Новото Съобщение на Господ за Света

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на
Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 28 февруари, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Време е да получите Новото Съобщение от Бог. Време е да получите дарът, силата и благословията. Време е да разберете че Бог говори отново, след толкова дълъг период на мълчание.

Човечеството се изправя пред Великите Вълни на промяната- промяна засягаща околната среда, икономиката и социалния живот. То се изправя пред най-големите предизвикателства, и трудности, а заедно с това и пред най-голямата възможност за обединение и сътрудничество.

Приемете Новото Съобщение със сърцата си. Изучавайте го. Задълбочавайте знанията си за него. Не го отричайте и осъждайте или няма да можете да получите силата и благословията, мъдростта и стабилността която то осигурява.

Погледнете днешния свят, в който все повече и повече хора  изпитват нуждите и нещастията, нарастващи с всеки изминал ден. Погледнете отвъд хоризонта, не просто в близкото бъдеще, и ще видите зараждането и нарастването на Великите Вълни. Ще видите че човечеството трябва да се промени и да се приспособи към новите условия и че природата, толкова дълго игнорирана и увреждана ще определя правилата на поведение.

Време е за голяма равносметка. Време е за отчет.Това не е края за човечеството, а повратна точка за него. И тя преставлява ново начало – ново начало, което не може да бъде избегнато и пренебрегнато.

Глупавите ще упорстват. Невиждащите ще продължават да мислят че бъдещето ще бъде като миналото. И тези, които не осъзнават какво се случва, ще тръбят че знаят какво е нужно да се направи за света.

Независимо от акуратните и добри мнения и теории, вие трябва да имате Новите Откровения, защото трудностите ще бъдат прекалено големи и мъчно преодолими, опасностите прекалено съкрушителни, човешкият дух прекалено слаб и пречупен, народите прекалено разединени, ангажирани със себе си и свадливи.

Време е човечеството да преосмисли позицията си в света и да промени приоритетите си от растеж и увеличение към стабилност и сигурност за света и за просперитета на хората по света.

Днешният ден изизква далновидност, време което ще предизвика тези, които са изградили своите кариери въз основа на теории и вярвания; време в което щастието на децата ви и на техните деца ще трябва да бъде сериозно обмислено вместо само предполагано; време в което природните ресурси трябва да бъдат опазвани вместо само прахосвани и изразходвани; време в което нуждите на бедните нации директно ще повлияят на благополучието на богатите нации; време за прекратяване на безкрайните  конфликти и строителство на инфраструктура, която да може да поддържа човешкото семейство.

Народите трябва да си сътрудничат, в противен случай те ще бъдат застрашени и изложени на голяма опасност. Ресурсите ще поскъпват все повече и повече и ще бъдат все по-трудни за осигуряване. Хранителната индустрия няма да може да осигури необходимото количество храна за населението. Климатът на земята ще се променя непрекъснато. Технологията сама по себе си няма да може да се справи с всички предизивкателства които предстоят.

Затова са Новите Откровения, Новото Съобщение от Бог, защото човечеството не може и не откликва ефикасно  – с изключение на много малко личности – на промените случващи се в момента и тези идващи от бъдещето.

Това не е само въпрос на приспособяване. Това е въпрос на фундаментална промяна – промяна в сърцата, промяна в отношението, промяна в държанието. Защото това което е работело преди сега може и да не работи. Това което е могло да се предположи преди сега може да бъде неефективно и неподходящо. Всичко трябва да бъде преоценено и преосмислено.

Откровенията ще разкрият това и защо то е истина. Те ще говорят за това което са преживели и преживяват тези, които могат да видят. Те ще си взаимодействат с всички световни религии и въпреки това ще разкрият неща никога не разкривани преди. Това е Съобщение за отделната личност, която страда да види и познае истината. И това е Съобщение за целия свят, който се изправя пред Великите Вълни на промяната.

Не е важно дали сте позитивни или негативни. Въпросът е дали можете да видите или не, дали имате очи да видите и уши да чуете. Това не е въпрос на политическа ориентация, идеология или мисловна школа. Въпросът е дали можете да видите и да откликнете – не само на случващото се днес, но и на това което приближава, на събитията по пътя ви, на състоянието на света променен вече до такава степен, че това е един различен свят, свят в който вие живеете.

Това не е света на родителите и дедите ви. Това не е света на зараждащата се и строяща се човешка цивилизация. Това не е света в който човешките теории и философии са се развивали през вековете. Това е един различен, по-труден и несигурен свят – свят на поквара, свят на промени, свят който дори и науката няма да разбере напълно, това е вашият свят в момента.

Ще се нуждаете от много разум за да направлявате този свят. Ще се нуждаете от силата на Знанието във вас да знаете и да видите това, което трябва да бъде сторено. Ще се нуждаете от голямо сътрудничество между хората и народите, в противен случай последствията за вас и за вашия свят ще бъдат катастрофални.

