Introduction

INTRODUCTIE – GHS

 

Dit boek bevat de openingswoorden van een Nieuwe Boodschap van God. Op de pagina’s die volgen, spreekt God opnieuw tot de mensheid, een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding gevend voor de grote verandering die naar de wereld komt.GHS Dutch frontcover-6x9

God heeft weer gesproken tijdens een tijd van grote wereldwijde nood en moeilijkheden. Dit is een Goddelijk antwoord op de groeiende crises van oorlog, onverminderde klimaatverandering, religieus conflict, en menselijk lijden en ontbering dat nu over de hele wereld escaleert.

De Nieuwe Boodschap van God is een levende communicatie van God tot het hart van elke man, vrouw en kind op aarde. Het Woord en het Geluid zijn weer in de wereld. We leven tijdens een tijd van Openbaring.

De Nieuwe Boodschap van God is niet in de wereld gekomen via de bestaande religieuze autoriteiten en instellingen van tegenwoordig. Zij is niet naar de leiders van religies gekomen of degenen die roem of waardering vergaren.

In plaats daarvan is Gods Nieuwe Boodschap in de wereld gekomen zoals ze dat altijd heeft gedaan. Ze is stilletjes, onverwacht en onaangekondigd gekomen, gegeven aan een nederige man die gekozen en in de wereld gezonden is voor deze ene taak; een Boodschapper te zijn voor de mensheid op dit belangrijk keerpunt.

Hoewel het voorkomt als een boek in de hand, is God heeft weer gesproken iets wat veel groter is. Het is het begin van een levende communicatie van God naar jou. In de pagina’s van dit boek roept de Aanwezigheid van God tot jou en tot alle mensen, jouw roepend om te ontwaken uit de droom en nachtmerrie van het leven in Afzondering, gescheiden van jouw Bron, roepend door de Oeroude Gangen van jouw geest tot de spirituele aanwezigheid en kracht die binnenin jou leeft, wachtend om ontdekt te worden.

Het is deze spirituele aanwezigheid binnenin jou die de waarheid en de authenticiteit van Gods Nieuwe Boodschap zal bevestigen. Hier kan het verstand twijfelen en worstelen met het geschenk en de uitdaging van een Nieuwe Openbaring, maar je hart zal weten. Op dit dieper niveau heb je geen overtuiging nodig – de waarheid zal duidelijk voor je zijn.

Heeft God weer gesproken? Is dit de Boodschap waar je naar zocht? Lees de woorden van Openbaring in dit boek en je zult op een dieper niveau weten of het waar, eerlijk en puur is, zelfs als het verschilt van wat je op dit moment gelooft. Het is dit innerlijk weten en de bevestiging die jou laat herinneren aan de diepte en kracht van jouw relatie tot God.

Wat je in je handen houd is een boek van Openbaring. De woorden in deze tekst zijn de directe communicatie van God, vertaald naar menselijke taal door de Aanwezigheid der Engelen die de wereld overziet en vervolgens uitgesproken door hun Boodschapper Marshall Vian Summers.

De Nieuwe Boodschap van God is de grootste Openbaring ooit aan de mensheid gegeven, nu gegeven aan een geletterde wereld van wereldomvattende communicatie en groeiend wereldbewustzijn. Ze is niet gegeven voor slechts één stam, één natie of één religie, maar in plaats daarvan om de hele wereld te bereiken, een wereld die erg verschilt van de oude wereld van de eerdere Boodschappers. Nooit eerder is er een Goddelijke relatie geweest van deze diepte en omvang door God gegeven aan alle mensen van de wereld, tijdens de levensduur van de Boodschapper.

In het centrum van de Nieuwe Boodschap van God bevindt zich de originele Stem van Openbaring, die elk woord van elk boek van de Nieuwe Boodschap gesproken heeft. Nooit eerder is de Stem van Openbaring, de stem die tot de Boodschappers en Profeten uit het verleden sprak, opgenomen in haar oorspronkelijke puurheid en beschikbaar gesteld aan ieder persoon om zelf te beluisteren en te ervaren. Op deze manier zijn het woord en het geluid in de wereld.

In dit opmerkelijk proces van gesproken Openbaring, communiceert de Aanwezigheid van God voorbij woorden tot de Samenkomst der Engelen die de wereld overziet. De Samenkomst vertaalt deze communicatie vervolgens naar menselijke taal en spreekt als één door hun Boodschapper, wiens stem het voertuig voor deze belangrijke Stem wordt – de Stem van de Openbaring.

De woorden van deze Stem werden in audio vorm opgenomen, overgeschreven en nu beschikbaar gesteld in tekst en audio opnames van de Nieuwe Boodschap. Op deze manier wordt de puurheid van Gods originele Boodschap bewaard en aan alle mensen van de wereld gegeven.

De Boodschapper heeft een lange en moeilijke weg afgelegd om de Nieuwe Boodschap van God in de wereld te brengen. Het proces van Openbaring begon in 1982 en duurt tot op deze dag voort.

Op dit moment is de Boodschapper bezig om meer dan drie decennia aan gesproken Openbaring samen te stellen tot een definitieve en complete tekstvorm. De Nieuwe Boodschap zal uiteindelijk ondergebracht worden in zes delen en mogelijk meer. Elk deel zal twee of meer boeken bevatten en elk boek zal opgebouwd worden uit hoofdstukken en verzen. Daarom zal de Nieuwe Boodschap op de volgende manier gestructureerd worden: Deel 1 > Boek > Hoofdstuk > Vers.

