Живеейки във Времето на Откровенията

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

(изтеглете с десен бутон)

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

За пръв път в историята на този свят, вие можете да сте преки свидетели на процеса на Откровенията. Подкрепен от модерна технология, целият процес е записван за да няма грешки в бъдещата му интерпретация, каквато е практиката от миналото.

Откровенията по своята същност не са забележителни. Забележителен е самия процес на Откровенията – това да сте в състояние да чеуте Гласът, толкова еднакъв с този говорил на Исус, Буда и Мохамед и на много други познати и непознати велики учители в човешката история.

Това дава голяма възможност за обучение, която може да поправи много допуснати грешки в религиозното мислене и да изясни и осветли предишните Божии Откровения.

Процесът на Откровенията на този свят е същия какъвто е във всички други светове във вселената. И там както и тук една личност е избирана и изпращана. Когато тези личности достигнат да определена точка в своето развитие и напреднат достатъчно, те се подготвят за своята велика цел и служба от Ангелското Съсловие, което наблюдава съответния свят. Тези личности са подготвени да донесат нещо ново и революционно на света към който принадлежат.

Това не е обикновено пречистване на остарелите разбирания и вярвания. Това са истински нови и революционни неща. Това не е само подобрение и вдъхновение или пък нова перспектива за нещо вече съществуващо и добре установено. Това е ново начало.

Имате възможност да сте свидетели на Откровенията и на процеса на Откровенията, както и на разясняване на значението им за вашия живот и за целия свят.

Защото това е съобщение за целия свят, не само за един народ или една нация или пък една религия. То не е преразглеждане на нещо дадено в миналото. То не е отзвук на нещо дадено в миналото. То не е опит за приобщаване към някакво учение или теология съществуващи на света. То е нещо ново и революционно. То представлява ново начало и ново, голямо предизвикателство за човешкото семейство.

Където и да живеете, каквито и да са условията, вие живеете във времето на откровенията, велико време, такова каквото е времето на всички Откровения в миналото.

Това дали ще откликнете на Откровенията ще определи вашата готовност, вашата откровеност и искреност. Защото всичко пошло, корумпирано, неискрено и грешно ще се разкрие под Лъчите на Откровенията.

Кой може да приеме Новият Месия на Господ? Кой ще го отхвърли? Как ще откликнат хората? Ще откликнат ли те изобщо?

Всичко ще се разкрие във времето на Откровенията – ценностите на нечии религиозни разбирания, чистотата на нечии религиозни вярвания, чистотата и откровеноста на нечии подход, искреността на нечии мисли и добротата на нечие сърце. Всичко това ще се разкрие във времето на Откровенията. И вие живеете във времето на Откровенията.

Един човек е бил подготвен и пратен на света. Никой друг не може да твърди това за себе си, защото Небесата знаят кой е избран и кой не е. Тези които избират себе си и твърдят това за себе си не могат да донесат Новите Откровения на света. Те нямат силата и чистотата и най-важното нямат Откровенията с тях.

Всичко се разкрива във времето на Откровенията.

Целият процес на Откровенията е много по-различен от историите, фантазиите и чудесата които хората са измислили за тези събития, събития възхвалявани, прославяни и преувеличавани толкова много и събития на които е отдавано прекалено значение.

Всички тези забележителни събития имат скромно начало. Те не са велики и сензационни. Те не са предшествани от чудеса и изключителни събития в които всички са притихнали в очакване и благоговение. Това е разликата между реалността и човешкото въображение.

Но Откровенията са изключителни. Те са рядкост. Защото Бог праща Ново Съобщение веднъж на хилядолетие, в изключителни времена на предизвикателства, нужда и възможности, когато Новите Откровения трябва да бъдат дадени, за да няма само коментари и обяснения за това което е било дадено преди това.

Това е нещо което трябва да премине отвъд идеите и вярванията на слушателите, да докосне дълбоката част от тях, дълбоката интелигентност в тях, тази част която е все още във връзка с Бог, частицата която Ние наричаме Знание.

Вие не можете да подведете Знанието. Няма грешка в приемането на това ниво. Но, уви много малко хора са достигнали до такова ниво на съзнание, до тази дълбока връзка, за да могат да последват Знанието, което представлява Божията Воля и Връзката на света.

Тези Откровения са най-обширните и велики Откровения  дадени някога на човечеството. Те говорят на образован свят, свят на глобални комуникации, свят на сложни връзки и свят на нарастваща нужда, объркване и нещастия.

