De Grote Golven van Verandering

* Hoofdstuk 1 en 2 uit het boek “The Great Waves of Change”

Inhoud

Introductie

Hoofdstuk 1 De Grote Golven van Verandering

Hoofdstuk 2 De Grote Golven en Jouw Leven

Hoofdstuk 3 Ontsnappen aan het Verleden

Hoofdstuk 4 De Vrijheid om zich met Kennis te Bewegen

Hoofdstuk 5 De Diepe Evaluatie

Hoofdstuk 6 Relaties en de Grote Golven

Hoofdstuk 7 Jouw Familie Voorbereiden

Hoofdstuk 8 Het Gevaar van Afzondering

Hoofdstuk 9 De Profetie van de Grote Golven

Hoofdstuk 10 De Grote Golven en de Verborgen Realiteit van Contact

Hoofdstuk 11 Waar zal je in geloven?

Hoofdstuk 12 Jouw Doel en Bestemming in een Veranderende Wereld

Hoofdstuk 13 Een Nieuwe Boodschap van Hoop

Hoofdstuk 14 Zien, Weten en Handelen

Belangrijke Termen

Aanbevelingen voor Leven in een Wereld van Grote Golven

Grote Golven van Verandering Oefeningen

Over de Auteur

Andere Boeken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie

De Mensheid is een kritische drempel gepasseerd waardoor wij ons zullen moeten aanpassen aan een compleet nieuwe reeks omstandigheden. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning van regeringen en mensen nodig, om nieuwe niveaus van vaardigheden, technologie en samenwerking voort te brengen teneinde aan de eisen van leven in een radicaal veranderende wereld te voldoen.

Aan de basis van deze gemeenschappelijke inspanning liggen de moed en het vermogen in mensen om te zien wat er komen gaat, te weten wat te doen en wijs te handelen in het aangezicht van toenemende onzekerheid en omwenteling. De natuur heeft ons deze moed en deze reeks vermogens gegeven, maar zij zijn latent geworden en vergeten binnen de menselijke familie. Meer dan wat dan ook zijn het deze vermogens die zullen bepalen hoe, en zelfs of, de mensheid zich voor zal bereiden op de Grote Golven van Verandering en het soort wereld die wij allemaal als gevolg onder ogen zullen moeten zien.

In het onder ogen zien van de Grote Golven van Verandering is voorbereiding de sleutel. De voorbereiding gaat niet alleen over het versterken van jouw uiterlijk leven, of een duurzame manier van leven proberen op te bouwen. In plaats daarvan gaat het over voorbereiden op een totaal nieuwe realiteit. Deze nieuwe realiteit zal vereisen dat je onafhankelijk wordt en in staat om een diepere kracht op te roepen in jezelf en in anderen, een kracht waarvan zich op dit moment maar weinig mensen bewust zijn. Deze kracht bevind zich op dit moment in jou en is al die tijd in jou geweest. Dit boek zal je laten zien waar het gevonden kan worden en hoe het gebruikt kan worden.

De voorbereiding begint bij wat je ziet in de wereld en waarvan jij je bewust bent binnen jezelf. Naarmate je vordert, versterkt de voorbereiding je vermogen tot fijngevoeligheid, vindingrijkheid en wijsheid om te reageren op veranderende en onvoorspelbare omstandigheden.

Als je de realiteit en de kracht kan herkennen van de impact van de Grote Golven op je leven, zal dit op een natuurlijke manier een lang proces starten van opnieuw beschouwen hoe je leeft, waar je leeft, je gebruik van grondstoffen, de sterkte en zwakte van je relaties bij het helpen je voor te bereiden en de richting die jouw leven werkelijk moet volgen.

Geconfronteerd met grote verandering en onzekerheid, vooral als het niet verwacht werd, vertrouwen mensen niet op logica en gezond verstand maar meer op aannames, gewoontes en het gedrag van mensen om hen heen. Hierom is de innerlijke voorbereiding zo belangrijk. Zonder deze innerlijke voorbereiding, zullen mensen geneigd zijn om tot het laatste moment te wachten met reageren wanneer hun mogelijkheden beperkt zullen zijn, als die er überhaupt zijn. Wanneer veel mensen op deze manier reageren is er chaos.

Ieder van ons heeft een grotere intelligentie in ons, genaamd Kennis, die niet bang is voor de toekomst of de uitdaging om onze levens te veranderen. Deze aangeboren intelligentie heeft de kracht om ons in beweging te zetten of in toom te houden wanneer dat nodig is en het voor ons mogelijk te maken om de mensen en de mogelijkheden te vinden die grotere beloftes voor onze levens inhouden. De betekenis, kracht en toepassing van deze grotere intelligentie reikt ver voorbij onze notie van intuïtie en instinct. Op deze manier bevatten de Grote Golven van Verandering, hoewel gevaarlijk en grotendeels onvoorzien, de ultieme mogelijkheid voor diegenen die zich voor kunnen voorbereiden, deze diepere intelligentie terug te winnen om hun levens veilig te stellen en hun unieke bijdrage in een wereld in nood te vinden.

Hier zal je, gepresenteerd op de meest heldere en vastberaden manier, de ernst vinden van de Grote Golven van Verandering en het soort fundamentele beslissingen die ieder van ons onder ogen zal moeten zien en moeten maken als wij ons op een verstandige manier voor willen bereiden. In ons bevinden zich twee intelligenties: een wereldlijke intelligentie die gevormd is door de gangbare overtuigingen en standpunten van onze familie en cultuur en een diepere krachtigere intelligentie die vrij is van deze invloeden. Op welke stem in ons we zullen reageren en welke we verkiezen te volgen zal het verschil maken in onze mogelijkheid om te zien, te weten en wijs te handelen wanneer iedereen om ons heen hiertoe niet in staat lijkt te zijn of dit niet lijkt te willen.

Dit boek confronteert ons met gevaarlijke scenario’s die de logische uitkomst zijn van ons collectief falen in het adequaat reageren op de Grote Golven van verandering waarvan de impact op onze wereld al begonnen is. Het richt zich op de fundamentele vraag; “Hoe zal je weten wat je moet doen in de moeilijke tijden voor ons?” Regeringen kunnen het je niet vertellen. De wetenschap kan het je niet vertellen. Religieuze leiders kunnen het je niet vertellen. Hoe kan je deze vraag voor jezelf beantwoorden? Dit boek laat je zien hoe.

De boodschap in De Grote Golven van Verandering is direct en uitdagend. Haar aanval op de menselijke onwetendheid, veronderstellingen en arrogantie is onverbiddelijk. Toch geeft dit boek ons een onvervalste visie op de soort wereld die we onder ogen moeten zien en waar wij, boven alle andere zaken, de bron van onze kracht, wijsheid en moed zullen vinden die ons zal loodsen door moeilijke tijden voor ons. Deze moeilijke tijden zijn nu begonnen. We zitten in De Grote Golven van verandering.

Marshall Vian Summers

Seattle, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

De Grote Golven van Verandering

Grote veranderingen komen naar de wereld, veranderingen die de mensheid in haar geheel nooit eerder gezien heeft – Grote Golven van verandering die allemaal samenvallen in deze tijd. Want de mensheid heeft de wereld op zoveel manieren beïnvloed, en de resultaten van deze beïnvloeding komen nu bijeen – ze vergaren kracht, ze vergaren energie, ze vallen samen in een tijd dat de mensheid grotendeels onbewust en onvoorbereid is.

