Welkom. U heeft de Nieuwe Boodschap van God gevonden.

Waar het over gaat in de Nieuwe Boodschap

De Nieuwe Boodschap van God is een ware communicatie van de Schepper die tijdens een tijd van grote verandering, conflict en beroering gekomen is. Deze Openbaring, gedurende een periode van 30 jaar ontvangen door de Boodschapper Marshall Vian Summers, is op geen enkele bestaande religieuze traditie of spirituele leerstelling gebaseerd. De Nieuwe Boodschap eert de blijvende waarheid in alle belangrijke Boodschappen die de Schepper aan de wereld geschonken heeft, maar ze is anders dan alles wat eerder geopenbaard is aan de mensheid. Het is een nieuwe Openbaring over de werkelijke aard van menselijke spiritualiteit, de grote verandering die naar de wereld komt en de toekomst en bestemming van de mensheid binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.

Ervaar De Nieuwe Boodschap

Neem deel aan de gratis School >>

HEILIGE BOEKEN EN LEERSTELLINGEN

  • De Lezing
    Want menselijk voorstellingsvermogen kan alleen maar voortborduren op ervaringen binnen de fysieke wereld. Maar realiteit bestaat voorbij het fysieke – voorbij de wereld en de reikwijdte van het intellect.
  • Een Grotere Duisternis over de Wereld
    Het is zo dat een Nieuwe Boodschap van God moet reageren op een grote noodzaak, een behoefte die zo groot is dat de mensheid het op zichzelf niet heeft kunnen begrijpen of zich erop heeft kunnen voorbereiden.
  • De Grote Golven van Verandering
    De nieuwe boodschap van het boek over profetie