Tervetuloa. Olet löytänyt Jumalan uuden Sanoman.

Mikä on Jumalan Uusi Sanoma?

Jumalan uusi Sanoma on Luojan aitoa viestintää, joka on saapunut suurten muutosten, ristiriitojen ja mullistusten aikakaudelle. Tämä Sanantuoja Marshall Vian Summersin yli 30 vuoden kuluessa vastaanottama Sanoma ei perustu mihinkään olemassa olevaan uskonnolliseen traditioon tai henkiseen opetukseen. Uusi Sanoma kunnioittaa kaikkien niiden suurten Sanomien kestävää totuutta, jotka Luoja on aikojen kuluessa maailmalle antanut ja kuitenkin se on erilainen kuin mikään, mitä tähän mennessä on paljastettu ihmiskunnalle. Se paljastaa ihmisen hengellisyyden todellisen luonteen, maailmaan tulossa olevan suuren muutoksen, sekä ihmiskunnan tulevaisuuden ja kohtalon universumin älyllisen elämän Suuryhteisössä.

PYHIÄ TEKSTEJÄ Uudesta Sanomasta

 • Jumala on puhunut uudelleen
  Tämä kirja sisältää Jumalan uuden Sanoman avaussanat. Tulevilla sivuilla Jumala puhuu ihmiskunnalle uudelleen, antaen varoituksen, siunauksen ja valmistelun siihen suureen muutokseen, joka maailmaan on tulossa.
 • Lausunta
  Meihin eivät ulotu arvionne, uskonnolliset teorianne tai omakohtaiset pohdintanne.
 • Uuden Sanoman Ääni
  Tänään puhumme uuden Sanoman Äänestä. Ääni, jonka kuulette ei ole peräisin vain yhdeltä yksilöltä vaan yhteisesti Enkelien Läsnäololta, joka puhuu yhdessä – yhdellä Äänellä.
 • Uusi Jumala
  Uusi suuri Sanoma Jumalasta on täällä. Se on Sanoma, joka tuo Jumalan pois ihmiskunnan varhaisesta historiasta, ihmiskunnan ristiriidoista, fantasioista ja väärinymmärryksistä. Tämä Suuri sanoma vie Jumalan laajempaan universumin elämän kokonaisuuteen, jota kutsutaan Suuryhteisöksi.