Deze Grote Golven zijn niet één gebeurtenis. Ze zijn niet een eenvoudig ding dat slechts op één moment plaatsvindt, want de mensheid heeft nu krachten van verandering in gang gezet waarmee ze zal moet leren leven. Jullie leven nu immers in een wereld van afnemende grondstoffen, een wereld waarvan het klimaat op een serieuze manier is aangetast, een wereld waarvan de ecologische conditie aan het verslechteren is, een wereld waarin de mensheid het vooruitzicht op groot gebrek aan voedsel en water en het gevaar van ziekte en kwaal op een zeer grote schaal onder ogen moet zien, waarbij zelfs de rijke naties van de wereld getroffen worden. De balans is nu verstoord en veranderd en de mensheid als geheel moet zich nu verenigen en verzamelen om om te kunnen gaan met deze grote uitdagingen.

In een wereld van een alsmaar toenemende bevolking en afnemende grondstoffen zal de mensheid voor een grote beslissing staan, een fundamentele beslissing welke kant op te gaan. Zullen naties om elkaar strijden en elkaar uitdagen om de resterende grondstoffen? Zullen zij vechten en worstelen over wie deze grondstoffen zal controleren en toegang tot deze grondstoffen zal hebben? Want inderdaad, alle grote oorlogen uit het turbulente verleden van de mensheid waren een strijd die, in beginsel, ging over het toegang verkrijgen tot en het uitoefenen van controle over grondstoffen.

Zullen de rijke naties van de wereld volhouden dat hun manier van leven in stand gehouden moet worden en daardoor competitie en conflict met elkaar aangaan, de rest van de wereld achteruitzetten, de arme mensen van de wereld beroven van de mogelijkheid henzelf te onderhouden zodat een gewichtige of decadente manier van leven in de rijke naties gehandhaafd kan worden?

Als de mensheid dit pad kiest, zal het een periode van aanhoudend conflict en permanente achteruitgang ingaan. In plaats van de resterende grondstoffen te behouden en te verdelen en de mogelijkheid te creëren zich aan te passen aan de conditie van een nieuwe wereld, zal de mensheid vernietigen wat overblijft, zichzelf arm en beroofd achterlatend, met immens verlies aan mensenlevens en met erg ongunstige en ernstige vooruitzichten voor de toekomst.

Als de mensheid echter een ander pad kiest, waarbij de inherente gevaren worden erkend die te maken hebben met het tegemoet treden van de Grote Golven van Verandering, met de ernst van de werkelijkheid ervan en met de verstrekkende gevolgen die ze kunnen hebben voor het welzijn en de toekomst van de mensheid, dan kunnen wijze individuen en leiders van naties en religieuze genootschappen herkennen dat een verdeelde mensheid tegenover van de Grote Golven van verandering zal falen. Verenigd kan de mensheid daarentegen een nieuwe koers uitzetten, zich voorbereiden op de impact van de Grote Golven van verandering en het begin van een grotere samenwerking en een grotere eenheid in gang zetten dan de mensheid als geheel nooit eerder heeft ervaren. Dit zal nu niet door religieuze principes of hogere ethiek gegenereerd worden, maar door pure noodzaak.

Want wat kan een natie hopen te bereiken als de wereld in conflict en ontbering vervalt? Naties van de wereld zijn nu veel te afhankelijk van elkaar om een pad van oorlog en conflict te kiezen zonder verval en ontbering voor iedereen te veroorzaken.

Verenigd hebben jullie een grote kans. Verdeelt zullen jullie falen. En jullie falen zal van lange duur zijn en het zal extreem kostbaar zijn – meer zal het zijn dan welke oorlog dan ook die ooit in deze wereld plaats heeft gevonden, verwoestender dan enig menselijk conflict dat de mensheid ooit gekend heeft.

De keuzes zijn gering, maar ze zijn fundamenteel. En deze keuzes moeten niet enkel door de leiders van naties en religieuze genootschappen worden gemaakt, maar door elke burger. Iedere persoon moet de keuze maken of zij zullen vechten en wedijveren, of zij zich tegen de Grote Golven van verandering zullen verzetten, of dat zij zullen worstelen met zichzelf en anderen teneinde welke levensstijl dan ook vast te willen houden. Of zullen zij het grote gevaar herkennen en zullen zij zich verenigen om zich voor te bereiden op haar impact en een nieuwe en andere soort toekomst voor de mensheid op te bouwen?

Want je kunt namelijk de manier van leven die je nu leeft niet volhouden. Die rijke naties, die welgestelde mensen, die mensen die gewend zijn geraakt aan welvaart, menend dat het niet slechts een recht is maar een bevoegdheid van God en van het leven – zij moeten bereid zijn om de hun manier van leven te veranderen, om veel eenvoudiger te leven, om veel rechtvaardiger te leven, want de verdeling van de resterende grondstoffen zal dit vereisen.

De rijken zullen moeten zorgen voor de armen en de armen zullen voor elkaar moeten zorgen, of mislukking treft iedereen, rijk en arm. Er zullen geen winnaars zijn als de menselijke beschaving faalt. Er zullen geen oppermachtige naties zijn. Er zal geen oppermachtige stam of groep of religieuze instantie zijn als de beschaving faalt. En de Grote Golven van verandering hebben de macht om de menselijke beschaving te doen falen. Zo groot zijn ze. Dat is hoe verreikend hun impact zal zijn.

Daarom is de eerste grote uitdaging die voor je staat, de grote uitgading onder ogen zien – zonder aan te dringen op oplossingen, zonder te vechten tegen de waarheid van wat je weet en wat je ziet, zonder andere mensen te beschuldigen of te verwachten dat iemand anders voor jouw probleem zal zorgen. Iedereen moet de verantwoording nemen over de manier waarop hij leeft, over hoe hij denkt, over wat hij doet, over de beslissing die vandaag voor hem ligt en over de beslissingen die hij in de toekomst tegemoet zal moeten treden. Iedereen, vooral diegenen uit de rijke naties, zullen opnieuw moeten bezien waar zij leven, hoe zij leven, welk beroep zij uitoefenen, hoe zij in hun levensonderhoud voorzien, hoe ze de grondstoffen van deze wereld gebruiken, hoe zij energie gebruiken – al dit soort dingen. Het is met zekerheid niet een tijd om ambivalent of zelfingenomen te zijn.

Het is met zekerheid niet een tijd waarin gedacht kan worden dat regeringsleiders het probleem voor jou aan zouden moeten pakken, want je moet nu naar jouw leven kijken en naar jouw omstandigheden.

Het is alsof de rekening gepresenteerd wordt. De mensheid heeft haar natuurlijke erfenis voor zo’n lange tijd uitgegeven en geleend, de afbetaling van de consequenties zo lang uitgesteld en nu wordt de rekening gepresenteerd. Nu komen de consequenties krachtig tevoorschijn en het zijn er veel.

Nu moet je rekening houden met wat je gecreëerd hebt. Je moet rekening houden met jouw conditie. Je moet rekening houden met je omstandigheden. Je moet rekening houden met de wereld die je voor jezelf aan het creëren bent. Want de mensheid heeft haar natuurlijke nalatenschap verspild. Deze overvloedige, prachtige wereld die de Schepper van al het leven aan de mensheid heeft gegeven als haar eigen wereld, is geplunderd, verspild en verkwist – door hebzucht, door corruptie, door oorlog en conflict, door onverantwoord gedrag, door onbewustheid en arrogantie – en nu beginnen de gevolgen te voorschijn te komen. Ze zijn niet eenvoudigweg een verafgelegen mogelijkheid of een probleem voor een toekomstige generatie.

