Господ Говори Отново


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на
Маршал Виан Самърс
на 24 февруари, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 4

Господ говори отново.

Господ говори отново, защото света се изправя срещу своите най-тежки трудности и предизвикателства.

Човешкото семейство е създало бедстваща природна среда, която има силата да разклати устоите на неговата цивилизация – бедствие от много фактори; бедствие което ще промени околната среда на Земята, ще изчерпи почвата, ще пресуши реките, бедствие което ще прекрати растежа и развитието; бедствие което е продукт на десетилетия и столетия на злоупотреба с природата, с липса на мисъл за утре, като че света е без край и може да бъде използуван без граници.

И религиите на света, които бяха инициирани от Бог, са в съревнование една с друга- понякога насилствено, често буйно – в съревнование за първенство и признание, представяйки се в много случаи за най–великите или за единственото проявление на Божественото Откровение, единствения път който трябва да бъде следван.

Господ говори отново защото човечеството ограбва света и е изправено пред затруднено положение, което може да доведе до огромни лишения и конфликти.

Господ говори отново, защото религията не е успяла да се обедини, с изключение на много малко индивидуалности и организации.

Тя не е успяла да свърже племенната идентичност на хората, която е трябвало да бъде преодоляна ефикасно за да бъде установена световна общност – да се издигне над всякакви групи, регионална идентичност, уникална култура и нрави, за да стане част от световната общност.

Това е еволюция за човечеството, еволюция водеща до голямо разнообразие на културно представяне, но и даваща възможност на хората да живеят и комуникират, както и да разменят произведенията по между си.

Господ говори отново въпреки, че много хора биха казали, че това не е възможно, че последния месия е предал последното съобщение на света. Но кой бе могъл да изрече това? Дори Божиите Месии не могат да изкажат такова твърдение.

Господ комуникира когато желае и не е подвластен на хорските идеи и вярвания. Каква арогантност е да се мисли че Създателя на всички вселени ще бъде препънат от човешката самонадеяност и съвет.

Затова Господ говори отново, защото трябва да се извърши голяма корекция на разбирането ви за Божественото Присъствие и Силата във вашия живот и в света и извън света във Великата Общност на живота във вселената.

Човечеството е пред прага на космоса, пред прага на присъединяването си към живота във Великата Общност – Великата Общност която е далеч по – сложна, изизкваща и предизвикателна от всичко с което човечеството се е сблъсквало до сега.

Това е както човешката цивилизация в своята юношеска възраст да се присъедини към възрастния свят, изпълнена с предположения и самомнения, разбира се, но недостатъчно съзнателена и опасно наивна от реалностите и трудностите на този възрастен свят.

Религиите на човечеството, които за дадени за да бъдат крайъгълния камък на човешката цивилизация не бяха създадени да подготвят хората за присъединяването им към Великата Общност. Виждате, че не такава е била тяхната цел и функция.

Сега обаче еволюционния прогрес и процес са довели човечеството до този повратен момент. Живеейки в свят с намаляващи ресурси и увеличаващо се население, то трябва да се изправи срещу реалността, трудностите и уникалната възможност на живот във Великата Общност.

Оставяйки настрана страховете си, безпокойствата си, отхвърлянията и отричанията си, вие ще можете да видите Голямата Промяна приближаваща Земята и срещата на хората с интелигентния живот във вселената, които са две от най-важните събития и мотивации които ще помогнат на човечеството да се кооперира и да установи функционално и разумно световно управление, стабилно световно управление никога не съществувало до сега.

Тази стабилност не може да управлява с подтисничество или няма да просъществува. За съревноваващи се и борещи се една с друга нации това само ще изчерпи света дори още повече и по-бързо. И с променящите се околна среда и климат, нациите трябва да се кооперират по между си ако искат да оцелеят и задоволят своите народи.

Този толкова прост и елементарен живот, изгубен за модерния интелект, който мисли единствено за собствените си желания и страхове, фантазии и създадени образи с толкова вманиачена задоволеност, че не може да различи реалността от самия живот.

Плячкосвайте природата и тя ще разклати устоите ви. Ще работи срещу вас. Враждувайте по между си и войната ще бъде безкрайна. Старите несправедливости ще се възобновят и нови ще се появят.

Новият свят се нуждае от Нови Откровения. Защото Християнството не може да спаси света. Будизмът и Хиндуизмът не могат да спасят света. Ислямът не може да спаси света. И Юдаизмът никога не е бил създаден за да спаси света.

Сега, когато съществува световна общност на взаимна зависимост и голяма крехкост и уязвимост, както за вътрешна разруха, така и за външно съревнование и намеса, е време човечеството да порасне. Време е за промяна в сърцата на хората от всички нации – разпознавайки настоящата ситуация, различавайки Великите Вълни на промяната и силата им да афектират и разклатят основите на стабилния свят.