Това са първите Откровения дадени на световната общност, на образовано население. Ето затова те трябва да бъдат ясни, подчертани, усъвършенствани и комплексни.

Не може по детски да се изправите срещу това което  приближава света и това което е отвъд него. Не може сляпо да следвате и да се готвите за Великите Вълни на промяната приближаващи света или за срещата ви с интелигентния свят във вселената – най-великото и значимо събитие в историята.

Не може да величаете Бог и да си мислите че осъществявате съдбата си тук, защото всеки от вас е пратен на света с велика цел, която е свързана с еволюцията на света и с нуждите на хората около вас.

Само Знанието във вас знае какво точно означава това и какво трябва да бъде осъществено за да сте готови за него, както и какво трябва да бъде осъществено чрез вас и посредством другите които ще срещнете в живота си.

Откровенията не са тук да създават пантеон на богове или невероятни и фантастични истории, които е трудно да бъдат повярвани. Те не са тук за да ви направят слуги на Бог, а за да ви окуражат да представите Божествената Воля и Цел, което само Знанието във вас може да направи.

Това са великите Откровения за бъдещето, което няма да бъде като миналото – в свят на упадък; свят на изчерпващи се ресурси; свят на унищожаваща се околна среда; свят в който ще бъде все по-трудно да се грижите за хората, да си осигурявате храна, вода, медицинско обслужване и енергия; свят в голяма опасност, нужда и раздори; и най-вече свят изправящ се пред намеса на раси от вселената, които са тук да се облагодетелствуват от човешките слабости и очаквания.

С други думи, Съобщението е много силно, но трябва да бъде и много изчистено. И Месията трябва да го обяви публично и да бъде в състояние да обучава и разяснява значението му.Това е нещо за което той се е готвил десетилетия. Десетилетия са били нужни на Месията да получи Новото Съобщение от Бог, толкова обширно и всеобхватно е то.

Месията трябва да бъде мъж без позиции в света, но трябва да бъде състрадателен и с добро образование. Той трябва да бъде скромен и смирен. Той трябва да говори ясно, така че всеки да може да го разбере. С целия си живот той тябва да демонстрира ценностите на Новото Съобщение, както и значимостта на живота и учението във времето на Новото Откровение.

Той не е перфектен, но и никой от Месиите не е бил перфектен. Той няма да демонстрира чудеса пред хората, както и никой от Месиите не го е правил. Той е тук да открехне вратата за дълбокото изживяване на Божественото Присъствие и Сила в живота на хората навсякъде по света – богати и бедни, от север и юг, от изток и запад, от всички народи и всички религии. Той не е тук да замени световните религии, а да осигури яснота и приложимост за тях.

Човечеството трябва да се подготви за Великите Вълни на промяната които наближават света, да оцелее и да заздрави основите на своята цивилизация и на своите велики ценности и постижения.

Човечеството също така трябва да бъде готово и обучено за живота във вселената до степен в която ще може да разбере и определи как да отговори на присъствието и намесата във този свят на сили отвъд.

Никоя от световните религии не може да ви подготви за това, защото всички те са възникнали в ранни епохи и въпреки значимостта си за хората, Нови Откровения от Бог са необходими за спасяване на човешката цивилизация, за обединение на световните религии, за прекратяване на войните и конфликтите и за да може човечеството да се подготви за големите предизвикателства които настъпват.

Не можете да сте приковани към миналото и да разбирате Откровенията за бъдещето. Не можете да сте непреклонни относно вашата религия и да разберете как говори Бог, защо говори отново и какво означава това за вас и за другите. Не можете да затворите сърцето си, защото няма да видите и чуете.

Трябва да обичате човечеството достатъчно за да оцените тези Откровения и за да живеете съгласно техните учения, за да получите силата, състраданието и благословията струящи от тях.

Месията ще се изправи срещу големи рискове и опасности занапред, защото ще има голяма съпротива срещу Новите Откровения, както е имало винаги до сега, когато и където  са предавани.

Месията няма да говори във всеки град. Той няма да участва във всяко събитие. Той ще говори от време на време, тук и там. Но Съобщението ще се предава по света и Откровенията ще бъдат предадени на хората със собствени обяснения, напътствия и разяснения.Това не е нещо което да бъде оставено за бъдещите учени и личности за индивидуална интерпретация и коментари, защото миналото е доказало че това е опасно и рисковано.