Dit is de wereld die jij bent komen dienen. Dit is de wereld die jij gecreëerd hebt. Dit zijn de omstandigheden waar je nu mee word geconfronteerd. Je moet ze onder ogen zien. Je moet de verantwoording nemen dat je een klein aandeel hebt gehad in het creëren ervan. Je moet deze verantwoording nemen zonder schaamte, maar de verantwoordelijkheid is er desalniettemin. Want in het aangezicht van de Grote Golven van verandering is er geen weglopen en verstoppen. Je kan niet simpelweg je koffers pakken en naar het platteland verhuizen of ergens een plaats vinden om te schuilen terwijl de storm over waait, want deze storm zal lange tijd duren en er is nergens te schuilen.

Alleen Kennis in jou, de diepere intelligentie die God in jou geplaatst heeft, zal weten hoe om te gaan met deze omstandigheden en met de immense verandering die er voor de mensheid aankomt. Alleen deze diepere Kennis, deze heilige Kennis, zal de weg weten te vinden in de moeilijke tijden voor ons, zal weten hoe de roerige wateren te bevaren, want roerige wateren zullen er zijn.

Misschien ben je gewend je niet druk te maken over de grotere problemen van de wereld. Misschien heb je jezelf voldoende afgeschermd, zodat ze ver weg lijken, waar zij geen probleem voor jou lijken te zijn. Ze lijken iemand anders’ probleem te zijn, een probleem in een ander land, een probleem dat andere mensen onder ogen moeten zien en af moeten handelen. Maar deze afzondering is nu voorbij. Het is niet mogelijk dat je niet behoorlijk geraakt zal worden door de Grote Golven van verandering. Het is niet mogelijk dat ze jouw omstandigheden niet zullen veranderen, misschien zelfs dramatisch.

In wezen kan je niet veranderen wat nu aankomt, maar je kan je erop voorbereiden. Je kan je eraan aanpassen. Je kan het gebruiken om bij te dragen aan het welzijn van mensen, want dit is immers waarom je in de wereld gekomen bent. Op een hoger niveau, voorbij je gedachtes en overtuigingen, is de waarheid dat jij in de wereld gekomen bent voor een missie, dat jij hier bent voor een doel en dat God jouw in de wereld gestuurd heeft om de wereld te dienen, onder exact die omstandigheden die nu op jou af komen.

Zonder deze roeping zul je simpelweg, of in de ontkenning schieten en proberen te vergeten en onwetend en dwaas blijven, of je zult vechten en worstelen voor de handhaving van welke rechten dan ook je denkt te hebben of die je nog toekomen. Je zult uit angst of woede handelen. Je zult uihalen naar anderen. Je zult ontzetten bang zijn of ongelofelijk verward. Je zult geloven dat iets je zal redden, dat er een oplossing aan de horizon gloort die alle problemen zal doen verdwijnen. Je zult niet zien en je zult niet weten en je zult je niet voorbereiden. En als de Grote Golven komen, zul je onvoorbereid zijn en zul je kwetsbaar zijn.

Ongetwijfeld heb je gezien dat de natuur genadeloos is voor de onvoorbereide mensen. De natuur toont geen genade voor diegenen die niet voorbereid zijn op eventualiteiten. God wil je mislukking, conflict en ruzie besparen. Daarom is Kennis in jou geplaatst. God weet wat gaat komen voor de Mensheid. Maar mensen blijven blind en dwaas en genotzuchtig. God weet dat als jij je niet voorbereidt, als je niet sterk met Kennis wordt, als je niet toestaat dat je talenten in jou opgeroepen worden, als jij je vastklampt aan een oud leven, een oude reeks ideeën en veronderstellingen, je dan zult falen. En je falen zal verschrikkelijk zijn.

Toch is Kennis in jouw klaar om te reageren. Zij is niet bang voor de Grote Golven. In feite is zij altijd al voorbereid voor ze, want dit is je bestemming. Je bent niet in de wereld gekomen om simpelweg een consument te zijn, om simpelweg ruimte te vullen, om simpelweg de wereld verder aan te tasten en haar grondstoffen uit te putten. Dat is niet wat je hier gebracht heeft en in je hart weet je dat dit waar is. Maar wat je weet wat waar is en wat je denkt zijn nog niet hetzelfde. En dan moet je jezelf aansluiten bij Kennis en de Weg van Kennis leren en de Stappen naar Kennis nemen, zodat zij jouw gids en raadgever wordt.

Je zult deze innerlijke zekerheid nodig hebben omdat om je heen verwarring, woede en conflict zal heersen doordat mensen zich achtergesteld voelen, doordat mensen zich bedreigd voelen, doordat overal de veiligheid van mensen in het geding komt. Je zult individuen en groepen met woede en razernij zien reageren. Je zult zien dat naties elkaar bedreigen en dit gebeurt nu al. En de grote conflicten die zullen ontstaan en het grote gevaar van oorlog zal allemaal gemaskeerd worden door politiek en religie, terwijl het conflict in feite gaat over grondstoffen. Wie zal deze grondstoffen bezitten? Wie zal deze grondstoffen controleren?

Zulke conflicten zijn reeds begonnen en al geruime tijd gaande. En het vooruitzicht op grotere conflicten, op grotere oorlogen groeit met de dag. Het vuur brandt al in de wereld de sintels voor grotere conflicthaarden worden al opgestookt en de condities zijn rijp voor hun ontstaan.

Als je beschermd wil worden en voordeel wil hebben van de grote verandering die gaat komen, kan je zeker niet in je huidige positie blijven, met je huidige manier van denken en je huidige veronderstellingen. Er moet een grondige verschuiving in jou plaats vinden en deze verschuiving zal teweeggebracht worden door zowel de toestand van de wereld als door het opkomen van Kennis in jou. Je kunt mentaal, psychologisch en emotioneel niet blijven waar je bent en enige echte hoop hebben dat je de grote verandering die er aankomt overleeft en benut.

Dit is de grote waarschuwing die de Nieuwe Boodschap [1](1) presenteert. De Grote Golven van verandering komen naar de wereld en de mensheid wordt nu geconfronteerd met competitie van voorbij de wereld – interventie van rassen van buiten de wereld die proberen hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid, die proberen profijt te halen uit de achteruitgang van de menselijke beschaving. De Leer van de Nieuwe Boodschap presenteert deze realiteit zeer duidelijk. En het is niet moeilijk te begrijpen als je eenmaal de verdediging laat zakken, als je eenmaal je voorkeur aan de kant zet, als je eenmaal met een heldere blik kijkt en naar de wereld luistert om te zien en te weten.

Echter, merkwaardig genoeg is zulk gezond verstand niet algemeen. Mensen zijn verdwaald in wat ze willen of in wat ze vrezen te verliezen. Ze zijn verdwaald in hun conflicten, in hun wrok, in hun worsteling met henzelf en elkaar. Zodoende raakt datgene wat helder en begrijpelijk is om te zien, te horen en te weten en te doen, zoek – bedekt met menselijke vooringenomenheid, menselijk verlangen en menselijk conflict.

Ongetwijfeld is de mensheid nu bij een groot keerpunt aangekomen dat haar lot en haar toekomst zal bepalen. Het bewijs hiervoor is overal om je heen en je kunt het in jezelf voelen – het gevoel van ongerustheid, het gevoel van onzekerheid, de verwarring, de bezorgdheid. De signalen van de wereld spreken tot jou – ze vertellen jou dat er grote verandering aankomt, dat het op je stoep staat.

Je kunt deze dingen voelen als je jezelf toestaat om ze te voelen – zonder te proberen je ervoor te verstoppen of ervoor weg te lopen, of zonder te eisen dat je gelukkig en zorgeloos moet zijn, zonder dwaze bezigheden om je geest bezig en afgeleid te houden zodat je de signalen van de wereld, de roeping van de wereld en druk van Kennis binnenin jezelf niet hoort.