Време е Господ да говори отново. Господ знае това, разбира се, но малко хора го разпознават.

Много хора очакват сбъдването на предсказанията – завръщането на Имама, Майтреята или Исус. Но те няма да се завърнат както виждате. И тези, които ще се опитат да си присвоят тези титли няма да бъдат духовно просветлени или духовно надарени, но тези от Великата Общност които са тук за да търсят преимущество от човешката глупост и очаквания.

Господ говори отново. Ако сте в състояние честно да признаете нуждата от това – нуждата за вас и за общността ви, за семейството ви, за народа ви – тогава ще видите, че Новите Откровения са необходими и че вие всъщност живеете във времето на Откровението.

Но вие трябва да сте много наясно, защото Господ няма да ви даде нов супергерой в когото да вярвате. Бог няма да ви даде огромна доктрина която да спазвате под заплахата от наказание ако се провалите. Бог не изизква от вас да вярвате в един учител. Бог не ви пита да имате една теология или една философия.

Бог представя, вместо това, силата на Знанието за всеки и с тази сила идва и отговорността за служба на света. Бог няма да даде на хората нова идея за която те да се борят в несъгласие. Той ще ви даде нещо много фундаментално, нещо на което може да разчитате само давайки го на световната общественост, която се изправя пред голяма опастност и промени.

Това е по-напреднало Откровение – не като обикновените истории и анекдоти, не като съвети, не като обикновени пасторални образи, не като мистична идентичност обещаваща просветление, но дадено за да въздигне личността ви в Състояние да разпознавате и да имате чувство на отговорност, не само към себе си, но и за спасяването на човешката цивилизация като цяло.

В началото хората няма да разпознаят това невиждайки голямата опастност пред която е изправено човечеството. Те си мислят, че живота ще продължава да бъде такъв, какъвто е бил досега, между другото по-проблематичен, по-труден и по-несигурен. Те не разбират, че живеят в нов свят – свят променен до неузнаваемост, много по-различен от този в който те са расли, много по-различен от света на техните родители и предци. И те ще разберат, че без ръководната роля на Знанието в тях са загубени за този свят – свят, който ще продължава бъде дори още по-обезпокоителен и по- несигурен.

В един момент не бихте могли да избягате от това. Не бихте могли да живеете във фантазия и отричане, прехвърляйки обвиненията и враждебността си към вашите родители, култура, организации и правителство.

Но това, което ще направлява човечеството е това което ви въздейства и определя вашите решения. Без значение дали сте лидер на нация или бедняк, живеещ извън града, това е което определя решенията ви и което виждате и чувате във вас и в другите и което ще извърши разликата за това което трябва да вършите във времето на Великите Вълни на промяната и степента на мъдрост която сте в състояние да дадете от вашето положение, без значение от трудността му.

Бог дарява на човечеството нещо, което то дори и не подозира, че му е нужно – един ключов елемент, липсващото звено, нещо което само Бог може да даде, силата, мощта и визията която само Той дава.

Без него технологията, която имате не може да ви спаси. Геният ви няма да ви спаси. Късметът няма да ви спаси. Отричането и избягването няма да ви спасят. Хобитата и заниманията ви няма да ви спасят. Затова Бог говори отново.

Съобщението е откровенно. Толкова е откровенно, че хората ще избягат от него. Неговата откровенност ще обърка този който го приеме пръв. То е откровенно защото иска и вие да сте откровенни.

То иска от вас да бъдете както Господ ви е създал и да ръководите тази част от себе си която е продукт на този свят в който живеете – голямо изизкване, но и справедливо ако желаете да се изправите пред упадналия свят и пред реалността на Великата Общност където детинщините и глупостта ще ви наранят и ще ви направят слаби.

Светът е променен. Великите Откровения на Бог трябва да преминат в следващата си фаза – не да бъдат заменяни, но да бъдат възродени и пречистени, както и да се превърнат в ключ на отношенията между хората. Те са пътека към Знанието, както виждате. Това са те наистина.

Те са били преиначени от правителства, личностти, институции, нации търсещи сила и доминация. Те са смесвани с културите и обичаите на местно ниво до степен при която есенцията и истинската им цел е трудно откриваема.

Ето защо хората трябва да се завърнат обратно към духовността, която е силата и присъствието на Знанието в личността, силата и присъствието на Знанието – този велик интелект, който Бог е дал на всеки, проявяващ се в групи и нации, подкрепящ свободата и опрощението, признанието, комуникацията, работата, усилията и отговорностите.

