оферта. Вие трябва да сте отговорни за всичко което вършите.

Така че не разгласявайте наляво и надясно че Бог ви води да вършите това или онова, защото това не е сериозно и отговорно.Трябва да казвате, „Правя това защото чувствам че трябва да бъде сторено.” Не споменавайте някой друг защото не сте сигурни за кого говорите.

Вие не знаете за Съвета или за силата на присъствието което живее във вас, докато Знанието във вас не е активирано и не изплува в живота ви. Не си измисляйте истории за ангелски навестявания, били те истински или измислени, защото както виждате всичко е заради пробуждането на Знанието във вас.

Съветът е заинтересован само от това, защото докато това не се случи вие не сте интересни и полезни за тях. Вие не можете да отговорите. Вие не сте достатъчно смели. Вие не сте автентични. Вие все още сте обект на убежденията на света и на вашите страхове и предубеждения. Вие сте прекалено слаби.

Ето защо трябва да се въздигнете чрез процеса на велика трансформация, който може да бъде осъществен само от Съветът. Вие не можете да сторите това сами. Можете да медитирате 20 години и да не познаете силата на пресъствието на Знанието.

Само вашата молитва отправена към Съветът с най-искрен, настойчив и откровен тон може да повика Съветът. Не се молете за ползи и облаги. Молете се да бъдете изкупени, не подозирайки значението на това, без да се опитвате да разберете изкуплението, без да знаете как да пречистите себе си. Защото само Съветът знае как да го стори.

Това е чудно нещо, както виждате. Това е най-голямото чудо. Това е чудото, което сътворява всички останали чудеса.

Бог е пратил Ново Съобщение на света да подготви човечеството, което се изправя пред нов живот, нова околна среда, за да може то да посрещне голямото предизвикателство за опазване и обединение на човешката цивилизация.

Бог е пратил велики Откровения на света да подготви хората за срещата им с живота във вселената – най-великият, най-трудният и най-предизвикателеният, но в същото време и осигуряващият най-големи възможности момент в човешката история.

Месията е на света. Той се е готвил дълго да приеме Откровенията, защото това са най-обширните Откровения давани някога на човечеството – дадени сега на образован свят, свят на глобални комуникации, свят на глобално съзнание, до известна степен.

За пръв път в човешката история Съобщение е дадено на целия свят в един и същ момент. Защото то трябва да докосне света за кратко време и да подготви хората за големите промени, които предстоят и за значението на срещите му с интелигентния живот във вселената които вече са започнали.

Нито едно от предишните Велики Откровения не може да ви подготви за тези неща, защото не такава е била тяхната задача. Те са дадени на хората да създадат човешко съзнание, човешка цивилизация, човешка съвест и етичност, които в последствие биха могли да поведат хората към обединение и сила.

Човешката цивилизация е създадена и въпреки че далеч не е перфектна – че е изпълнена с корупция, разделение и грешки – е изпълнена и с надежди. Ако знаехте състоянието на живота във вселената около вас, вие бихте могли да видите тази надежда. Но вие не можете да видите това все още. Вие нямате тази отправна точка. Съветът, разбира се, вижда това и затова на този свят е дадено голямо значение и възможност да се подготви за тази повратна точка. Толкова много е дадено чрез процесът на Откровенията.

Но Месията се сблъсква с големи трудности, същите трудности с които са се сблъсквали и предишните Месии – противоречия, отхвърляне, липса на вяра и подигравки.

Хората не могат да повярват че най-великото събитие в световната история се случва точно на тях в този момент. Те си мислят че това нарушава и е в противовес с техните идеи, и е предизвикателство за техните вярвания. Те си мислят че това ще разклати устоите на тяхното богатство, тяхната сила и техния престиж на света, докато на практика това представлява най-голямата възможност за изкупление, която те могат да получат както и най-голямата подготовка за бъдещето, което ще се различава в много аспекти от миналото.

Съветът следи и направлява Месията, защото неговото значение за света не може да се омаловажава. Неговото значение за света не може да се надценява. Съветът ще говори чрез него за да донесе Откровенията на света. И те ще говорят като един, защото Съобщението е всичко.

Ако това се оцени, вземе се под внимание и бъде последвано от достатъчен брой хора, човечеството ще бъде достатъчно силно да прекрати безкрайните конфликти и разединението, да прекрати войните и да изгради новите основи на бъдещето.

Откровението дава визията за един по-възвишен свят за хората, но това ще бъде и един много по-различен свят. Той ще изизква сила, кураж и честност да бъде създаден както и да бъде отстояван във вселената, където съществуват множество сили и където свободата е рядкост. Само Бог знае как това може да бъде сторено. Само Съветът разбира тези неща.

Вашата задача сега е да учите Стъпките към Знанието, за да можете да откриете истинската си същност в живота, да предизвиквате своите идеи, да разрешавате разногласията си от миналото, да опрощавате себе си и другите и да гледате на света без отричане и обвинение. Защото това е вашия свят и той ще се нуждае от вашите дарове и вашата роля в бъдещето.

Има толкова много неща които трябва да се отучат и да се преразгледат. Трябва да сте достатъчно смирени за да направите това. Ако си мислите че знаете истината, ако си мислите че познавате Божията Воля, ако си мислите че знаете каква е вселената, шансовете ви да откриете истината са нищожни.

Съветът наблюдава света. Говорете на Съвета – не случайно и небрежно, защото те няма да ви чуят. Не за да задоволите амбициите си, фантазиите и сънищата си, защото те няма да ви чуят. Вие трябва да се молите със сърцето и душата си. Само тогава вашият глас може да стигне до тях, защото те знаят кое е истинско, откровено и чисто.

Те не могат да бъдат манипулирани. Те не могат да бъдат корумпирани. Не може да им се въздейства. Не можете да правите сделки с тях. Но вие трябва да сте достатъчно силни да получите съветите им и да ги носите напред без компромис и корупция. Ето колко силни трябва да бъдете, за да сте част от силите на доброто на света.

Хората ще си помислят, „О, това е прекалено голямо за мен. Предизвикателството е огромно!” Но Ние казваме не, не е. Напълно възможно е за вас да го сторите. Вие размишлявате за себе си по унизителен начин. И ако наистина си мислите по този начин, то тогава сте стигнали до дъното. Вие не познавате силата си, мощта и целите си, които само Знанието у вас може да осигури.

Съветът наблюдава и чака тези, които могат да откликнат на Съобщението, което Бог праща на света в този момент. Защото Месията излиза да говори, да оповести и да обучава на Откровенията. Той е бил възпиран дълго, докато Съобщението бъде завършено. Сега то е завършено и света има огромна нужда от него, по-голяма от колкото си  представяте в момента.

Месията представлява Съвета, въпреки че той е човешко същество и въпреки че не е перфектен, както всички останали хора.Той е допускал грешки, както и всички останали Месии.

Неговата сила е Силата на Небесата, това е неговото знаме и неговия щит. Неговото тяло може да бъде унищожено, но не и Съобщението което той носи. Не може да бъде унищожено и това което той носи на света както и Силата и Присъствието които са го пратили тук – Силата и Присъствието които ви чакат да откликнете.

Дарът е готов и ви очаква. Небесата чакат и наблюдават за да видят кой може да го разпознае и да го приеме, кой може да учи Стъпките към Знанието и да получи даровете на по-велик живот в свят в който тъмнината и несигурността нарастват с всеки изминал ден.