God heeft weer gesproken is Boek 1, ondergebracht in Deel 1 van de Nieuwe Boodschap van God. Daarom bevat deze tekst de openingswoorden van Gods Nieuwe Boodschap en staat als het eerste boek in de groeiende bibliotheek van de Nieuwe Openbaring.

God heeft weer gesproken bevat 14 individuele openbaringen, door de Boodschapper samengesteld tot dit boek. Hiermee moet de lezer begrijpen dat dit boek niet een reeks hoofdstukken is bezorgd in die volgorde, maar in plaats daarvan een compilatie is van individueel gesproken openbaringen gegeven op verschillende tijdstippen en plaatsen.

Teneinde deze gesproken communicatie op te leveren in een geschreven vorm, zijn er door de Boodschapper kleine tekstuele en grammaticale aanpassingen gemaakt. Dit werd door de Samenkomst der Engelen van hem gevraagd om het begrip van de lezer te bevorderen en de Boodschap in overeenstemming met de grammaticale standaarden van de geschreven Engelse taal uit te drukken.

In sommige gevallen heeft de Boodschapper een woord toegevoegd dat oorspronkelijk niet in de Openbaring gesproken werd. Indien aanwezig zal dit ingevoegd woord tussen [haken] aangetroffen worden. Beschouw deze toevoegingen tussen haken als directe verduidelijkingen van de Boodschapper, alleen door hem in de tekst geplaatst om zeker te stellen dat dubbelzinnigheden in de gesproken communicatie geen verwarring of onjuiste interpretaties van de tekst veroorzaken.

In sommige gevallen heeft de Boodschapper een woord verwijderd om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen. Dit werd gewoonlijk gedaan bij bepaalde voegwoorden (zoals de woorden en, maar) die de tekst onbeholpen of grammaticaal onjuist maakten.

Alleen de Boodschapper heeft deze kleine wijzigingen aangebracht en alleen om de origineel gesproken communicatie met de grootst mogelijke helderheid kenbaar te maken. Niets van de originele strekking of intentie van de communicatie is gewijzigd.

De tekst van dit boek is door de Boodschapper in verzen gestructureerd. Elk vers signaleert ruwweg het begin of het einde van een apart onderwerp of punt in de boodschap gecommuniceerd door de Bron.

De structuur in vers voor de tekst, stelt de lezer in staat de rijkdom van de inhoud te benaderen en die subtiele boodschappen die anders misschien gemist zouden worden in langere alinea’s van tekst die meerdere onderwerpen uitdrukken. Op deze manier krijgt elk onderwerp en idee dat gecommuniceerd is door de Bron haar eigen plaats, zodat het vanaf de bladzijde direct tot de lezer kan spreken. De Boodschapper heeft bepaald dat het structureren van de tekst in verzen de meest doeltreffende en godsdienstige manier is om de oorspronkelijk gesproken openbaringen van de Nieuwe Boodschap weer te geven.

De weergave van deze tekst is in overeenstemming met de oorspronkelijke wil en intentie van de Boodschapper. Hier hebben we het voorrecht om getuige te zijn van het compilatieproces uitgevoerd door de Boodschapper, in zijn eigen tijd, uit eigen hand. Dit staat in contrast tot het feit dat de vroegere grote tradities niet door hun Boodschappers in geschreven vorm vastgelegd zijn, de oorspronkelijke Openbaringen in de loop van de tijd kwetsbaar voor verandering en corruptie achterlatend.

Hier verzegelt de Boodschapper de tekst van Gods Nieuwe Boodschap in zuiverheid en geeft haar aan jou, de wereld en alle mensen in de toekomst. Of dit boek vandaag of over 500 jaar geopend wordt, Gods oorspronkelijke communicatie zal vanaf deze pagina’s met dezelfde innige verbondenheid, puurheid en kracht spreken als op de dag dat ze werd uitgesproken.

God heeft weer gesproken is het begin van een levende communicatie van God tot de mensheid. De hoofdstukken van dit boek zijn als ademhalingen in die communicatie. Hier roept God tot de mensheid; roept dwars over de hele wereld tot elke natie, cultuur en geloofsgemeenschap; roept tot de gebouwen van regeringen en religies; roept tot de donkerste plaatsen waar innerlijk lijden en fysieke ontbering het diepst zijn; roept om de spirituele kracht van de mensheid om boven te komen en om voldoende vereniging en samenwerking van de mensheid teneinde zich voor te bereiden op de grote uitdagingen de komen.

Opmerkelijk genoeg heb jij de Nieuwe Boodschap van God gevonden, of zij heeft jou gevonden. Het is geen samenloop van omstandigheden dat dit het geval is. God roept nu over de hele wereld en deze roeping heeft jou gevonden.

Hier opent het volgende hoofdstuk in het mysterie van je leven en van jouw aanwezigheid in de wereld in deze tijd. De deur opent zich voor je. Je hoeft alleen maar naar binnen te gaan om te beginnen.

Terwijl je de Openbaring dieper binnengaat zal de impact op je leven toenemen, met zich brengend een grotere ervaring van helderheid, innerlijke zekerheid en ware richting voor je leven. Na verloop van tijd zullen je vragen beantwoord worden als je in toenemende mate bevrijd wordt van twijfel over jezelf, innerlijk conflict en de belemmeringen uit het verleden. Dit is de kracht van de Hemel die direct tot jou spreekt, jou het grotere leven toont dat je altijd voorbestemd was te leven.

New Knowledge Library

 

Share your experience

Your email address will not be published. Required fields are marked *