Dit is jouw tijd. Hierom ben je gekomen. Dit zijn de grote gebeurtenissen van jouw tijd. Dit is het grote keerpunt waar de mensheid tegenover staat, want je moet je nu voorbereiden op een toekomst die anders is dan het verleden. Het leven zal niet verder gaan zoals je het kent, zonder onderbreking. De mensheid zal niet simpelweg andere energiebronnen vinden of een of andere magische oplossing om de privileges van een enkeling te handhaven.

Want je leeft in een wereld van verval. Net die hulpbronnen die jouw natie rijkdom, veiligheid en stabiliteit geven, nemen nu af. Het milieu waarin je leeft zal in toenemende mate onder druk komen te staan door de achteruitgang van het milieu, door klimaatverandering en door de talrijke ingrepen die de mensheid al zo lang op de wereld zelf uitvoert.

Hierdoor staan jullie op de rand van de afgrond. Zul je kiezen om onwetend te blijven en zul je vechten en worstelen als jouw onwetendheid en jouw ontkenning jou uiteindelijk in de steek laten? Of zul je het pad van moed en wijsheid kiezen om je voor te bereiden en toe te staan dat Gods groot geschenk van Kennis jou zal leiden en beschermen?

Om de betekenis te kennen van Gods groot geschenk, moet je de ernst en de diepte van de uitdaging zien die de mensheid tegemoet treedt. Je moet de noodzaak in jezelf voelen, herkennend dat jijzelf geen antwoord hebt en dat zelfs jullie naties en jullie experts en jullie wetenschappers niet echt een antwoord hebben. Zij hebben oplossingen voor delen van het probleem. Zij proberen de mensheid te waarschuwen en voor te bereiding, maar de mensheid loopt nu ver achter in het voorbereiden op de Grote Golven van verandering. Het is al laat en jij bent niet voorbereid.

Daarom moet jij de werkelijke noodzaak in jezelf voelen om te reageren op het grote geschenk dat God nu geeft – een geschenk zoals de mensheid dat nooit eerder heeft ontvangen – want de mensheid staat nu voor een uitdaging en een crisis die zij nooit eerder onder ogen heeft moeten zien.

Om de oplossing te zien, moet je de noodzaak voelen. Je moet de noodzaak erkennen. Je moet de Grote Golven van verandering onder ogen zien. Je moet beginnen de stukjes en de signalen met elkaar in verband brengen om het plaatje te zien dat het je toont. Dit plaatje is helder en duidelijk, maar het is niet duidelijk voor diegenen die niet kijken, die niet nadenken, die niet de fundamentele associaties maken die gemaakt moeten worden als je het plaatje helder wil zien.

Elke moedige weg om je aandacht en je energie opnieuw te richten moet altijd gebaseerd zijn op een innerlijke en dringende noodzaak. Onder rustige omstandigheden maken mensen nauwelijks voortgang op geen enkel terrein. De echte vooruitgang moet gedreven worden door een echte en drukkende noodzaak – de druk van zowel jouw omstandigheden als de behoeften van de wereld en ook van Kennis binnenin jou. Kennis spoort je aan om bewust te worden. Zij spoort je aan om jezelf psychologisch, emotioneel en praktisch voor te bereiden op de grote uitdagingen die nu komen, op de grote gebeurtenissen van jouw leven en op de belangrijke relaties die voor jouw bedoeld zijn. Deze relaties zullen echter alleen verschijnen als je een grotere uitdaging in het leven aangaat.

Maak je niet ongerust dat anderen niet reageren. Maak je geen zorgen dat de mensheid onwetend, mateloos en dwaas blijft in haar overwinningen en conflicten. Want de roeping is voor jou. Jij zult verantwoording moeten nemen voor jouw leven en voor de reden dat je hier bent. De roeping is voor jou. Jij hebt geen consensus met anderen nodig om te reageren. In feite zal je zo’n consensus niet krijgen. Mogelijk ben jij de enige persoon die je kent die reageert. Zelfs als dit het geval is moet jij reageren. Je kunt niet op anderen wachten om je de zekerheid te geven dat jij moet reageren, want als iedereen reageert zal er paniek en onenigheid zijn. Er zal rampspoed en conflict zijn. Jij wilt niet op het moment wachten dat iedereen reageert, want dat zal chaos zijn.

Jij moet jezelf en je leven voorbereiden. Jij moet je relaties versterken. Je moet de mensen om je heen die je kent onderrichten – diegenen die kunnen luisteren en diegenen die kunnen reageren. Je moet je doelen en voorkeuren aan de kant zetten en op de wereld reageren. Je moet heroverwegen waar je leeft, hoe je leeft en met wie je bent in termen van wie met je mee kan reizen, wie met jou voor kan bereiden en wie niet. Je moet je werk en haar levensvatbaarheid voor de toekomst heroverwegen. En je moet dit doen zonder dat iedereen om je heen je aanmoedigt en het met je eens is, wat dit zal onwaarschijnlijk zijn.

Jouw geest zal de toekomst niet onder ogen willen zien. Je geest zal andere dingen willen, want je geest is zwak en feilbaar. Het wordt gedreven door angst en voorkeur. Maar er is een grotere geest in jou, de geest van Kennis. Zij is niet afgeleid. Zij is niet in conflict met zichzelf. Zij is geen onderwerp van verleiding door de wereld of door enig andere macht, want zij reageert alleen op God. Het is het enige deel in jou dat compleet puur en betrouwbaar is en het is het enige deel van jouw dat wijs is. Het bevat jouw groter doel om in de wereld te komen en het representeert jouw fundamentele relatie met God, die niet verloren is gegaan in de Afscheiding.

Ondanks alle verschijningsvormen van deze wereld, ondanks alle activiteiten en vermaak en tragedies van deze wereld, blijf je verbonden met God. En God heeft jou de wereld in gestuurd om een wereld in grote nood te dienen. Daarom ben jij wie je bent. Daarom heb jij een unieke aard. Daarom heb jij bepaalde sterke kanten die benut moeten worden en bepaalde zwakke kanten die herkend en goed beheert moeten worden. Want je kan niet zwak en ambivalent zijn in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Zij zullen je basiskracht in jou naar boven brengen en je zult deze basiskracht nu nodig hebben. Je niet wat aanrommelen in het aangezicht van zulke grote en immense moeilijkheden en uitdagingen.

De Grote Golven komen echt samen op de wereld. Je kan er niet aan ontkomen. Ze zijn diep en zullen lang duren. Heb jij de helderheid, de nuchterheid en de eerlijkheid om ze duidelijk te zien, om je emotioneel en psychologisch schap te zetten en een basis beginnen te bouwen voor jezelf – een basis gecreëerd door Kennis in jou, een basis van relaties, een basis van activiteiten en een basis van wijsheid? Je bouwt deze basis niet alleen om jezelf door deze grote uitdagingen te kunnen loodsen, maar om anderen te kunnen assisteren en dienen.

Want je moet weten dat de menselijke nood in de toekomst veel hoger zal worden. Iedereen zal armer worden en velen zullen berooid worden. Hier moet je niet alleen de kracht hebben om jezelf te helpen, maar ook anderen – om de ouderen te helpen, om de kinderen te helpen. Natuurlijk zal jij niet iedereen helpen, maar het zal duidelijk zijn wie van jouw buren of relaties vooral (in het bijzonder) zwak en kwetsbaar zijn. Je moet sterk genoeg zijn om ook voor hen te zorgen.