Ето защо Откровенията са толкова ясно формулирани и повтарящи се. Ето защо те са толкова избистрени, за да намалят до минимум възможността от човешка грешка, недоглеждане и неразбиране.

Те възобновяват силата на Знанието в личността, което е било привилегия на образования елит в миналото. Те говорят на дълбокия вътрешен интелект на човечеството, на съзнанието поставено във вас преди да дойдете на света, за да ви води и съветва във всички важни неща.

Месията не трябва да бъде боготворен. Той не е бог. Никой от месиите не е бил бог. Те са Месии – полу хора, полу светци – представляващи двете реалности, реалността на света и реалността на Древния Дом от който всички вие сте дошли и където ще се завърнете някога.

Присъствието на Месията ще изясни всичко, което трябва да бъде изяснено. Той ще говори на хората и на техните сърца, на тези които са готови да чуят. Той ще говори за нуждите на света, за нуждите на сърцата и душите. Той не носи само различни отговори, а и самият отговор. Защото Бог е посял велик интелект във всяка личност, но това не е познато на света с изключение на много малко хора.

Човешката технология и човешкия гений не са достатъчни да ви подготвят за бъдещето и за Великата Общност. За това е необходимо нещо много по-пълно и съществено за вашето същество и вашата натура. Месията ще говори относно тези неща.

Както виждате това е част от Откровенията. Бог не ви дава отговори за днес или за утре, а за всеки ден и всякакви ситуации.

Бог не трябва да направлява вашият живот, защото Господарят на всички вселени не се ангажира с вас по този начин. Бог е много по-интелигентен. Бог е поставил Знание във вас, съвършен ръководещ интелект, който да бъде разпознат от другите желания, гласове и страхове в мислите ви.

Откровенията осигуряват Стъпките към Знанието, най-големия дар който Бог е давал някога на човечеството и на други раси във вселената.

Време е вашето разбиране за Божественото да бъде отнесено към великата панорама на живота. Вашите разбирания не могат да останат прикрепени към миналото, а трябва да са гъвкави и адаптивни към бъдещето когато големите възможности се появяват около и във вас. Вашият Бог сега трябва да бъде Бог на вселената, Бог на милиарди, милиарди раси и много повече.

Това е част от Откровенията за човечеството, много по-различни и всеобхватни от всички други Откровения давани до сега. От тук вие ще можете да оцените всички Откровения и да почерпите мъдрост от тях.

Ако сте предан Християнин, вашата вяра ще расте и ще се разшири. Ако сте предан Мюсюлманин, вашата вяра и практика ще расте и ще се разшири. Ако сте практикуващ Будист или сте от Еврейска вяра или от някаква друга религия, тя ще се увеличи от Новите Откровения. Месията ще говори за тези неща. Откровенията говорят за тези неща.

За пръв път, ще можете да чуете Гласът на Откровенията. Никога до сега не е било възможно те да бъдат записани по понятни причини, но сега ще имате възможност да чуете Гласът на Откровенията. Това е удивително, но в същото време е и предизвикателство за вас, защото ако не можете да чуете, ако не можете да разпознаете, ще се изправите пред собствените си противоречия. Можете да критикувате, отхвърляте и отричате, но това само потвърждава вашата слабост и ограничения.

Какво още Бог да стори за вас? Какво може Бог да направи за вас ако не можете да получите Откровенията? Бог е дал отговор на цялото човечество и лично на вас – за вашата вяра, традиция, религия, култура и народ. Искате ли някакви услуги? Искате ли милост? Искате ли да бъдете освободени от трудностите в живота ви? Искате ли да сте глезени? Искате ли чудеса? Искате ли да сте сред някакво благополучие в Рая, докато сте безпомощни и нещастни на света?

Бог ви дава сила със Знанието и ви зове да бъдете със Знанието във времето на Откровенията.

Не Господ ще спаси света, а хората които са пратени тук с тази цел. И те ще играят малка, но значителна роля и тя ще бъде по-велика отколкото те си мислят. И тя ще бъде различна от техните лични цели и амбиции. И тя ще ги спаси и възроди, ще възвърне силата и Мощта на Небесата,  въплатена в тях, дълбоко под повърхността на мислите им.

Имате възможност да разберете процеса на Откровенията. И ако можете да ги разберете, ще видите тяхното чудо. И тогава няма да бъркате Месията с бог, а ще му отдадете честта и уважението които той заслужава. И ще бъдете откровени и няма да отхвърляте и презирате Откровенията, а ще ги слушате, ще ги изживявате и ще ги използувате на практика в живота си и по този начин ще разберете огромното им значение и цел за вас.

