Hoş geldiniz. Tanrı’dan Yeni mesajı buldunuz.

Yeni Mesaj Hakkında

Tanrı’dan Yeni Mesaj, yaratandan gerçek bir iletişimdir. Bu büyük değişim, çatışma ve kargaşa bir zamanında geldi. Haberci Marshall Vian Summers tarafından 30 yıllık bir dönemde alınan bu vahiy, var olan herhangi bir dini gelenek veya manevi öğretime dayalı değildir. Yeni mesaj kalıcı, gerçek bütün büyük mesajları kabul eder. Bu yaratıcının dünyaya verdiği insanlık için ortaya çıkan herhangi hiç bir şeye benzemez. Bu yeni vahiy insan maneviyatının gerçek doğası ve bu dünyaya gelmekte olan büyük değişim ve insanlığın kaderi ve geleceğiyle, büyük topluluğun içindeki evrendeki zeki yaşam hakkındadır.

Share your experience

Your email address will not be published. Required fields are marked *