Това не е само опция сега, защото света пред когото сте изправени е много по-труден и изизкващ. И решенията, които трябва да вземете ще бъдат решаващи за вас и за другите.

Не можете да се шегувате лице в лице с Великите Вълни на промяната. Вие сте пред прага на Великата Общност. Само Господ може да ви подготви за тези две велики реалности. И Бог ви дава есенцията на подготовката ви.

Бог дава на света, това от което той се нуждае, но хората не го виждат. Те желаят военен лидер. Те искат военна сила. Те искат Барабас, не Исус. Те желаят господар на земите, не господар на небесата. Те искат материална сила и материално решение. Те искат решаване на техните проблеми. Те изразяват слабостите си вместо да приемат дара на отговорността.

Чудото на Новото Съобщение е чудо на Откровенията. То е чудо на личностното откровение и персоналното изкупление. То е чудо на персоналната и индивидуална отговорност и принос към обществото и другите. То е чудото на даването. То е чудото на опрощението. То е чудото на резонанса с другите на дълбоко вътрешно ниво, извън реалността и прегрътката на интелекта. То е и чудото на вашата истинска реалност проявяваща себе си в труден и временен свят.

Това, което ще определи решенията ви ще направи и разликата в крайния резултат. Бог ви е дал глас и съзнание да ви ръководят, но това не е вашия глас и съзнание. Това е част от велик Глас и велико съзнание.

Бог не управлява света и климата. Бог не е източник на природните катаклизми и бедствия, ураганите, земетресенията и наводненията. Това е природна функция.

Бог ви е пратил в този сложен и непредсказуем свят, калкото е красив, за да възобновите силата на Знанието и с нейна помощ да дадете това, което сте призвани да дадете, където вашето съдействие е най- належащо.

Всичко това надхвърля човешкия интелект, разбира се, защото вие никога не бихте разбрали как фунционират Създанието и Рая, които са извън физическата вселена, която сама по себе си е толкова обширна, че няма раса която е в състояние да осмисли нейната същност и значение.

Тук практичното и мистичното се обединяват. Тук вътрешното и външното осъществяват връзка по между си. Тук съзнанието е управлявано от огромен интелект така, че големите му възможности могат да се използуват и прилагат мъдро. Тук хората биват отговорни не само за подреждането на делата си, но и за разбирането, че трябва да помагат на другите където помощта им е най-необходима.

Вие трябва да наблюдавате света с много състрадание в бъдеще. Вие ще сте свидетели на много падения и загуби. Вие ще сте свидетели на много глупост и дори повтарящо се презадоволение достигащо екстремни нива.
Ще трябва да простите и да продължите да гледате със състрадание. Не можете да сте напълно откъснати от това, защото сте свързани с него, вие сте изпратени да му служите и такава е съдбата ви.

Тази цел не е вътрешен мир. Тази цел е съдействие и помощ. Дори най – великите светци са знаели това и са пращани на света да учат, да се молят и да допринасят с каквото могат.

Вашите постижения на света, дори духовните ви постижения, са за да служат, да намаляват тавара на тези около вас, да окуражават хората да се завърнат към Силата и Присъствието, които са техния източник и връзка с Божественото – ползвайки каквато искате вяра или символи, образи или персонажи които намирате за най-вдъхновяващи.

Това, което е най-важното е убеждението и разпознаването, че вие живеете между две съзнания – това на думите и това на дълбокото съзнаване на Мъдростта.

Това е за всички , не само за едно племе, една група или веднъж в историята, или пък един велик епизод в дългата история на човешкото присъствие на Земята.

Господ говори отново за големи неща – необикновени неща и в същото време много обикновени и важни. Бог говори за Великата Общност, за Вликите Вълни на промяната, за значението на вътрешната ви реалност и за необходимостта да възобновите връзката си със Знанието, което е тук да ви води, защитава и направлява към вашите велики достижения в живота ви.

Това е огромен пробив за всеки индивид. И ще има личности, които ще осъществят промяната, съдбата и бъдещето на човочеството.

И което информира постъпките им – било то амбиция, вяра, страх, гордост и тяхно предишно разбиране или огромното вдъхновение, което само Знанието може да осигури – ще определи резултата от всяко начинание.

Господ говори отново. Вие трябва да откриете Откровението за да видите. Не бъдете глупави стоейки настрана и опитвайки се да го съдите или да го разберете, защото няма да успеете. А съдейки го би означавало да демонстрирате глупостта си и липсата на честност във вас.

Това е великото време на Откровението. Това е великото време на подготовка за бъдещето. Това е великото време да балансирате вашия живот, да го хармонизирате и да се подготвите за живот в новия свят, изизкващ свят, но и избавителен свят ако човечеството последва съветите на Господ.