Alhoewel dit overweldigend lijkt, alhoewel dit niet je voorkeur geniet, is dit in feite wat je zal verlossen, want dit zal jouw uit je conflicten tillen, jouw verslavingen, jouw geringe eigenwaarde, jouw spijt, jouw pijnlijke herinneringen. Dit zal je dwingen om een echte relatie met jezelf, met anderen en met de wereld aan te gaan.

Dus kijk niet alleen naar de Grote Golven van verandering als een tragedie of als een groot gevaar maar als een roeping, als een noodzakelijkheid – een roeping en een noodzakelijkheid die jouw kan rehabiliteren en verlossen, die Kennis in jou kan oproepen en de grote geschenken die jij komen geven, geschenken die bepaald zullen worden door precies die omstandigheden die nu verschijnen.

De Grote Golven van verandering zullen grote helderheid in je leven brengen en zij zullen jou zowel je zwakte als je kracht laten zien. Zij zullen je wakker schudden uit je dromen van vervulling en tragedie. Ze zullen je tot bezinning brengen en ze zullen je naar Kennis in jezelf brengen. Verwerp ze daarom niet. Ontken ze niet. Denk niet dat ze onbeduidend zijn of dat mensen er een eenvoudige oplossing voor hebben want hiermee ontneem je jezelf je roeping en de kracht van jouw tijd en de verlossing die voor jouw bedoeld was, jij die in de wereld gestuurd bent voor specifiek deze omstandigheden.

Dit zal je herenigen met jouw kracht en het zal je gehechtheid aan je zwakte verbreken, want jij bent het die nu naar voren geroepen moet worden. Dit is niet een probleem dat anderen moeten oplossen, want iedereen moet een deel doen. En hoe meer er hier naar hun groter doel geroepen kunnen worden, hoe groter de kans voor de mensheid zal zijn, hoe groter de belofte voor de mensheid zal zijn en hoe groter de mogelijkheid voor de mensheid zal zijn om de Grote Golven van verandering te overleven en een nieuwe koers, een nieuwe richting en een grotere eenheid en samenwerking in het proces te bewerkstelligen.

Maar het is afhankelijk van jou en de kracht waarmee je geboren bent, de kracht die nu naar voren moet komen in de Kennis die God in jou geplaatst heeft, die alleen de weg voorwaarts kent.

Want de grote tijden zijn nabij. Dit is jouw tijd. Dit is jouw roeping. Dit is waar je ware kracht gevonden zal worden. Echte kracht wordt nooit gevonden als mensen zelfingenomen en in slaap. Zij wordt alleen gevonden als mensen reageren en handelen met echte richting en intentie.

Met de leerstelling van de Nieuwe Boodschap heet de mensheid grote hoop. Voor het eerst wordt spiritualiteit gepresenteerd op het niveau van Kennis. Het is een grote roeping. Het is een groot geschenk. Het komt met wijsheid groter dan de mensheid ooit heeft bereikt. Het roept mensen uit hun schaduwbestaan – uit conflict, uit controversie, uit verslaving, uit tragedie – om te reageren op een wereld in nood.

Want de Nieuwe Boodschap richt zich tot de grote nood van de wereld – de Grote Golven van verandering en de Grotere Duisternis van interventie die in de wereld is. Het richt zich tot het groter doel dat iedereen hier heeft geroepen. Het richt zich tot de kracht van Kennis en onthult hoe Kennis ontdekt en ervaren kan worden. Het richt zich tot het niveau van relaties dat de mensen moeten bereiken als zij echte eenheid en kracht met elkaar willen bereiken. Het richt zich tot de toekomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum en de grote drempel die de mensheid moet nemen om haar grotere bestemming en vervulling te vinden.

Jij bent aldus gezegend om deze Boodschap te ontvangen, om gewaarschuwd te worden voor de Grote Golven van verandering en voor de Grotere Duisternis die in de wereld is. Want je hebt tijd om bewust te worden, om je schrap te zetten en je leven voor te bereiden en de begeleiding te ontvangen die God jouw via de Kennis waarmee je geboren bent, hetwelk het grootste geschenk is aan jouw en de wereld, heeft gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

De Grote Golven en jouw leven.

Mensen zullen vragen; :Hoe zien deze Grote Golven er uit? Wat kunnen we verwachten? Waar bereiden wij ons werkelijk op voor? Is het een moeilijke situatie of is het een vreselijke situatie?” Het antwoord hangt van veel zaken af – van de reactie en verantwoordelijkheid van de mensen.

Met zekerheid zullen de grondstoffen van de wereld verminderd worden en er zullen grote problemen zijn om ze te waarborgen, met name in arme landen en voor arme mensen. En het risico op conflict en oorlog over deze verminderende hulpbronnen zal heel groot zijn. Het risico zal heel groot zijn.

Hoe zullen mensen reageren? Zal de mensheid zichzelf vernietigen als het worstelt en vecht voor wie de resterende hulpbronnen zal krijgen, of zal er grotere eenheid en samenwerking zijn? Het antwoord is onzeker, maar jullie gaan in beide gevallen een tijd van grote moeilijkheden binnen.

Het klimaat van de wereld zal veranderen en zal op de meeste plaatsen warmer worden – de voedselproductie verminderend, de watervoorziening verminderend, grote moeilijkheden in bepaalde delen van de wereld creërend. Onder deze omstandigheden is het risico van ineenstorten van de samenleving extreem groot en het feit dat de meeste mensen hiervan ofwel onbewust zijn of het veel te licht opnemen geeft reden tot grote bezorgdheid.

De mensheid heeft op te grote voet geleefd met haar natuurlijk erfgoed. Het heeft de wereld misbruikt, dit oord van weelde en overvloed. De mensheid heeft niet voor de toekomst gepland. Zij heeft haar gedrag niet gematigd. Zij heeft haar groot natuurlijk erfgoed verspild door hebzucht en door conflict, door misbruik en corruptie en nu moet het de consequenties onder ogen zien. Zij zal moeten betalen voor de zonder uit het verleden, zoals jullie kinderen zullen moeten betalen voor de zonden van het heden. Deze zonden zijn fouten, fundamentele fouten en in sommige gevallen enorme fouten.

Daarom kan je hier niet aan ontkomen. Je kunt niet ergens anders naar toe verhuizen en immuun zijn voor de Grote Golven van verandering. Je zult heel anders moeten leven en alleen Kennis in jou kan jou precies begeleiden in deze. Buiten volgen van de “Aanbevelingen voor Leven in de Wereld van Grote Golven” die inbegrepen zijn in dit boek, zal het aan Kennis in jou, de sterkte van je relaties met anderen en de moed en objectiviteit die jij in de omstandigheden mee kan brengen liggen, die de weg bepalen die je moet volgen. Want alles zal veranderen en er zal grote onzekerheid zijn.

Waar je leeft, hoe je leeft en met wie je bent zullen allemaal van enorme betekenis zijn voor het soort omstandigheden waarmee je geconfronteerd zult worden. En je zult toegang tot Kennis moeten verwerven – de diepere intelligentie in jouw, de intelligentie die God in jouw gecreëerd heeft – om deze vragen te beantwoorden. Het antwoord zal niet noodzakelijkerwijs een verklaring zijn, maar een reeks stappen – dingen die je stap voor stap moet doen. Want grote verandering vereisen dat jij in toenemende mate stap voor stap beweegt. De enige uitzondering hierop is je bevinden in een extreme noodsituatie, zoals je bevinden in een brandende woning of een zinkend schip. Maar buiten dit moet je een reeks acties volgen die op het moment voor jouw misschien nergens op slaan, een reeks acties die anderen misschien dom of onlogisch vinden. Je zult ze moeten volgen.

