Говори ли Господ отново? Това ли е Съобщението което търсихте? Четете словата на Откровенията в тази книга и дълбоко в себе си ще разберете дали е истинска, откровенна и чиста, дори ако е различна от това в което вярвате. Вътрештото познание и увереност е това, което може да възстанови дълбочината и силата на връзката ви с Бог.

Научете още