Belangrijke Termen

God: In de Grotere Gemeenschap is God ervaring. In de Grotere Gemeenschap is God de communicatie van diep inzicht en herkenning van de een naar de ander, dit doordringt al het gemanifesteerde leven.

Wat is God? Men zou kunnen zeggen dat God de som van alle relaties is. God is de voltrekking van alle relaties. Dit is een waardevolle definitie omdat het u in staat stelt om God eerder als een levende kracht en macht in uw leven te ervaren, dan als een absoluut principe of als een groots en verheven Wezen, wiens werkelijkheid zich volledig buiten uw bereik en buiten uw leven in de wereld bevindt. Dit is niet alleen een God van uw wereld en uw tijd, maar een God van alle werelden en van alle tijden.

Boodschappen van God: Grote openbaringen die aan de mensheid werden gegeven in de verloop van de geschiedenis op kritieke momenten van noodzaak en verandering. Zulke openbaringen zijn zeldzaam en verreikend, maar worden zelden in hun originele vorm behouden noch volledig begrepen door de mensen voor wie zij waren bedoeld.

De Grotere Gemeenschap: De Ruimte. Het enorme Universum dat ontelbare manifestaties van intelligent leven bevat en waarin de mensheid aan het opkomen is.

De Grotere Duisternis in de Wereld: Een samenloop van een reeks ernstige omstandigheden die zich uitbouwen in de wereld van vandaag en die de stabiliteit, de toekomst en de vrijheid van de hele menselijke familie bedreigen. Dit is een duisternis anders dan alles wat de mensheid als geheel ooit tegemoet heeft moeten treden.

De Interventie: Bepaalde rassen van de Grotere Gemeenschap die in de wereld aan het ingrijpen zijn zonder menselijke toestemming, en die zich actief met menselijke zaken bemoeien. Deze rassen zijn betrokken in een lang proces waarin zij zichzelf in het stof en de ziel van het menselijke leven integreren, met de bedoeling om heerschappij over de hulpbronnen en het volk van de wereld te verkrijgen.

De Bondgenoten van de Mensheid: De rassen die in het Universum leven en die de menselijke opkomst in de Grotere Gemeenschap als een vrij en soeverein ras steunen. In tegenstelling tot de Interventie, zijn de bondgenoten van de mensheid niet in de wereld aanwezig, en mengen zich ook niet in menselijke zaken. In plaatst daarvan hebben zij van veraf hun wijs advies aangeboden, door middel van de Rapporten van de Bondgenoten van de Mensheid (www.alliesofhumanity.org).

De Mentale Omgeving: het milieu van gedachten, waarin de meer geconcentreerde geesten invloed en overredingskracht uitoefenen op de zwakkere geesten. De mensheid moet over de Mentale Omgeving leren zodat het met succes interactie kan aangaan met andere rassen, want in de Grotere Gemeenschap kan macht in de Mentale Omgeving veel groter zijn dan technologie.

Kennis: De grote spirituele intelligentie, wil en aanwezigheid die God diep binnenin iedere persoon heeft geplaatst. Kennis is het ultieme geschenk van God om ons te beschermen en om ons te leiden naar de ervaring en de expressie van het hogere doel van ons bestaan in de wereld. Kennis vertegenwoordigt een nieuw begrip van de werkelijke aard en bedoeling van de menselijke spiritualiteit. Het is een macht en een aanwezigheid die erop wacht ontdekt te worden binnenin ieder individu.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap: Het pad en de leer van de Nieuwe Boodschap over hoe het leven te leven op het niveau van Kennis. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is in de wereld geïntroduceerd teneinde een vorm van voorbereiding te creëren voor de Grotere Gemeenschap, en om de volkeren van de wereld aan elkaar te verbinden door middel van een groter fundament en een grotere ervaring van eenheid.

De Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap: De leer van de Nieuwe Boodschap over de spiritualiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap. Een nieuwe theologie voor een opkomende wereld.

De Nieuwe Boodschap van God: De Nieuwe Openbaring voor de mensheid van de Schepper van alle leven. Het bevat een leerstelling over het leven in de Grotere Gemeenschap. Het houdt in: het leren van de Weg van Kennis en het leren hoe de stappen tot Kennis te nemen. Het houdt in: het leren van de Wijsheid die bereikt is in de Grotere Gemeenschap die de mensheid op dit moment al toe kan passen. Het onderwijst over de Vier Pilaren van het leven, en het verschaft mensen de middelen om echte zekerheid, stabiliteit en duidelijkheid in hun leven op te bouwen. Het laat mensen zien hoe zij hun ware weg van expressie en bijdrage kunnen vinden, en hoe zij kunnen antwoorden, zelfs op dit moment, teneinde de mensheid te helpen om een nieuw bewustzijn van zichzelf te verwerven, haar milieu te redden en haar vrijheid te behouden op de drempel van de ruimte. De Nieuwe Boodschap van God wordt omvat in de heilige teksten van de Nieuwe Boodschap en in de leer van de Boodschapper.

Belangrijke Termen in PDF

Comments are closed.