Stel jezelf de vraag “ Waar zou ik moeten leven?” Blijf vragen en de stappen zullen verschijnen als je op dit vlak een verandering moet doorvoeren. Je kan niet maar een keer vragen. Je moet herhaaldelijk vragen. Je moet bij de vraag zijn. Je moet met de vraag leven en open zijn, echt open, voor wat eventueel aan jouw gepresenteerd wordt, met name als je al voelt dat waar je bent niet permanent is, of als je zorgen hebt over haar levensvatbaarheid als een plaats om in de toekomst te leven.

Je moet zeer open zijn, begrijp je, want Kennis zal jou niet naar de veiligste of gemakkelijkste plaats brengen. Het zal je naar de plaats brengen waar je grotere kracht boven kan komen, waar je bestemming vervult kan worden en waar het mogelijk is om de werkelijk belangrijke mensen in je leven te ontmoeten en de echt belangrijke activiteiten van je leven aan te gaan.

Dit is volledig buiten het bereik van alleen maar veilig en beschut te zijn. En dat is een van de redenen waarom mensen het antwoord niet begrijpen als het antwoord gegeven wordt. Zij begrijpen of vertrouwen hun diepere geneigdheid niet omdat zij de vraag stellen met een verborgen motief om te krijgen wat ze willen – verreikt te worden, beschermd te worden te behouden wat ze hebben of om meer te hebben. Maar dit is niet het accent dat Kennis legt. Kennis zal je hier beschermen, maar het zal je redden en je beschermen voor een groter doel.

In zekere zin voorzien de Grote Golven van verandering in een zeer optimaal milieu voor Kennis om te verschijnen want er is werkelijk geen plaats waar je veilig zal zijn. Er zal geen plaats zijn die echt beveiligd is, waar je van het soort voordelen kan genieten waar je in het verleden van genoten hebt, waar je je veilig en immuun zult voelen voor de problemen die om je heen verschijnen.

Het overleven van je persoonlijkheid is hier niet de kwestie. Het is de vervulling van je missie. Want jij hebt ervoor gekozen om in de wereld te komen in de tijd dat de Grote Golven de wereld zouden raken. Je bent in een tijd gekomen waarin de mensheid de competitie vanuit de Grotere Gemeenschap aan zou moeten pakken, van binnenvallende machten vanuit het Universum om je heen. Je bent op een tijdstip van grote moeilijkheden en onzekerheden gekomen, een tijd van grote wrijving en kans op oorlog. Klaag daarom niet. Ontken of veroordeel de omstandigheden van de wereld niet, als zij in feite de grootste mogelijkheid voor jouw verlossing en voor jouw vervulling hier bevatten.

Jouw grote relaties zullen niet naar je toekomen als je ergens in een schuilplaats zit, te doen alsof je gelukkig, veilig en beschut bent, omgeven door al jouw onnodige bezittingen, betrokken in simpele en ongeïnspireerde en domme activiteiten. De grote relaties zullen onder deze omstandigheden niet naar je toekomen, slechts terloopse vriendschappen, slechts mensen die je hobby’s delen of anderen die jouw uit willen buiten of willen delen in welke rijkdom je ook zou kunnen hebben.

De grote relaties zullen komen bij het tegemoet treden van grote veranderingen en moeilijkheden, omdat in dit milieu die diepere en echtere natuur van mensen zichtbaar wordt. En mensen zullen een grotere loyaliteit in henzelf en een grotere loyaliteit naar anderen moeten kiezen. Hier worden grote relaties herkend, gecultiveerd en tot uitdrukking gebracht. Hier geen dwaze en inschikkelijke liefdesavonturen meer. Geen tijdverspilling meer door te proberen eindeloos plezier te hebben met iemand, terwijl je in feite nergens samen naar toe kunt en niets belangrijks samen te doen hebt. Geen verspilling van je leven meer in het najagen van schoonheid, charme en rijkdom; fantaserend over jezelf en anderen; proberen er goed uit te zien, geaccepteerd te worden en jezelf te degraderen op elke mogelijke manier om de bekoring of bewondering van iemand te winnen. Er zal nu weinig tijd voor zulke dingen zijn.

Terwijl deze tijden extreem gevaarlijk en riskant zijn,leveren zij jouw het optimale milieu om je grotere krachten te ontdekken en hiermee een aantal grotere relaties. Hier kan het groter doel en betekenis van je leven kan verschijnen als je jouw situatie juist begrijpt en als je leert in contact te treden met je diepere natuur en er in toenemende mate op te vertrouwen.

Hier moet je reageren als anderen niet reageren. Jij moet voorzorgsmaatregelen nemen als anderen geen voorzorgsmaatregelen nemen. Jij moet je omstandigheden veranderen als er geen directe reden voor lijkt te bestaan om het te doen. Je moet een innerlijke drang en een innerlijke richting volgen, zonder echt te begrijpen wat er gebeurt en hoe jouw toekomst of de uitkomst er uit zal zien. Als je de kracht of moed niet hebt om dit te doen, blijf je waar je bent, in toenemende mate vol rakend van angst en verwarring, toenemend bezorgd, in toenemende mate gefrustreerd en dwangmatig totdat jouw omstandigheden afdrijven en je leven uithollen als een persoon die op een langzaam zinkend eiland staat of op een boot die steeds meer water maakt.

Je zult voorbereid moeten zijn om ingrijpende maatregelen te nemen en je zult eventueel alleen moeten handelen. Niet iedereen die nu bij je is – je vrienden of zelfs je familie – zal noodzakelijkerwijs reageren op de Grote Golven van verandering of op de kracht en invloed van Kennis in hen. Alleen maar bezorgd en ongerust te zijn is niet genoeg. Alleen maar bewust te zijn van het probleem is niet genoeg. Je moet voorbereid zijn om te handelen – niet gehaast, niet gedwongen, niet in paniek, maar stappen in je voorbereiding uitvoerend.

De Nieuwe Boodschap heeft Stappen naar Kennis voorzien, zodat je kan beginnen met het bouwen van deze diepere verbinding met Kennis, een verbinding waarop jij in de toekomst in toenemende mate zult moeten vertrouwen als alle bronnen van zekerheid op de proef gesteld, verstoord en strijdig worden.

Want waar zal jij je op richten, naar wie zal jij je richten in tijden van grote verandering en onzekerheid? Jouw regering? Jouw vrienden? Jouw religie? En als je daar geen zekerheid of duidelijkheid kan vinden, zal je dan vluchten in je hobby’s of je fantasieën of je hartstochten? Dit is een kritische vraag, begrijp je.

God heeft jou Kennis gegeven om je de weg te wijzen, je te beschermen en je te leiden naar een grotere vervulling in de wereld zoals die is. Vraag daarom niet meer van God. Als de deze grote schenking niet kan ontvangen – een geschenk groter dan jij je voor kan stellen, een geschenk dat je elke dag en onder elke omstandigheid zal dienen – als je dit niet kunt ontvangen, als je hierop niet vertrouwd, als je dit niet volgt, vraag dan niet om een wonder. Je zou kunnen vragen, maar je zult moeten vertrouwen op wat God jouw gegeven heeft. Je hebt een wereld gecreëerd waarin dit in toenemende mate nodig zal zijn, een wereld waar fantasie, speculatie en veronderstelling steeds moeilijker te maken en in stand te houden zal zijn.