Хората молят Бог да извърши много неща за тях – да ги предпази от нещастия, да им даде възможности, да ги изцери, да ги избави от корупцията и тираничните им правителства, да им осигури богатство, щастие, да им даде мир и благоденствие.

Но това което хората желаят и това което Бог желае са две различни неща. Истинската нужда на сърцето ви е в съответствие с Волята на Създателя, но тази нужда може би все още не е позната за вас. Ще я разберете ако сте много откровени.

Бог ви е осигурил силата на Знанието, както и пътя и връзката в живота ви които ще изкупят отделната личност. Това е за всички, дори за грешните и злите, дори за бедните и лошите.

Тук не съществуват герои и господари. Има само такива които са силни със Знанието и които могат да покажат силата и благословията си на света.

Колко по-различно е това отколкото хората са свикнали да вярват и мислят. Но мислите и вярванията са на повърхността на мисълта. Под нея е вашата велика същност и силата на Знанието.

Вие все още не подозирате колко важно и основно е това в живота ви. Ето затова Откровенията трябва да осигурят яснота за същността на религията и нейното значение и как истинските духовни практики са основните стъпки към Знанието.

Много е трудно обаче да се открие това в религиите на света днес, толкова затлачени са те с ритуали, традиции, обяснения и грешни тълкувания. За много хора те са се превърнали в строги вярвания; за други пък са само утеха. Истинската им сила може да бъде открита в тях самите с помощта на добър и мъдър учител.

Човечеството няма време сега защото е късно вече за това. Това не е само за отделни личности които да извървят този път в живота. Цялото човешко семейство трябва да се подготви по най-практичния и добър начин за големите предизвикателства наближаващи света и оказващи своите пагубни влияния в големите градове, подтикващи народите към конфликти, затъмняващи хоризонта ви, замърсяващи реките ви, застрашаващи ресурсите от които зависите сега и в бъдеще.

Откровенията не са тук да ви заплашват, а да ви зареждат с енергия, да ви дават сила, кураж и решителност; да ви учат на състрадание и толерантност; да ви разкрият силата на Знанието, която е източник на истинската сила и почтенност.

Светът се променя, но хората не го правят. Великите Вълни на промяната наближават, но хората не знаят за това. Намесата в света е започнала, но хората не са наясно с това и дори си мислят че тя е за добро.

Откровенията на Създателя на живота ще подготвят човечеството, ще му влеят сили и ще го обединят за да има то велико бъдеще, да оцелее и премине през огромните предизвикателства към своята свобода и независимост.

Има толкова много да бъде научено. Има толкова много неща които да бъдат загърбени, толкова много неща които да бъдат ревизирани и преразгледани. Откровенията от Бог правят всичко това. Те са и голямо предизвикателство и благословия за хората, които ще ги получат.

И докато Месията е на света вие имате невероятната възможност да го чуете, да вземете пред вид неговите думи и значението на неговото присъствие за света днес.

Това ще бъде шокиращо за много от вас. Това ще бъде отхвърлено от много от вас. Но това ще бъде и прието от много от вас.

Но най-трудното ще бъде да се събуди човечеството за реалността на сегашната ситуация и за обстоятелствата за които то трябва да се готви. Откровенията ще бъдат шокиращи. Ще бъдат шокиращи и занапред. Това ще бъде така заради разкриване на действителната цел за която всеки индивид е тук на земята, както и заради това че вашите идеи не могат да ви подготвят за великите неща и че се нуждаете от силата на Знанието, която е мощта на Небесата дадена ви свише.

Това е значението на Откровенията. Това не са само Откровения на идеи. Това са Откровения на опита. Това са Откровения на нечия истинска същност и съдба.

Нека очите ви да бъдат отворени за това. Нека сърцето ви да го приеме. Нека идеите ви да са гъвкави достатъчно за да бъдат преосмислени. И нека да откриете че сте тук да служите на висша цел, която вие самите не бихте могли да измислите и осъществите. Нека Откровенията бъдат ваши и чрез вас да достигнат до много други хора по света. Нека Месията бъде разпознат и почетен в оставащите му години на Земята. И нека това бъде благословено време, време на яснота и кураж за вас, които търсите да откриете истинската си цел и посока в живота.