Новото Съобщение осигурява ключът и липсващите детайли. То няма да покаже всичко. То няма да реши всеки проблем. То, разбира се няма да отговори на всеки един въпрос. Но то ще ви покаже приоритетите в живота ви и приоритетите на бъдещето. То ще ви подготви за неща които вие не можете да видите и да знаете. То ще ви даде силата да преоцените идеите и вярванията си. То ще възстанови силата на очите и ушите ви да виждате и чувате.

Не всеки ще получи това. Не всеки ще откликне. Не всеки, разбира се ще познае и допусте Новото Съобщение. Но много от вас ще трябва да го сторят – част от управлението, част от населението, от различни страни, различни култури, различни религии – защото това е Съобщение за света.

Това не е съобщение за една страна. Това не е съобщение за едно събитие или едно нещо. Това не е противопоставяне или отхвърляне на религията или на правителствата. То не  отхвърля това което съществува, а предупреждава, благославя и ви подготовя да живеете и напредвате в един различен свят.

Не можете сега да разчитате на това, което се е случило преди. Не можете да разчитате дори на природата, защото и тя е разрушена и променена. Народите ще страдат по икономически причини. Ще има възходи, но те ще бъдат само временни. И нуждите на човечеството ще надвишават производството толкова много пъти, че това ще затъмни прогреса, който ще имате.

Това ще доведе до промяна в приоритетите. Сигурността няма да означава само предпазване на една нация от друга. Тя ще осигурява стабилността на големи групи хора. Всеки ще бъде участник в този процес до известна степен. Това не е задача само на правителствата, а на целия свят.

Много хора ще бъдат загубени в тези огромни промени. Но загубите могат да бъдат минимизирани и трагедиите смекчени. Всеки трябва да участва за да може човечеството да премине и оцелее във Великите Вълни на промяната и да спомогне за изграждането на нов и по-обединен свят – свят който се базира не на безкрайно нарастване и увеличение, но на стабилност и спокойствие за хората на земята. Това ще е бъдеще много по-различно от миналото и много по-различно от света, който виждате в момента.

Само Господ знае какво приближава на хоризонта. Но на вас са ви дадени очи да виждате и уши да чувате така че да видите доказателствата за това днес, утре и в следващите дни. Не трябва да вярвате, а да сте внимателни, да бъдете с ясно съзнание и отворени сетива. Дори малко заинтересованите от вас са наясно за промените, докато експертите продължават да дебатират относно минали неща. Това не са неща изизкващи интелектуална брилянтност. Това са неща изизкващи внимание и яснота, визия и прозорливост.

Много хора ще отричат реалността, защото това е едно от най-големите слабости на човечеството. Но тези, които са силни, честни, които могат да видят и са предани на службата си към променящия се свят ще играят изключително важна роля за бъдещето, независимо от ролята и мястото си в обществото.

Това е причина Откровенията да ви се предават. Това не е човешко желание. Те не са продукт на мисълта и фантазията на един човек. Те не са революция срещу религиозната мисъл, съществуваща днес. Това е нещо напълно ново. Те не са тук да заклеймяват и обвиняват, но да поправят и да ви вдъхват сила да творите и създавате. Те са Съобщение за света.

Тъмнината в небесата се увеличава. Трудностите за хората нарастват. Правителствата ще станат безполезни пред лицето на това, ако не се ръководят от визия и ангажираност.

Човечеството все още излиза от примитивна фаза, преминава от племенно състояние в световна общност. Това е много трудна и опасна трансформация, която обаче трябва да се случи във всички светове във вселената, където интелигентния живот се е появил.

Сега вие се изправяте пред тези големи промени, от племенни военни общества към световно общество – общество базирано върху необходимостта, а не само върху обикновена идеология, общество базирано на сигурност и опазване на света от вътрешен колапс и от външна намеса идваща от вселената около вас.

Това ще бъде различен от днешния свят, но това е свят на съгласуваност с природата, защото природата е непроменена. Светът е променен, но хората не са се променили с него. И днес вие навлизате в нови територии.  Те са чужди и опасни. Те се нуждаят от големи грижи днес и в бъдещето.

Какво ще направлява човешките възприятия? Какво ще определя човешките решения? За това са Новите Откровения, пратени на света от един човек и малка група от негови помощници. Той е Месията на това време, но той няма да отговаря на очакванията за свръхчовек. Той няма да притежава магическа сила. Той няма да бъде харизматичен. Той няма да е забавен. Но той е Месията и неговият живот е транспортното средство за предаване на Новото Съобщение от Господ.

Слушайте и получавайте. Отворете съзнанието си. Не можете да вървите напред без великите Откровения. Не сте готови да го направите. Не можете да се подготвите навреме. Няма да можете да убедите останалите да откликнат.

Бог обича хората и им е дал Учение във важна и повратна точка за изграждане на човешката цивилизация, за освобождаване на хората от племенната им идентичност, за спомагане на развитието и растежа им въпреки трагедиите и грешките допуснати във времето.

Сега се движите от цивилизация към световна общност, защото това ще осигури истинска сигурност и ще защити човечството в бъдеще. Това е преход, който много малко от вас могат да осмислят конструктивно в момента. Но такава е вашата съдба.