De tijden zullen moeilijker worden. Mensen zullen armer worden. Alles zal duurder worden en in sommige gevallen niet voorhanden. Hoe zal je functioneren in zo’n milieu? Je zult je op eenvoudige pleziertjes moeten richten – het plezier van het moment, de schoonheid van de natuur, met andere mensen op een significante manier contact maken, van erg eenvoudige dingen genieten., Relaties zullen nu simpel en eerlijk moeten zijn. Alhoewel veel mensen misleiding zullen gebruiken om voordeel over anderen te verkrijgen, zullen relaties erg eenvoudig, direct en eerlijk moeten worden.

In zekere zin zal je leven oprechter, gezonder en meer in balans moeten worden in plaats van dit uitzinnig gedoe om jouw fantasieën en jouw behoeften, jouw verwachtingen en de verwachtingen van anderen te vervullen – dit uitzinnige, uitzichtloze, ongelukkige leven, waarin je geen idee van jezelf hebt, of waar je naar toe gaat of waar jij echt voor dient.

Dus zelfs in het aangezicht van de Grote Golven van verandering, zelfs in het aangezicht van de gevaren van interventie en competitie van buiten de wereld, heb je een kans om je leven op orde te brengen, om een oorspronkelijke set prioriteiten op te stellen en stoppen met je tijd, je energie en je levensenergie te verspillen met zaken die geen betekenis, waarde of doel hebben. Je hebt de kans om sterk, geïntegreerd, gebalanceerd, moedig, objectief en medelevend te worden, terwijl jij je daarvoor eenvoudig overgaf aan jouw cultuur, in een poging om dingen te hebben, de zijn en te doen die niet essentieel voor jouw natuur waren of voor jouw groter doel om hier te zijn.

Hier wordt jouw relatie met jezelf cruciaal, fundamenteel, praktisch en mysterieus. Om het even welke moeilijkheden uit het verleden je had en om het even welke gebreken of onvolkomenheden je nu hebt zullen overschaduwd worden door de behoefte van het moment de behoefte om je op de toekomst voor te bereiden. Dit is het perfecte tegengif voor zelfbezetenheid en geestesziekte, voor slechte mentale gezondheid en slechte emotionele gezondheid. Je zult nu dingen moeten doen die je nooit eerder hebt moeten doen, dingen moeten leren die je nooit eerder hebt moeten leren, om vindingrijk en opmerkzaam te worden.

Kijk niet naar de toekomst denkend aan en zorgwekkend zijn over wat je zou kunnen verliezen. Herken dat de toekomst de macht heeft om je te verheffen, om je aan jezelf terug te geven, om jouw echte doel om hier te komen en jouw ware capaciteiten te herstellen. Maar je moet toegang krijgen tot Kennis, want alleen Kennis weet wie je bent, waarom je hier bent en hoe jij in staat zal zijn om door de moeilijke tijden in de toekomst te navigeren.

Als jij je van tevoren voor kan bereiden, zal je in de positie verkeren om anderen te helpen. Als je wacht zal de verandering die je zult moeten maken wanhopig, kostbaar en riskant zijn. Als je het van je afschut, of je vraagtekens erbij plaatst of het betwijfeld of denkt dat het niet belangrijk is zal je jezelf aan een alsmaar toenemend gevaar blootstellen en met als resultaat dat je kansen op succes af zullen nemen.

Dit is geen zinloze kwestie. Dit is niet louter speculatie. De Nieuwe Boodschap vertelt jouw wat er komen gaat. Zij waarschuwt jouw. Zij is jouw voor aan het bereiden. Maar het is nog steeds aan jouw om te reageren, om verantwoordelijk te zijn – om in staat te zijn te antwoorden en te leren hoe, stap voor stap, de dingen die je moet doen te volgen, met moed en doorzettingsvermogen.

Tijd is belangrijk nu. Je hebt nu geen tijd om te verslappen. Je hebt geen tijd om afgeleid te zijn, meegenomen te worden door andere dingen of om vast komen te zitten in de omstandigheden van je leven. Hiervoor is nu geen tijd. Je moet jouw leven serieus nemen. Je moet letten op de voortekenen van de wereld die jouw vertellen dat er grote verandering aankomt. Je moet leren te luisteren naar de beweging van Kennis en het aandringen van Kennis in jezelf.

Jouw studie van de Steps to Knowledge zal je leren hoe de signalen van de wereld en de signalen van Kennis te lezen, want dit is een compleet andere manier van onderricht, niet te vergelijken met iets waar de wereld in kan voorzien. Dit onderricht is zonder fantasie. Het is zonder vooringenomenheid. Het is zonder een idealistische zienswijze over de toekomst. Het is zonder menselijk compromis en menselijke corruptie. Het is puur en krachtig en jij moet krachtig worden om je ermee bezig te houden en het zal jouw inderdaad deze kracht geven.

In de toekomst zal er een hoge menselijke nood zijn. Veel mensen zullen niet genoeg voedsel of onderdak hebben. Er zal in de grote steden maar ook in de kleinere gemeenschappen grote onrust onder de burgers zijn. Jij moet sterk genoeg zijn om niet alleen een veilige positie voor jezelf maar verkrijgen, maar ook om anderen te assisteren, met name de ouderen en de jongeren. Levens zullen door conflict en armoede verloren raken. Dit zal afhangen van of naties en culturen kiezen om de hulpbronnen van de wereld te delen of proberen ze voor zichzelf te winnen.

Dus er is een bereik van gevolgen dat reikt van moeilijk tot verschrikkelijk. Het is niet aan jou om de uitkomst te bepalen. Het is aan jou om je op de toekomst voor te bereiden en volledig in het nu te leven – ogen weid open, alert, verantwoordelijk zijnd en jezelf op de juiste manier inzettend. Je hoeft nu niet veel boeken te lezen. Je hoeft geen films te zien. Je hoeft je niet bezig te houden met eindeloze en nutteloze conversaties met mensen. Je hoeft niet op te gaan in je hobby’s en je interesses. Je zou je alleen moeten richten op wat voor jou essentieel en van grote betekenis is.

Je hebt Vier Zuilen in je leven. Zoals de vier poten vier poten van een tafel houden ze je leven overeind. Denk aan je leven alsof het Vier Zuilen heeft – een Zuil van Relaties, een Zuil van Gezondheid, een Zuil van Werk en Kostwinnerschap en een Zuil van Spirituele Ontwikkeling. Jouw leven is slechts zo sterk als de zwakste Zuil, de zwakste poot van de tafel. Hoeveel je kan zien, hoeveel je kan weten en hoeveel je kan doen zal afhangen van de sterkte van deze Zuilen.

De Zuilen van de meeste mensen zijn nauwelijks opgebouwd. Misschien hebben ze de nadruk op een gebied gelegd. Ze hebben hun hele leven gericht op relaties, os ze hebben hun hele leven gericht op hun werk en hun carrière, of ze zijn geobsedeerd geworden door gezondheid en het domineert alles wat ze doen. Of misschien zijn ze gevlucht en hebben ze geprobeerd zichzelf onder te dompelen in hun beoefening van spiritualiteit en religieuze overtuigingen, onderwijl toestaand dat de rest van hun leven onontwikkeld en uit balans is.

Er zijn enkele mensen die twee Zuilen gebouwd hebben. Maar heel weinig mensen hebben adequaat alle Vier Zuilen van hun leven opgebouwd. Dit doen is een perfect tegengif voor excentriciteit en extremisme. Want als je echt de Vier Zuilen van je leven op aan het bouwen bent, kan je in geen enkel gebied extreem of excentriek zijn. Je kunt niet dwangmatig zijn. Je kunt niet verslaafd raken, omdat je te druk bent met het verzorgen van de fundamentele Zuilen van je leven, je zult geen tijd hebben voor dwaasheid of zelfdestructief gedrag. Welk een zegen zou dit zijn en de resultaten zijn diepgaand, jou een sterk leven gevend, een brede set bekwaamheden en competenties in elk aspect van je leven.

Jouw Zuil van Relaties moet mensen bevatten die in staat zijn om te reageren op de Grote Golven van verandering – mensen die niet functioneren vanuit angst en bezorgdheid, maar vanuit zekerheid en overtuiging en het verlangen om de wereld te steunen en bij te staan.

Jouw Zuil van Werk moet werk representeren dat duurzaam naar de toekomst is – werk dat voorziet in echte goederen en diensten aan mensen, werk dat jou zinvol met anderen verbindt en dat minimaal in de basisbehoeften kan voorzien die je nodig hebt om in de wereld te leven.

In jouw Zuil van Gezondheid moeten jouw lichaam en jouw geest als voertuigen voor Kennis functioneren. Want het lichaam dient de geest en de geest dient de ziel in de hiërarchie van je Wezen. Je hoeft niet mooi of atletisch te zijn of fantastisch op enigerlei manier, alleen functioneel. Goede gezondheid, goede mentale gezondheid, goede emotionele gezondheid, oprechtheid naar jezelf, oprechtheid naar anderen, het vermogen om het moment te waarderen en er plezier aan te beleven, het vermogen om de toekomst te herkennen en je erop voor te bereiden, het vermogen om verbinding te maken met Kennis en een echte basis in je leven te hebben en het vermogen om eenvoudige en dankbare pleziertjes en artistieke expressies te hebben – dit representeert de Zuil van Gezondheid.

De Zuil van Spirituele Ontwikkeling gaat fundamenteel over jouw verbinding met Kennis – deze verbinding opbouwen, op deze verbinding vertrouwen, de wijsheid leren om haar uit te dragen naar de wereld, leren hoe haar toe te passen en haar te herkennen en de kracht van Kennis te onderscheiden van alle andere verplichtingen of invloeden in jouw geest. Wat jouw spirituele beoefening moge zijn, welk religieus geloof je mag hebben, of zelfs al heb je geen religieus geloof dat je kan definiëren, is het jouw verbinding met Kennis die je verbind met wat God je gegeven heeft om je te beschermen, te begeleiden en je naar jouw grotere vervulling en dienst aan de wereld te leiden. Dit is jouw Zuil van Spirituele Ontwikkeling.

Je moet deze Vier Zuilen opbouwen. Het is essentieel voor de toekomst, want de tijden zullen moeilijk en instabiel worden. Hoe sterker je basis, hoe beter je toegerust zult zijn om de stormen van de wereld te doorstaan en om te gaan met de toenemende chaos als verwarring, leed en razernij van de mensen om je heen toeneemt. Je zult moeten weten waar je naar toe moet, wat je moet doen, wat je moet zeggen, wat je niet moet zeggen, waar jezelf te geven, waar jezelf niet te geven, waar je jezelf mee bezig moet hoeden, waar je jezelf niet mee bezig moet houden, waar je uit te spreken, waar je niet uit te spreken, waarheen te reizen en waar niet heen te reizen.

Je moet deze basis hebben; anders zullen de Grote Golven je wegspoelen. Je zult je overweldigd voelen. Je leven zal je overvallen en je blijft berooid achter en blootgesteld aan zeer donkere invloeden in de wereld en zelfs van buiten de wereld. Nogmaals, de moeilijkheid van de tijden is de perfecte gelegenheid voor jou om opnieuw verbinding te maken met jouw leven, om jouw Vier Zuilen te bouwen, om jouw integriteit te herstellen, om vastberaden actie te nemen en om te leren om moedig en objectief te zijn.

Hier gaat het niet over perceptie, of je liefdevol of angstig bent. Het gaat werkelijk over of je wijs of onverstandig bent, of je verantwoordelijk bent of onverantwoordelijk. Houd jezelf niet afzijdig, denkend dat het allemaal over perceptie gaat. De Grote Golven zijn vele malen krachtiger dan jij bent. Jij zult ze niet veranderen met jouw bevestigingen of afwijzingen. Maar je kunt leren om ze te verlichten, om je aan ze aan te passen, om ze in jouw voordeel te gebruiken en ze te gebruiken om anderen bij te staan.

De menselijke nood om je heen zal immens zijn – groter dan welke wereldoorlog zullen ze zijn. En je zult voorbereid moeten zijn om voor mensen te zorgen, misschien zelfs mensen die je niet kent en om anderen bij te staan op manieren die nieuw en onverwacht voor jouw zullen zijn. Er zullen grote tekorten aan voedsel zijn en op sommige plaatsen grote tekorten aan water. Jullie energiebronnen zullen kostbaar worden, moeilijk en duur om er aan te komen. Er zal politieke en economische instabiliteit heersen en er zal veel sociale onrust op veel plaatsen in de wereld zijn

Dit is de wereld die jij bent komen dienen en hoe meer je verbonden bent met Kennis in jezelf, hoe meer je deze herkenning zult verwerven, welk jouw angsten en jouw onrust zal stillen en jouw kracht en jouw grote Bron en alle betekenisvolle relaties zal bevestigen, die hier zijn om jouw te dienen en te helpen.

Je bent gekomen om een wereld in overgang te dienen, een wereld die zich op vele manieren zal moeten verenigen om de fundamentele noden van de menselijke familie het hoofd te bieden, een wereld die zichzelf voor zal moeten bereiden om met moeilijke interventies van rassen van buiten de wereld het hoofd te bieden, rassen die hier zijn om hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid.

Dit is s’mensens grootste uur, grootste uitdaging, grootste gevaar en grootste gelegenheid voor vereniging en samenwerking, waar de hulpbronnen van de mensheid en de grote talenten van de mensheid samenkomen teneinde de beschaving te handhaven, de wereld te herstellen en jullie voor te bereiden op jullie toekomst en jullie bestemming binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.

Toch, moet je het over een totaal andere boeg gooien, een andere benadering. Je zult moeten leren hoe je dit moet doen en sterker worden en snel want tijd is nu cruciaal. Elke maand en elk jaar is kritiek in het vaststellen of je sterker of zwakker wordt, beter voorbereid of slechter voorbereid, zekerder of onzekerder, meer verbonden met anderen op een zinvolle manier of minder verbonden.

Het bewustzijn van de Grote Golven van verandering is Gods grote roeping voor jou en groot geschenk aan jouw, die fortuinlijk genoeg is om deze woorden te lezen. Want het is een grote liefde die deze waarschuwing, deze zegen en deze voorbereiding in de wereld brengt – een liefde voor de mensheid, een liefde voor de mogelijkheden van de mensheid en een zorg om voor de mensheid te voorzien in wat zij zal moeten zien, weten en doen om zich voor te bereiden op een leven in een radicaal veranderende wereld en zich voor te bereiden op jullie toekomst in de Grotere Gemeenschap, die nu jullie grotere bestemming representeert.

Ontvang dit bewustzijn als een geschenk van grote liefde, want grote liefde is het. Ontvang het als een bevestiging van wat je diep van binnen weet, want een bevestiging is het. Accepteer het als een geschenk uit liefde en respect, want dat is het. Gebruik het en volg het zo goed als je kunt, want dat is hoe je jouw relatie met God eert. En dat is hoe jij het grote doel dat je in deze tijd hier gebracht heeft vervult.

 

[1] Zie “ Belangrijke Termen”

 


[1] Zie “ Belangrijke Termen”

Comments are closed.